Skip to content

Phuketdata

default color
Home
มอภ.จห.8500 - 9000 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
จันทร์, 04 เมษายน 2022
มอภ.จห.8500 - 9000PDFพิมพ์อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 03 April 2022
.
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ บันทึกมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐
.
ใช้ FIND ค้นหาอีกครั้ง
COPY URL วางในช่องเอดเดรส ENTER
.
9000 ส้วมอินเดียพัฒนา 10 49237 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u ส้วมอินเดียพัฒนา 10 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipMzDahY7L8UJZLmDfRL1CoeXI4HIW-9Qcna949u พ.ศ.2554
8999 ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21 49227 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipP4gTq1Hi7LSXiA2uqJeWqcWEFUmDd7MIvWFb-X ราวา กุมาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพุทธคยา 21 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipN06oAsBeiJvTAcofdMfshEGGQM-ZXaL09S3TKU https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipP4gTq1Hi7LSXiA2uqJeWqcWEFUmDd7MIvWFb-X พ.ศ.2554 กุสินารา สาลวโนทยาน เอื้อมบุญปิดทองพระบาท ครอบครัวกฤษ สีฟ้า เกาะสมุย คานหามขึ้นคิชฌกูฏ  มายาเทวี  ลุมพินี พระองค์ดำ มหาวิทยาลัยนาลันทา
8998 สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42 49206 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq สินค้าที่ระลึกในพุทธคยา 42 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipPIjMYBEdqhHokALrVODjnpWAniX6ihLYZe9oPq พระมหาจูม
8997 จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63 49164 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ จิตกรรมวัฒนธรรมภูเก็ต ของเด็กภูเก็ต พ.ศ.2555 63 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOtyqJm5-cDh0NblMk8HQH5TkkFS7HoyalTqzZJ จิตรกรรมประเพณี
8996 ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41 49101 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6 ตรุษจีน ย้อนอดีต นครภูเก็ต พ.ศ.2555 41 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipP3UPZ4Vmx-oY_AKiMBOpkSn9nbVO909Vdlj8a6 ตลาดทุ่งคา  ถนนถลาง  ลานมังกร ไฮ้เหลง
8995 ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4 49060 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr ร่างกุ้งจากหน้าต่างเครื่องบิน 4 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOTA46oofLl5cqlvX5NPt0BaQUH4NnqkWbShOTr
8994 วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103 49056 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg วิถีชีวิตฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 103 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipOEDZxaIbXNIDyEFZZF56DQtRsTHuq09PbR2LHg พุทธคยา น้ำเมาอินทผาลัม  บ้านดิน  เด็ก ๆ หินรองซักผ้า  สุเหร่า  มีดตัดปลา  ของหวาน  ขนมหวาน
8993 คงคามหานัทีพาราณสี 66 48953 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q คงคามหานัทีพาราณสี 66 https://get.google.com/albumarchive/111013383408972555877/album/AF1QipO9Me5g3En0T6n0b2nwhWqvDt2wyUOErsVn5d1Q สาวกพระศิวะ ตรีด้ามยาว
8992 ค้นหา 1 48887 https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing ค้นหา 1 https://docs.google.com/document/d/1vlMKZZXSZaDnybQhgfixF0Ma3_GF9-3yrpi1sWD9v9U/edit?usp=sharing ค้นหาคำจากทะเบียน มอภ.จห.
