ขจรศักดิ์ (รอน) ชายอีด
เขียนโดย ขจรศักดิ์ ชายอีด   
พฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2011

ประวัติ

ขจรศักดิ์ ชายอีด

ม.๖,  ศศ.บ.  (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
เกิดวันที่   ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๔
ภูมิลำเนา  ตรัง
ปัจจุบันอยู่ที่   ๖๙/๖๙  หมู่ที่ ๗  ตำบลรัษฎา   อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐

140/1 บ้านควน หยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 93120

 

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ.      คุณวุฒิ   สถานศึกษา
 ๒๕๔๗    ป.๖   โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
 ๒๕๕๐    ม.๓    โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
 ๒๕๕๒    ม.๖    โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
 ๒๕๕๒-ปัจจจุบัน  ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประวัติการทำงาน
 พ.ศ.     ตำแหน่งงาน  สถานที่ปฏิบัติงาน
 ๒๕๕๓   ทำสวน บ้านหยงสตาร์

  
ผลงาน
 รองชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา

กลุ่มภาพ

 หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง

 

***

มนุษยศาสตร์  ประวัติศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 19 กรกฎาคม 2011 )