Skip to content

Phuketdata

default color
Home
แนวคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต พมร. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 04 เมษายน 2022
.
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
คิด แล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
.
1347 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17947 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 960 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7810 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1346 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17946 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 959 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7809 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1345 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17945 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 958 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7808 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1344 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17944 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 957 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7807 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1343 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17943 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 956 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7806 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1342 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17942 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 955 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7805 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1341 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17941 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 954 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7804 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1340 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17940 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 953 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7803 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1339 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17939 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 952 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7802 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1338 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17938 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 951 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7801 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1337 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17937 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 950 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7800 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1336 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17936 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 949 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7799 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1335 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17935 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 948 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7798 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1334 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17934 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 947 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7797 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1333 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17933 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 946 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7796 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1332 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17932 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 945 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7795 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1331 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17931 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 944 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7794 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1330 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17930 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 943 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7793 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1329 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17929 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 942 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7792 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1328 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17928 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 941 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7791 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1327 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17927 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 940 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7790 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1326 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17926 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 939 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7789 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1325 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17925 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 938 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7788 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1324 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17924 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 937 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7787 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1323 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17923 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 936 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7786 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1322 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17922 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 935 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7785 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1321 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17921 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 934 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7784 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1320 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17920 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 933 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7783 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1319 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17919 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 932 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7782 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1318 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17918 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 931 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7781 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1317 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17917 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 930 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7780 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1316 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17916 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 929 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7779 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1315 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17915 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 928 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7778 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1314 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17914 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 927 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7777 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1313 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17913 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 926 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7776 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1312 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17912 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 925 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7775 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1311 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17911 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 924 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7774 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1310 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17910 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 923 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7773 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1309 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17909 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 922 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7772 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1308 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17908 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 921 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7771 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1307 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17907 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 920 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7770 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1306 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17906 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 919 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7769 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1305 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17905 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 918 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7768 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1304 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17904 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 917 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7767 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1303 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17903 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 916 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7766 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1302 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17902 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 915 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7765 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1301 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17901 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 914 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7764 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1300 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17900 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 913 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7763 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1299 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17899 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 912 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7762 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
1298 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 17898 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6 จถล. 911 แนวคิดสร้าง พมร.: สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 1 7761 https://photos.app.goo.gl/JDrf7TJrvM1LnPot6
.
คติชนวิทยา  การศึกษา
 
ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3095
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2892
mod_vvisit_counterทั้งหมด11063975