Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow ชีวิตฅนพัฒน์arrow ฅนฮาบิลีส
View picture ฅนฮาบิลีส

ฅนฮาบิลีส

๓๖. ฅนฮาบิลีส ใช้เครื่องมือหินกระเทาะ เมื่อ 2.2-1.6 Mya. ใน Pleistocene Epoch, Neogere Period, Cenozoic Era
HABILIS (handy man) is a species of the genus Homo, which lived from approximately 2.2 million to at least 1.6 Mya. at the beginning of the Pleistocene.(Wikipedia)

----------------------
ฅนวิวัฒน์เป็นมนุษย์
โลกอายุ 4,560 Mya.((Million years ago)ล้านปีก่อน)) กำเนิดปฐมจุลชีพเมื่อ 4,300 Mya.  วิวัฒนาการเป็นฅน(ให้หมายถึงบรรพบุรุษมนุษย์ในยุคนั้น) และมนุษยชาติ สืบลูกสืบหลานจวบกาลปรัตยุบัน

๑. ปฐมจุลชีพ 4,300 Mya. in Hadean Eon
๒. จุลินทรีย์ เมื่อ 700 Mya. ใน Neoproterazonic Era
๓. จุลินทรีย์ เมื่อ 650 Mya. ใน Neoproterazonic Era
๔. จุลชีพ เมื่อ 600 Mya. เทอร์มีเนียม  ใน Neoproterazonic Era
๕. จุลชีพ ยูริโอด เมื่อ 580 Mya. ใน Neoproterazonic Era
๖. จุลชีพ เมื่อ 580 Mya. ใน Neoproterazonic Era
๗. Ediacara แหล่งพืชและสัตว์บนพื้นทะเล 570 Mya. Ediacaran Period
๘. TRILOBITE เมื่อ 560 Mya. DICKINSONIA COSTANA  ใน Neoproterazonic Era
๙. TRILOBITE ยอร์เจีย ใน Neoproterazonic Era
๑๐. TRILOBITE KIMBERELLA QUADRATA เมื่อ 555 Mya. ใน Neoproterazonic Era
๑๑. ฅนปลาลูกอ๊อด เมื่อ 450 Mya. ใน Ordovician Period, Paleozoic Era

๑๒. TRILOBITE ดิคลาโนรัส เมื่อ 400 Mya.  ใน Devonian Period, Paleozoic Era มีหนามป้องกันตัวจากภัยแฟรกกอร์เดิร์ม

๑๓. ฅนปลาอแลนดาส เมื่อ 400 Mya. ใน Devonian Period, Paleozoic Era

๑๔. ปลาสร้างปอดเพิ่มอ๊อกซิเจน ฅนได้ปอดมาพัฒนาจนรอดได้ในยุคที่มี อ๊อกซิเจนน้อย  ใน Devonian Period, Paleozoic Era

๑๕. ฅนปลา Eustenopteron ปลามีปอด เมื่อ 385 Mya. ใน Devonian Period

๑๖. ต้นไม้ Archaeopteris รวมเป็นป่าแห่งแรก เมื่อ 365 Mya.
During the Devonian Period, which occurred in the Paleozoic era, the first fish evolved legs and started to walk on land as tetrapods around 365 Mya.(Wikipedia)

๑๗. ฅนปลา ACANTHOSTEGA ปลามีปอด เมื่อ 365 Mya. พัฒนาครีบเป็นขามี 8 นิ้ว เตรียมตัวขึ้นบก  ใน Devonian Period, Paleozoic Era
Acanthostega is an extinct tetrapod genus, among the first vertebrate animals to have recognizable limbs. It appeared in the Upper Devonian (Famennian) about 365 million years ago, and was anatomically intermediate between lobe-finned fishes and the first tetrapods fully capable of coming onto land.(Wikipedia)

๑๘. ฅนแฮเดอร์เฟส มีปอดมีขา คลานขึ้นดำรงชีพบนบก เมื่อ 360 Mya. Devonian Period, Paleozoic Era

๑๙. ฅนไซโนดอนท์ขนาดพังพอนในภาวะโลกร้อน เมื่อ 258-187 Mya. ใน Jurassic Epoch
CYNODONT
(suborder or infraorder Cynodontia), mammallike reptiles of the order Therapsida (see therapsid) that existed from the Late Permian to the Early Jurassic Epoch (258-187 Mya.). CYNODONT fossils have been found in China, South Africa, South America, and North America. (Examples in North America were not reported until 1989, from sites in Virginia, U.S.)

