กัลย์สุดา สุขการ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 12 กรกฎาคม 2021

 ประวัติส่วนตัว


ชื่อ : นางสาวกัลย์สุดา สุขการ

ชื่อเล่น : แพร

เกิดวันที่ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

อายุ : ๑๙ ปี

ที่อยู่ : ๔๗ ม.๕ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อาหารที่ชอบ : ข้าวผัดทะเล

สัตว์ที่ชอบ : สุนัข แมว

สัตว์ที่ไม่ชอบ : แมงมุม ตุ๊กแก

ความใฝ่ฝัน : รับราชการครู

คติประจำใจ : ฝันให้ไกล ไปให้ถึง


ประวัติการศึกษา

๒๕๖๗ ศศ.บ.(ภาษาไทย) มรภ.ภูเก็ต

๒๕๖๓ ม.๖ โรงเรียนห้วยยอด

๒๕๖๑ ม.๓ โรงเรียนห้วยยอด

๒๕๕๙ ป.๖  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

๒๕๕๔ เด็กเล็ก โรงเรียนบ้านท่ามะปราง