Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow มอบจดหมายเหตุเข้าคลัง พมร.
View category มอบจดหมายเหตุเข้าคลัง พมร.
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่(พมร.กะทู้) ได้จัดทำทะเบียนจดหมายเหตุที่มีผู้นำมามอบให้เข้าคลัง "วรรณวิเศษปัญญภูมิ" เริ่มทะบียน พมร. AR ๐๐๑
จห 1247museum@kathutin.com การพัฒนา www.kathutin.com  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ ได้รับความ อนุเคราะห์จากนายภูภัฏ ยกทวน ผู้อำนวยการกองการศึกษา อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ คน(ในข้อ ๑) เดินทางจาก พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตมาพิมพ์งานที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะทู้  เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ คน ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้เพราะระยะทาง ๗ กิโลเมตร ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นตลอดเส้นทาง  ไม่มีรถยนต์ใช้ จึงไม่สะดวกในช่วงหน้าฝน และการประสานงานระหว่างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตกับสำนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะโทรศัพท์ ส่วนบุคคลไม่มีสัญญาณ  กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จและบริษัทมัลติคอม แอนด์เอโอ จำกัดจึงได้ให้ยืมเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๑ แสนบาท  และกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จได้ติดตั้งสัญญาณ อินเทอร์เน็ตพร้อมค่าใช้จ่ายให้จนสัญญาณเสถียร จึงมอบให้เทศบาลตำบลกะทู้รับไปดำเนินการ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองกะทู้ก็ยกเลิกสัญญาณอินเทอร์เน็ตและให้ช่างรื้อถอนอุปกรณ์คืนบริษัทเจ้าของเครื่อง
  ข้อเท็จจริง
  ๑. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตไม่มีนักคอมพิวเตอร์
  ๒. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตไม่สามารถใช้อีเมล์และ www.phuketdata.net มาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
  ข้อควรพิจารณา
  ขอให้เทศบาลเมืองกะทู้ดำเนินการตามระเบียบเพื่อคัดเลือกบุคลากรอตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ให้พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จำนวน ๑ อัตรา
  ข้อเสนอแนะ
  ในช่วงที่ ผช.นักคอมพิวเตอร์ยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่  พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตขอคนงานมาช่วย ปฏิบัติงานทางด้านดิจิตอลเป็นการชั่วคราว ภายใต้การกำกับแนะนำการปฏิบัติงานของนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


         (นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์)
     ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

 

 จดหมายเหตุ พมร จห ๑๒๔๗ (AR1247)

 

กระบวนการจัดสร้างเอกสารดิจิทัลให้เป็นเอกสารในระบบจดหมายเหตุฉบับนี้ เป็นความสำเร็จครั้งแรกสุดที่เปลี่ยนจากเอกสารในโปรแกรม Adobe PageMaker เพิ่มตรา พมร. ระบุรหัสทะเบียนจดหมายเหตุ  ซึ่งสามารถ Print ใช้งานได้โดยตรงจาก harddisk ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องประทับตรา ระบุรหัสและวันที่ ตามกระบวนการแบบเดิม(ก็ยังต้องใช้งานอยู่ต่อไป)

ขั้นตอนในการจัดทำคือ

๑. เปิดแฟ้มเอกสารดิจิทัล
๒. เลือกหน้าที่ต้องการจัดการเป็นจดหมายเหตุ
๓. File
๔. Print
แต่ต้องเลือก Microsolf Office Document Image Writer on Microsolf Document
๕. ระบุหน้าตรงกับหน้าเอกสารที่ต้องการสร้างจดหมายเหตุ

๖. สั่งให้ Print
๗. เปลี่ยนชื่อจากเดิมที่รอค้างอยู่ในช่อง แก้เป็นรหัสทะเบียนจดหมายเหตุ
๘. Save
๙. หน้าจอจะกลับมาแสดงหน้า word รอนานนิดหนึ่ง  หน้าจอจะเสนอ
Microsolf Office Document Image มี ๒ ซีก
๑๐. ให้ Edit เลือก Select All
๑๑. Edit - Image copy
๑๒. X ออกจาก Microsolf Office Document Image
๑๓. เปิด New ใน Adobe Photoshop
๑๔. ระบุ Name ตรงกับ รหัสจดหมายเหตุที่จะบันทึกไว้
๑๕. Edit paste
๑๖. ปรับระดับความเข้มของอักษรหรือภาพ
๑๗. Image Adjustments - Brightness / Contrast
๑๘. File - Save  ตั้งชื่อครงกับเลขรหัสที่เสนอไว้เดิม
๑๙. เปลี่ยนสกุลเป็น .JPG  เก็บไว้ในส่วนที่ต้องการ (โปรดจำไว้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน ไม่งั้นจะหามาใช้ไม่ได้) ยกเลิกงานที่ค้างหน้าจอ ให้ No

๒๐. ป้อนเข้าสู่กระบวนการ Internet ใน PHUKETDATA.net

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
อาทิตย์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๑๐ น.

" />
จห 1247
กระบวนการลงทะเบียนดิจิทัลARจหกระบวนการจัดทำจดหมายเหตุดิจิทัลลงอินเทอร์เน็ต
๑. เปิดแฟ้มเอกสารดิจิทัล
๒. เลือกหน้าที่ต้องการจัดการเป็นจดหมายเหตุ
๓. File
๔. Print
แต่ต้องเลือก Microsolf Office Document Image Writer on Microsolf Document
๕. ระบุหน้าตรงกับหน้าเอกสารที่ต้องการสร้างจดหมายเหตุ
๖. สั่งให้ Print
๗. เปลี่ยนชื่อจากเดิมที่รอค้างอยู่ในช่อง แก้เป็นรหัสทะเบียนจดหมายเหตุ
๘. Save
๙. หน้าจอจะกลับมาแสดงหน้า word รอนานนิดหนึ่ง  หน้าจอจะเสนอ
Microsolf Office Document Image มี ๒ ซีก
๑๐. ให้ Edit เลือก Select All
๑๑. Edit - Image copy
๑๒. X ออกจาก Microsolf Office Document Image
๑๓. เปิด New ใน Adobe Photoshop
๑๔. ระบุ Name ตรงกับ รหัสจดหมายเหตุที่จะบันทึกไว้
๑๕. Edit paste
๑๖. ปรับระดับความเข้มของอักษรหรือภาพ
๑๗. Image Adjustments - Brightness / Contrast
๑๘. File - Save  ตั้งชื่อครงกับเลขรหัสที่เสนอไว้เดิม
๑๙. เปลี่ยนสกุลเป็น .JPG  เก็บไว้ในส่วนที่ต้องการ (โปรดจำไว้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน ไม่งั้นจะหามาใช้ไม่ได้) ยกเลิกงานที่ค้างหน้าจอ ให้ No
๒๐. ป้อนเข้าสู่กระบวนการ Internet ใน PHUKETDATA.net
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
อาทิตย์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๑๐ น.
sommai @ usa.com
" />
กระบวนการลงทะเบียนดิจิทัลARจห

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้667
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2260
mod_vvisit_counterทั้งหมด10339278