8991 ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1 48886 https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing ลังกาสุกะ ศตวรรษที่ 7 1 https://docs.google.com/document/d/1acElvhMwa0HRI_C2t7azdc7O8tfS8nNP3VAwU6IzPrg/edit?usp=sharing เมืองยะรัง เคลื่อนย้ายไปปัตตานี เสียเมืองให้อาณาจักรฟูนัน ในศตวรร็ที่ ๑๑
8990 โบราณคดีภาคใต้ 1 48885 https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1001-2527/101 โบราณคดีภาคใต้ 1 https://issuu.com/muangboranjournal/docs/1001-2527/101 วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์เรื่องเตภูมิกถา หม้อกุณฑี เพชรบุรีโบราณคดี ธรรมจักร  หน้าบันโบสถ์
8989 เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3 48884 https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA เขาหม้อแกง ที่วังหม้อแกง และนิทานวังหม้อแกง 3 https://photos.app.goo.gl/xuisaPtuTr2m8AKRA นิทานวังหม้อแกง
8988 เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2 48881 https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7 เขาเต่า ตาเต่าในนิทานเขานางหงส์ 2 https://photos.app.goo.gl/4PQD9LspximXExFn7 มีน้ำตกเต่าทอง  ด้านหน้าน้ำตกมีต้นเหนา หรือต้นชก ชาวบ้านนำพวงผลเหนา มาทำเป็นลูกชกเชื่อม และน้ำตาลเหนา น้ำตาลชก น้ำตาลแว่นเหนา น้ำตาลแว่นชก
8987 จันทน์ 4 48879 https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9 จันทน์ 4 https://photos.app.goo.gl/QKa9cv9CeWMVKZaF9 เมล็ดจันทน์ใช้เป็นเครื่องเทศ
8986 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3 48875 https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณานันทานุสรณ์ ลานสกา 3 https://photos.app.goo.gl/maBn624Bh8vGXsBGA ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ฝึกสอนเมื่อปี พ.ศ.2508
8985 โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2 48872 https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27 โรงเรียนบ้านร่อน ลานสกา 2 https://photos.app.goo.gl/5P47mx2P43yMABu27 อธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ฝึกสอน เมื่อปี พ.ศ.2508
8984 สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 53 48870 https://photos.app.goo.gl/WFEPkrwwK6V138Jt9 สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 53 https://photos.app.goo.gl/WFEPkrwwK6V138Jt9 นายแพทย์พรณรงค์ โชติวรรณ ส่ง ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ไปตามหาพ่อที่จะนะ (บ้านแค) จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ.2508
8983 จารึกหุบเขาช่องคอย จารึกศตวรรษที่ 11 นครศรีธรรมราช 61 48817 https://photos.app.goo.gl/LpZaWFJZbvXP25UF9 จารึกหุบเขาช่องคอย จารึกศตวรรษที่ 11 นครศรีธรรมราช 61 https://photos.app.goo.gl/LpZaWFJZbvXP25UF9 ตอนที่ 1 ศิลาจารึกนี้เป็นของพระศิวะ ตอนที่ 2 ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านผู้อยู่เป็นเจ้าแห่งป่าพระองค์นั้น   ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งมวลพระองค์นั้น   ชนทั้งหลายเคารพต่อพระศิวะ  ขอให้ท่านผู้เจริญนี้  เป็นที่พึง ให้บุคคลที่อยู่ที่นี้  มีประโยชน์ทั่วกัน ตอนที่ 3 ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น