๒๐. ฅนพังพอนไทรนาโซดอน เมื่อ 245-208 Mya. ใน Triassic Period
THRINAXODON
extinct genus of cynodont, a close mammal relative, found as fossils in continental deposits formed during the Early Triassic Period in southern Africa (the Triassic Period lasted from 245 - 208 Mya.). THRINAXODON was a lightly built animal about metre (1 feet) long. (Wikipedia)

๒๑. ไดแอฟซีส เมื่อ 300 Mya. ใน Carboniferous period เป็นบรรพชีพไดโนเสาร์
DIAPSIDs ("two arches") are a group of reptiles that developed two holes (temporal fenestra) in each side of their skulls, about 300 Mya. during the late Carboniferous period.(Wikipedia)
๒๒. ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) 230 Mya.  ใน Triassic Period(to Jurassic), Mesozoic Era

๒๓. ฅนเลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์ 150 Mya. ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๔. ฅนคลอดลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม 150 Mya. ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๕. ฅนหนูเลี้ยงลูกด้วยนม ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๖. ฅนอีโอมาเอียเลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อ 125 Mya. ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๗. ฅนคาโพเลสเตทเลี้ยงลูกด้วยนม เทียบรอยเท้านกยักษ์ DIATRIMA ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๘. นกยักษ์ DIATRIMA ออกลูกเป็นฟองไข่ ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๒๙. ถิ่นนกยักษ์ DIATRIMA ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๓๐. HYENODONT กำเนิดในเอเซียมีเขี้ยวแหลมคม  คู่ปรับนกยักษ์  ใน Cretaceous Period, Mesozoic Era
๓๑. HYENODONT ปราบนกยักษ์ DIATRIMA ใน Paleogere Period, Cenozoic Era
When global warming melted the ice that had covered the land bridge between Asia and North America, a conflict erupted between DIATRIMA and HYENODONT. The winner was HYENODONT.(Wikipedia)

๓๒. ป่าเรือนยอดไม้ (predators in treetops) ของ Anthropoids และฅนคาโพเลสเตท หากินบนเรือนยอดไม้ เมื่อ  56 Mya. ใน Eocere Epoch, Paleogere Period, Cenozoic Era

๓๓. การพัฒนาสีในดวงตาฅนให้มองเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริง ใน Eocere Epoch, Paleogere Period, Cenozoic Era
Primates still hid from their predators in treetops, where they developed a unique ability-stereoscopic vision. Now that they could measure the distance between things, they could easily jump from branch to branch. As a result of global warming, trees grew higher and thick forests covered entire continents. Primates could live without going down to the ground, where dangerous predators roamed.(Miracle Planet by HONDA)

๓๔. มุมมองภาพ ให้ฅนเห็นภาพได้ ๓ มิติ ฅนจึงกะระยะห่างใกล้ไกลได้คมชัดอย่างมีประสิทธิภาพ ใน Eocere Epoch, Paleogere Period, Cenozoic Era
Anthropoids developed a fovea, part of the eye responsible for sharp vision, which enabled them to survive by efficiently finding food. Stronger eyesight brought about a side effect-the ability to communicate through facial expressions. This led to the formation of a “society” among anthropoids. (Miracle Planet by HONDA)

๓๕. ฅนลูซี่กับลูกอ่อน เมื่อ 3.9 Mya. ใน Pleistocene Epoch, Neogere Period, Cenozoic Era
AUSTRALOPHITHECUS AFARENSIS and baby are an extinct hominid which lived between 3.9 - 2.9 Mya.(Wikipedia)

๓๖. ฅนฮาบิลีส ใช้เครื่องมือหินกระเทาะ เมื่อ 2.2-1.6 Mya. ใน Pleistocene Epoch, Neogere Period, Cenozoic Era
HABILIS (handy man) is a species of the genus Homo, which lived from approximately 2.2 million to at least 1.6 Mya. at the beginning of the Pleistocene.(Wikipedia)

