Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Gallery arrow มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
View category มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


เพลงยอดนารีศรีถลาง
 
ท้าวเทพกระษัตรีศรีสุนทร นามกรยอดนารีศรีถลาง
เป็นเทวีที่ควรเทิดน้ำใจนาง และตัวอย่างกุลสตรีนารีสมัย
คิดสู้ศัตรูผู้ย่ำยี สองน้องพี่มิได้พรั่นหวาดหวั่นไหว
รุกรานรบไม่สยบให้กับใคร เพื่อวีรชนชาติไทยยิ่งใหญ่กล้าหาญ
เด็ดเดี่ยวเชี่ยวชาญต้านทานศึกไว้ มิยอมให้ใครหยามหมิ่นถิ่นสยาม

จู่โจมปัจจาสู้จนกว่าสิ้นลมปราณ เพื่อลูกหลานไทยได้มีสิทธิเสรี

เด็ดเดี่ยวดังชายไม่ระคายครั่นคร้าม คิดทำสงครามปรามศึกไม่นึกหนี
เหล่าหมู่อมิตรจิตเกรงขามนามนารี วีรสตรีศรีประเทศเขตไทย
(ญ.) ดอกเอ๋ยดอกจันทน์กะพ้อ กิ่งก้านบานช่องามลออช่อไสว
ส่งกลิ่นหอมดอมเยือกเย็นเด่นไฉไล ประชาไทยได้มีสิทธิ์สมปอง
(ช.) มุกเอยมุกดาวดี ไร้ฝ้าราคีมีสง่าค่ามิหมอง
ไม่มีสองรองเรืองในเมืองทอง ชนม์ชีพลอยล่องชื่อยังก้องแผ่นดินไทย
 
ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเงินหมื่น กับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
ของมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

--------

 

นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา ๑๐ คน และระดับมัธยมศึกษา ๑๐ คน

เข้าสอบรอบชนะเลิศเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    

 

ผลการตัดสินให้นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ระดับประถมศึกษา ๓ รางวัล

รางวัลที่ ๑ ได้แก่  ด.ญ.มันตตลา  ทองสกุล   โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ ทุน

ด.ญ.วิลาวัณย์  วิศิษฎ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

ด.ญ.อังคณา  กิติภัทรภูมิกุล โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) 

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ ทุน

ด.ช.ตรีเทพ  สาวิสัย โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

ด.ช.ภูริชญ์  ไชยศร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒)

 

  

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ ๑  ได้แก่  นายจิรายุ  วงศ์ชุมพิศ  โรงเรียนเมืองถลาง 

รางวัลที่ ๒  ได้แก่   ด.ช.พีระภัทร  สังข์ทอง  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้อง อนุสรณ์"

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ ทุน

ด.ช.เศวตภานุ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้อง อนุสรณ์"

ด.ช.สห  เอมจัด  โรงเรียนเมืองถลาง   

 

ประกาศผลทุนการศึกษารางวัลลับสมองลองปัญญาประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จและภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.

เพื่อให้ผู้ชนะเลิศทุกคน

เข้ารับทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๔๐ น.

ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

  มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

" />
มอบทุน ปี ๒๕๕๓

ของมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

--------

 

นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา ๑๐ คน และระดับมัธยมศึกษา ๑๐ คน

เข้าสอบรอบชนะเลิศเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต    

 

ผลการตัดสินให้นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ระดับประถมศึกษา ๓ รางวัล

รางวัลที่ ๑ ได้แก่  ด.ญ.มันตตลา  ทองสกุล   โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ ทุน

ด.ญ.วิลาวัณย์  วิศิษฎ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

ด.ญ.อังคณา  กิติภัทรภูมิกุล โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) 

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ ทุน

ด.ช.ตรีเทพ  สาวิสัย โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

ด.ช.ภูริชญ์  ไชยศร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒)

 

  

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ ๑  ได้แก่  นายจิรายุ  วงศ์ชุมพิศ  โรงเรียนเมืองถลาง 

รางวัลที่ ๒  ได้แก่   ด.ช.พีระภัทร  สังข์ทอง  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้อง อนุสรณ์"

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ ทุน

ด.ช.เศวตภานุ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้อง อนุสรณ์"

ด.ช.สห  เอมจัด  โรงเรียนเมืองถลาง   

 

ประกาศผลทุนการศึกษารางวัลลับสมองลองปัญญาประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จและภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.

เพื่อให้ผู้ชนะเลิศทุกคน

เข้ารับทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๔๐ น.

ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

  มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

บ้านไทย รีสอร์ท บีช แอนด์ สปา

และ

วงดนตรีธนิต ประทีป ณ ถลาง

สนับสนุนจักรยานมอบเป็นรางวัล จำนวน ๑๐ คน

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ประธานมอบทุนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๓

" />
มอบทุนการศึกษา 2553
มอบทุนการศึกษา\"ฝากรูป\"

ชาญ วงศ์สัตยนนท์ รองประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

กรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการ มทศ.

ศุภางพรรณ ขอศานติวิชัย กรรมการ มทศ.

มอบทุนให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อ้างอิง

http://upic.me/show/17765965

" />
มอบทุนการศึกษา


<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้600
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2260
mod_vvisit_counterทั้งหมด10339211