8982 สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2563 แถลงข่าว ณ LimeLight วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 48756 https://photos.app.goo.gl/aYFf14iFncrrdzUh7 https://www.lifestyleinthailand.com/th/จังหวัดภูเก็ต-จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี-2563/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328910543978018&id=100005772542133 สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2563 แถลงข่าว ณ LimeLight วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ https://photos.app.goo.gl/aYFf14iFncrrdzUh7 https://www.lifestyleinthailand.com/th/จังหวัดภูเก็ต-จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี-2563/ จังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 21 มีนาคม 2563 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกวนกาละแม 9 กระทะวันที่ 9 มีนาคม 2563 วันนี้ (25 ก. พ. 63) เวลา 15. 30 น. ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ. ภูเก็ต, นายโกมาตแป้นเกิดวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางสุกัญญาพฤฒิพันธ์คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและนายเทอดไทผูกบุญเชิดผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ฯร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมสำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร, บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางและสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตโดยงานจะเริ่มในวันที่ 7 มีนาคม 2563 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก), วันที่ 7-21 มีนาคม 2563 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก), วันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09. 00 น. กวนกาละแร 9 กระทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์และขอเชิญประชาชนร่วมทำขนมพื้นเมืองและร่วมกันห่อกาละแมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, วันที่ 12 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09. 00น. พิธีอัญเชิญธงชาติธงถลางชนะศึกและธงมิตรภาพแห่งสันติสุขนำไปวางหน้าอนุสาวรีย์ฯ, พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรวันที่ 13-15 มีนาคม 2553 เวลา 17. 00-24. 00 น. งานแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลางการละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ , ตลาดน้ำย้อนยุค โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
8981 วราภรณ์ วัจนะพันธ์ สู่ฟ้ามฟาสรรค์ 25 กุมภาพันธ์ 2563 43 48756 https://photos.app.goo.gl/ZPvyeADjA4e2ExLj8 วราภรณ์ วัจนะพันธ์ สู่ฟ้ามฟาสรรค์ 25 กุมภาพันธ์ 2563 43 https://photos.app.goo.gl/ZPvyeADjA4e2ExLj8 เมรุวัดโฆษิตวิหาร  พระราชทานเพลิงอาจารย์วราภรณ์ วัจนะพันธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกษียน พ.ศ.2562