๓๗. ฅนบอยชีไอ ฟันแข็งกินพืช เมื่อ 2.6-1.2 Mya.
Paranthropus boisei (originally called Zinjanthropus boisei and then Australopithecus boisei until recently) was an early hominin and described as the largest of the Paranthropus species. It lived from about 2.6 until about 1.2 Mya. during the Pliocene and Pleistocene epochs in Eastern Africa. (Wikipedia)

๓๘. ฅนอีเรคตัส เมื่อ 2 Mya. เริ่มใช้ไฟ เมื่อ 0.79 Mya.
H.ERECTUS  originally migrated from Africa during the Early Pleistocene, possibly as a result of the operation of the Saharan pump, around 2.0 Mya., and dispersed throughout most of the Old World, reaching as far as Southeast Asia.(Wikipedia)
H.ERECTUS was control of fire by early humans; was a turning point in human cultural evolution that allowed for humans to proliferate due to the incorporation of cooked proteins and carbohydrates, expansion of human activity into the night hours, and protection from predation. Archaeology indicates that ancestors or relatives of modern humans might have controlled fire as early as 790,000 years ago.(Wikipedia)

๓๙. ฅนเออแกสเตอร์ล่าสัตว์เริ่มมีวัฒนธรรม(CULTURE) เมื่อ 1.9 Mya.
Homo ERGASTER is an extinct hominid species (or subspecies, according to some authorities) which lived throughout eastern and southern Africa between 1.9 to 1.4 Mya. with the advent of the lower Pleistocene and the cooling of the global climate.(Wikipedia)

๔๐. ฅนไฮเดลเบอร์เกนซีสล่าสัตว์ ใช้สมุนไพร(HERB) เมื่อ 0.6-0.25 Mya.
Homo HEIDELBERGENSIS is an extinct species of the genus Homo. Homo antecessor is likely a direct ancestor living 750,000 years ago evolving into Homo heidelbergensis appearing in the fossil record living roughly 600,000 to 250,000 years ago through various areas of Europe.(Wikipedia)

๔๑. ฅนนีแอนเดอร์ธัล(NEANDERTHAL) ยุคน้ำแข็ง เมื่อ 3.5-0.03 แสนปี
NEANDERTHAL was a species of the Homo genus which inhabited Europe and parts of western and central Asia. The first proto-NEANDERTHAL traits appeared in Europe as early as 350,00-500,000 years ago. By 130,000 years ago, complete NEANDERTHAL characteristics had appeared and by 50,000 years ago, NEANDERTHALs disappeared from Asia, although they did not reach extinction in Europe until 30,000 years ago. NEANDERTHALs had many adaptations to a cold climate, such as large braincase, short, robust builds, and rather large noses - traits selected by nature in cold climates. NEANDERTHAL males stood about 1.65 m tall and were heavily built with robust bone structure. Females were about 1.53 to 1.57 m. tall.(Wikipedia)

๔๒. ฅนโฮโมซาเปี้ยน(H.SAPEIN) เมื่อ 2 แสนปี
Homo SAPIENs is modern humans originated in Africa about 200,000 years ago. Humans now inhabit every continent and low Earth orbit, with a total population of over 6.7 billion as of March 2008.(Wikipedia)

หมายเหตุ
ฅน หมายถึง บรรพบุรุษของมนุษย์
Mya. หมายถึง ล้านปีก่อน หรือ/or MILLION YEARS AGO

ขอขอบคุณ Reference

HONDA Present
วิวัฒนาการโลกและชีวิต  กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้จัดงานเปิดตัวรายการ "Miracle Planet : เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์...กับฮอนด้า" สารคดีวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต จัดรอบปฐมฤกษ์ฉายรายการเป็นครั้งแรกในไทย พร้อมเปิดตัวพิธีกรดำเนิน รายการ - นิรุตติ์  ศิริจรรยา ผู้ที่จะนำทางทุกคนไปสู่โลกแห่งอดีตกาล นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพูดคุยกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล และ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ในหัวข้อ"ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ที่มีผลกระทบต่อโลกและมนุษยชาติ" อาทิ เรื่องอุกกาบาตหรือดาวหางพุ่งชนโลก ภูเขาไฟประทุและเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นต้น โดยมีคุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุนรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

 

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
Email: SOMMAI @ USA .COM
โทร. 081-1025-606;  081 326 2549
ปรับปรุงบันทึกเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1226
mod_vvisit_counterทั้งหมด10602594