วัชราภรณ์ ทองชู
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 12 กรกฎาคม 2021

แตงโม
คำใต้ ลูกแตง
คำแลภาพ : วัชราภรณ์ ทองชู สภท.๑๑๐๙
คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
URL: https://www.kasethub.co.th/.../01c3fbef7505e2b395abc614b2...

อาจเป็นรูปภาพของ ผลไม้, กลางแจ้ง และข้อความ

สับปะรด
คำใต้ หย่านัด
คำแลภาพ : วัชราภรณ์ ทองชู สภท.๑๑๐๙
คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

URL :http://health.mthai.com/app/uploads/2014/08/121107920.jpg

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ ผลไม้

คติชน คติชน