8980 ข้าวใหม่, อ้มส้าย (ภาคเหนือ), ชำมะนาด 2 48713 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/211030046965684 ข้าวใหม่, อ้มส้าย (ภาคเหนือ), ชำมะนาด 2 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/211030046965684 ชมนาด [ชม-มะ-นาด] หรือ ชำมะนาด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Vallaris glabra; ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ คือ ดอกข้าวใหม่, อ้มส้าย (ภาคเหนือ), ชำมะนาดฝรั่ง) เป็นไม้รอเลื้อย จัดอยู่ในพวกไม้เถาขนาดกลาง สามารถแผ่ขยายได้ถึง 6–8 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรี ปลายแหลม โคนมน สีเขียว มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยซึ่งคล้ายกลิ่นข้าวใหม่ทำให้ได้ชื่อว่า "ข้าวใหม่" เป็นไม้ที่ชอบแดดจัดต้องการรับแสงแดดเต็มวัน ชอบดินร่วนซุยที่สามารถระบายน้ำได้ดี การใช้ประโยชน์ เป็นไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอม บานช่วงเวลากลางคืน ใช้ทำน้ำอบ ข้าวแช่
8979 รองเท้านารีเหลืองกระบี่:นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 5 48711 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/211027203632635 https://photos.app.goo.gl/8iUnYWvNi8uCuE6k6 รองเท้านารีเหลืองกระบี่:นิวัฒน์ วัฒนยมนาพร 5 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/211027203632635 https://photos.app.goo.gl/8iUnYWvNi8uCuE6k6 กล้วยไม้ท้องถิ่นพันธุ์กระบี่
8978 จิ้ว ประโมงกิจ นำรองเง็ง เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้ว ประโมงกิจเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 42 48706 https://photos.app.goo.gl/w5MyhzeJswugqkB4A จิ้ว ประโมงกิจ นำรองเง็ง เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้ว ประโมงกิจเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 42 https://photos.app.goo.gl/w5MyhzeJswugqkB4A
8977 จิ้ว ประโมงกิจ นำนักดนตรี เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้ว ประโมงกิจเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 28 48664 https://photos.app.goo.gl/LgP3NkXR8Q8vdgeq5 จิ้ว ประโมงกิจ นำนักดนตรี เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้ว ประโมงกิจเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 28 https://photos.app.goo.gl/LgP3NkXR8Q8vdgeq5
8976 จิ้ว ประโมงกิจ เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้วเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 11 48636 https://photos.app.goo.gl/NUzRGKu4YHweMnED8 จิ้ว ประโมงกิจ เคารพครูวราภรณ์ วัจนะพันธ์ ครูผู้พาจิ้วเข้าเฝ้า ณ สวนจิตรลดา 11 https://photos.app.goo.gl/NUzRGKu4YHweMnED8
8975 หนังชวน ผสมทรัพย์ ไหว้ครูหนังประตก 9 48625 https://photos.app.goo.gl/o1hKfsF13ebjSemE9 หนังชวน ผสมทรัพย์ ไหว้ครูหนังประตก 9 https://photos.app.goo.gl/o1hKfsF13ebjSemE9 หนังตะลุงฝั่งทะเลตะวันตก (ภูเก็ต พังงา)
8974 ไหว้ครูหนังประตก ป่าตอง 40 48616 https://photos.app.goo.gl/s11YFqDpQLNdCcdq6 ไหว้ครูหนังประตก ป่าตอง 40 https://photos.app.goo.gl/s11YFqDpQLNdCcdq6 พ.ศ.2509 - 2550 จัดพิธีไหว้ครูหนัง ณ บ้านนางเลียบ สงวนวงศ์ หน้าโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต  มีท้าวเวสสุวรรณ เป็นประธาน ม้าทรง เช่น นายภิรมย์ สงวนวงศ์ ประพัฒน์ ปิดป้อง ประพิศ สงวนวงศ์ ประนอม สงวนวงศ์
8973 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 425 48576 https://photos.app.goo.gl/LAdd1UqgS5NiYphF7 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 425 https://photos.app.goo.gl/LAdd1UqgS5NiYphF7 พระคันธกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้า  ฐานเสาพระเจ้าอโศก  ฐานตั้งสิงห์สี่หัว  ฐานตั้งพระธรรมจักรศิลา  ฐานตั้งเครื่องหมายตรารัฐบาลอินเดีย  สถานที่โปรดพระยส  ธัมเมกขสถูป  เครื่องหมายสวัสดิกะ  สวนกวางมฤค  สารนาถเมืองพาราณสี  สถานที่กำเนิดพระรัตนตรัย  สถานกำเนิดวันอาสาฬหบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
8972 ประณีตศิลป์ 6 48151 https://photos.app.goo.gl/K5s9LxTHnde3pQgi8 ประณีตศิลป์ 6 https://photos.app.goo.gl/K5s9LxTHnde3pQgi8 ศิลปหัตถกรรม  แหวน  ต่างหู  กำไล  ทอผ้า  เย็บผ้า เย็บเสื้อ  ตัดเย็บเสื้อผ้า  การจัดสาน  การทอ  การแกะสลักเครื่องใช้ไม้สอย  สร้อยคอ  สร้อยมือ  เข็มขัด  หมวก  สมุก  ย่านลิเพา  เครื่องประดับ
8971 ขมวดพระศก 56 48145 https://photos.app.goo.gl/tXkw4YNR6zAoam7s7 https://photos.app.goo.gl/vR5QgjfLB4cJwyx59 ขมวดพระศก 56 https://photos.app.goo.gl/tXkw4YNR6zAoam7s7 https://photos.app.goo.gl/vR5QgjfLB4cJwyx59 เส้นพระเกศา
8970 ปฏิมากรรม 31 48089 https://photos.app.goo.gl/19MwaCnWgiVgKaqk8 ปฏิมากรรม 31 https://photos.app.goo.gl/19MwaCnWgiVgKaqk8 พระพุทธรูป
8969 ประติมากรรม 22 48058 https://photos.app.goo.gl/VeHjJJnWpW4DJS8b8 ประติมากรรม 22 https://photos.app.goo.gl/VeHjJJnWpW4DJS8b8 การแกะสลักที่ไม่ใช่พระพุทธรูป
8968 สถาปัตยกรรม 26 48036 https://photos.app.goo.gl/FsMCHgW95Ds9mXYd8 สถาปัตยกรรม 26 https://photos.app.goo.gl/FsMCHgW95Ds9mXYd8 การก่อสร้างอาคาร สร้างตึก  สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  สร้างสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น สะพาน  ท่าเรือ
8967 เทพ-ดาราศาสตร์ 19 48010 เทพ-ดาราศาสตร์ มอภ.จห.8160 https://photos.app.goo.gl/tddaZ11GtSRw4EmQ7 มอภ.จห. 8160 เทพ-ดาราศาสตร์ 19 เทพ-ดาราศาสตร์ มอภ.จห.8160 https://photos.app.goo.gl/tddaZ11GtSRw4EmQ7 ทางช้างเผือก กาแลกซี่ สุริยจักรวาล  เทพประจำวัน เขตข้ามกาลเวลา  แคมเบรียน - ออร์โดวิเชียน  ลูซี 3.5 ล้านปี  กำเนิดโลก 4,560 ล้านปี  กไเนิดชีวิต 4,300 ล้านปี  ฝนตกในทะเล
8966 เทพ-ดาราศาสตร์ 12 47991 https://photos.app.goo.gl/5EcVQqmEMLp1L3fd8 จิตรกรรม 12 https://photos.app.goo.gl/5EcVQqmEMLp1L3fd8 จิตกรรมศึกถลาง  จิตรกรรมพระชนะมาร จิตรกรรมภาพพระผจญมาร จิตรกรรมศึกถลาง ภาพ 2525 และ 2528  ภาพรับพระบรมราชโองการ ภาพแรก ภาพเดิม ภาพครั้งแรก
8965 การท่องเที่ยวทุ่งคา 14 47979 https://photos.app.goo.gl/HBfWPanrTEVg48cq8 การท่องเที่ยวทุ่งคา 14 https://photos.app.goo.gl/HBfWPanrTEVg48cq8 ททท.ส่งให้สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ตรวจ เสนอแนะ
8964 วัดพระนางสร้าง ที่เกี่ยวข้อง 33 47965 https://photos.app.goo.gl/TqQcA8Cuc3peBvNU8 วัดพระนางสร้าง ที่เกี่ยวข้อง 33 https://photos.app.goo.gl/TqQcA8Cuc3peBvNU8 พระในพุง พระสามกษัตริย์ พระดีบุกสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ลายแทง พิกุล2 สารภี ดีสมอแดง จำปาจำปีตะแคง มะขาม1 โบราณสถาน อ.สิรินพัณ พันธุเสวี ผวจ.มานิต วัลยะเพ็ชร์
8963 จิ้ว ประโมงกิจ แม่เพลงแห่งอันดามัน 33 47932 https://photos.app.goo.gl/m9JXhvYQiv7LJt5k8 จิ้ว ประโมงกิจ แม่เพลงแห่งอันดามัน 33 https://photos.app.goo.gl/m9JXhvYQiv7LJt5k8 หวายทำไซ กายู่พฮาด้ก
8962 พุทธศาสนวัตถุ 51 47899 https://photos.app.goo.gl/NSCFxdcc5FuPMbux8 พุทธศาสนวัตถุ 51 https://photos.app.goo.gl/NSCFxdcc5FuPMbux8 พระอานันทโพธิ์วัดเชตวันมหาวิหารสาวัตถี  สวัสดิกะ  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  ธัมเมกขสถูป  แห่จาดกะปง  สาลวโนทยาน  กุสินารา  สารนาถ  ลุมพินี  พระบรมธาตุไชยา  พระอวโลกิเตศวร  ขนมท่อนไต้  ขนมเทียน  ขนมลา  สารทเดือน 10  เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระธาตุจอมไทยบารมีวัดฉลอง  พระธาตุวัดตะเขียนบางแก้วพัทลุง พระพุทธไสยาสน์  มายาเทวี สวนลุมพินี -
8961 ฉัตรบูชา สารทเดือน10 แห่จาด 64 47848 https://photos.app.goo.gl/Vwz1znngEovaxjUu7 ฉัตรบูชา สารทเดือน10 แห่จาด 64 https://photos.app.goo.gl/Vwz1znngEovaxjUu7
8960 ปลาบู่ทราย 1 47784 https://photos.app.goo.gl/daedht9rC8Mt9mNt5 ปลาบู่ทราย 1 https://photos.app.goo.gl/daedht9rC8Mt9mNt5
8959 ปลาสวาย 1 47783 https://photos.app.goo.gl/v4t9zLX23DS7z5d5A ปลาสวาย 1 https://photos.app.goo.gl/v4t9zLX23DS7z5d5A
8958 พมร 1 47782 https://photos.app.goo.gl/Yn8rU3wdvDQ24JB59 พมร มห.ภูเก็จ 207-217 1 https://photos.app.goo.gl/Yn8rU3wdvDQ24JB59 คืนสิ่งของยืม คืนรถลาก ให้ ทม.กะทู้ซ่อมตู้หกเหลี่ยม ทม.กะทู้ แจ้งย้ายทรัพย์สิน อนุสาวรีย์ 9 วีรชน
8957 คืนรถลากคฤหาสน์ชินประชา 1 47781 https://photos.app.goo.gl/q5JL5bbkMBS77i6J6 พมร คืนรถลากคฤหาสน์ชินประชา 1 https://photos.app.goo.gl/q5JL5bbkMBS77i6J6
8956 สภาวัฒนธรรม 7 47780 https://photos.app.goo.gl/ZD5maNjZBJAKiqJbA สภาวัฒนธรรม 7 https://photos.app.goo.gl/ZD5maNjZBJAKiqJbA
8955 สำนักพระราชวังรอเปิดอนุสาวรีย์ 9 วีรชนเมืองถลาง 3 47773 https://photos.app.goo.gl/9NUDMtUSDMhv6wGGA สำนักพระราชวังรอเปิดอนุสาวรีย์ 9 วีรชนเมืองถลาง 3 https://photos.app.goo.gl/9NUDMtUSDMhv6wGGA
8954 แผนเปิด พมร. 1 47770 https://photos.app.goo.gl/eprzW7n8LCxTZvpN6 https://photos.app.goo.gl/79S4kxqShEDYxvqQA แผนเปิด พมร. 1 https://photos.app.goo.gl/eprzW7n8LCxTZvpN6 https://photos.app.goo.gl/79S4kxqShEDYxvqQA มอบรูปภาพ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ศูนย์ศิรินธร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
8953 พมร.ขอหุ่นอุปัติศฤงค์ หงษ์หยก 2 47769 https://photos.app.goo.gl/2DJAKfiymzS2nLys7 พมร.ขอหุ่นอุปัติศฤงค์ หงษ์หยก 2 https://photos.app.goo.gl/2DJAKfiymzS2nLys7
8952 ชีต Sheet สารอันดามัน 1 47767 https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/ ชีต Sheet สารอันดามัน 1 https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
8951 ภูเก็จก่อการฉลอง ๒๓๓ ปี 6 47766 https://photos.app.goo.gl/Y8PFTSTDSqcCj9nXA ภูเก็จก่อการฉลอง ๒๓๓ ปี 6 https://photos.app.goo.gl/Y8PFTSTDSqcCj9nXA
8950 ห้องสมุุดมีชีวิต 1 47760 https://photos.app.goo.gl/JP7URr1GqBxEbCGW9 ห้องสมุุดมีชีวิต 1 https://photos.app.goo.gl/JP7URr1GqBxEbCGW9
8949 ปกใน พิมพลักษณ์ 2 47759 https://photos.app.goo.gl/WE5cUJQWLpb657ac7 7-8 ปกใน พิมพลักษณ์ 2 https://photos.app.goo.gl/WE5cUJQWLpb657ac7
8948 อ๊ามพ้อต่อ พ้อต่อก๋ง 47757 https://photos.app.goo.gl/nuHfEDVJXUNJ44L58 มอภ.จห. 8145 อ๊ามพ้อต่อ พ้อต่อก๋ง https://photos.app.goo.gl/nuHfEDVJXUNJ44L58 เต่าแดง อังกู๊ ซิยินกุ๊ย ภาพเขียนสีฝาผนัง https://photos.app.goo.gl/tJ5iYbWf48Mxswft5 <<<ซิยินกุ้ย
8947 กำเนิด พมร. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ 12 47757 https://photos.app.goo.gl/Z8CbuLVQeEuwEoxd6 มหภูเก็จ 4-8 กำเนิด พมร. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ 12 https://photos.app.goo.gl/Z8CbuLVQeEuwEoxd6
8946 ภูเก็จแก้วใน 4 สังเวชยสถาน อินเดีย 47745 https://photos.app.goo.gl/fT5rRhVJsDaCP8xD9 อินเดีย 147 ภูเก็จแก้วใน 4 สังเวชยสถาน อินเดีย https://photos.app.goo.gl/fT5rRhVJsDaCP8xD9
8945 ท่องเที่ยวภูเก็จยั่งยืน 47745 https://photos.app.goo.gl/Ycg6mxbbY34yK3RK9 มภูเก็จ 2389 ท่องเที่ยวภูเก็จยั่งยืน https://photos.app.goo.gl/Ycg6mxbbY34yK3RK9
8944 ตรวจพระส่งออก 33 47745 https://photos.app.goo.gl/9bAWiyRJApAw1hqbA ตรวจพระส่งออก 33 https://photos.app.goo.gl/9bAWiyRJApAw1hqbA
8943 วราภรณ์ วัจนะพันธ์ วัดโฆษิตวิหาร 114 47712 https://photos.app.goo.gl/1SHYEZ6JEMYhwrTU7 วราภรณ์ วัจนะพันธ์ วัดโฆษิตวิหาร 114 https://photos.app.goo.gl/1SHYEZ6JEMYhwrTU7
8942 คณะมนุษย์พิจารณางานคณะ 14 47598 https://photos.app.goo.gl/MfqXRsh9Ux9ZX3dt8 คณะมนุษย์พิจารณางานคณะ 14 https://photos.app.goo.gl/MfqXRsh9Ux9ZX3dt8
8941 นักพากย์ละคร 2 ย่า 47584 https://photos.app.goo.gl/MfqXRsh9Ux9ZX3dt8 นักพากย์ละคร 2 ย่า https://photos.app.goo.gl/MfqXRsh9Ux9ZX3dt8
8940 ห้องสมุดมีชีวิต 1 47584 https://photos.app.goo.gl/JP7URr1GqBxEbCGW9 ห้องสมุดมีชีวิต 1 https://photos.app.goo.gl/JP7URr1GqBxEbCGW9
8939 ยอดนารีศรีถลาง 6 47583 https://photos.app.goo.gl/98pA2jyLJaLkTJE89 จถล 2311 ยอดนารีศรีถลาง 6 https://photos.app.goo.gl/98pA2jyLJaLkTJE89
8938 โนราถวายย่า 47577 https://photos.app.goo.gl/nqPRADArM1JrBraB6 จถล 2314 โนราถวายย่า https://photos.app.goo.gl/nqPRADArM1JrBraB6
8937 ฐานข้อมูลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม anuraktai.com 47577 https://photos.app.goo.gl/qb3wDFTEVk2Mn7JD6 จถล 2319 ฐานข้อมูลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม anuraktai.com https://photos.app.goo.gl/qb3wDFTEVk2Mn7JD6
8936 ภูเก็จแก้ว; หนังสือ 4 47577 https://photos.app.goo.gl/oGatYjswUC1HXw9t5 จถล 2321 ภูเก็จแก้ว; หนังสือ 4 https://photos.app.goo.gl/oGatYjswUC1HXw9t5
8935 พระยาเพชรคีรีศรีพิไชยสงคราม: ประสิทธิ ชิณการณ์ 7 47573 https://photos.app.goo.gl/oBQesHaEjk92RsnD7 จถล 2324 พระยาเพชรคีรีศรีพิไชยสงคราม: ประสิทธิ ชิณการณ์ 7 https://photos.app.goo.gl/oBQesHaEjk92RsnD7
8934 แอนนา สำราญ  ดร. 27 47566 https://photos.app.goo.gl/FJa9pTMnd2Lm5iSQA จถล 2325 แอนนา สำราญ  ดร. 27 https://photos.app.goo.gl/FJa9pTMnd2Lm5iSQA
8933 ปืนใหญ่พระพิรุณสังหาร และปืนใหญ่แม่นางกลางเมือง 9 47539 https://photos.app.goo.gl/mSFqoBsN9cBjBkTSA จถล 2330 ปืนใหญ่พระพิรุณสังหาร และปืนใหญ่แม่นางกลางเมือง 9 https://photos.app.goo.gl/mSFqoBsN9cBjBkTSA
8932 ถลางภูเก็จและภูเก็ต: ประสิทธ ชิณการณ์ 7 47530 https://photos.app.goo.gl/TVC8K5UEgrTeAiEA8 จถล 2331 ถลางภูเก็จและภูเก็ต: ประสิทธ ชิณการณ์ 7 https://photos.app.goo.gl/TVC8K5UEgrTeAiEA8
8931 อาหารโลกในถลางภูเก็ต 99 47523 https://photos.app.goo.gl/bnphvorNfFaP7hxP8 อาหารโลกในถลางภูเก็ต 99 https://photos.app.goo.gl/bnphvorNfFaP7hxP8
8930 ปูจักจัน 13 47424 https://photos.app.goo.gl/QSRp5bDNZ8qFN7TS6 ปูจักจัน 13 https://photos.app.goo.gl/QSRp5bDNZ8qFN7TS6
8929 ผักบุุ้งทะเล 4 47411 https://photos.app.goo.gl/X9kgGVxcJXHV3nw38 ผักบุุ้งทะเล 4 https://photos.app.goo.gl/X9kgGVxcJXHV3nw38
8928 รนย่าจัน รนท้าวเทพกระษัตรี 47407 https://get.google.com/albumarchive/117109114890873043486/album/AF1QipNHJ307IG3kIPPR3OAgVMlW4UszfQ5aPCd5dsWk รนย่าจัน รนท้าวเทพกระษัตรี https://get.google.com/albumarchive/117109114890873043486/album/AF1QipNHJ307IG3kIPPR3OAgVMlW4UszfQ5aPCd5dsWk เกาะบ้านเคียน เมืองถลางบ้านเคียน จอมร้างบ้านเคียน นาปากสระ หน้ารนแม่หม้า มีขามคอม้า มีหว้ากาจับ มีต้นม่วงคล้า มีสระหน้ารน มีคูโดยรอบ มีขอบค่ายไผ่ เทียบลายแทงเป็นภาษากลาง หน้าเรือนแม่หม้า หน้าบ้านแม่หม้า  รน = บ้านท้าวเทพกระษัตรี เรือนย่าจัน, มีสระหน้าบ้าน (เดิม มีสระหน้ารน ) ไหว้ผีหลาง ไหว้ผีถลาง จากคำท่องของนายคล้อย ทองเจริญ หน้ารนแม่หม้า มีขามคอม้า มีหว้ากาจับ มีต้นม่วงคล้า มีสระหน้ารน มีคูโดบรอบ มีขอบค่ายไผ่ อาจารย์บรรเจิด ประทีป ณ ถลาง รับเงินบริจาค ๓ หมื่นบาท สร้างศาลถวายย่าจันย่ามุก เรียกว่า บ้านท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร  รนย่าจันย่ามุก  ในบริเวณที่อาจารย์บุญส่ง เชื้อนาคา บริจาคให้สร้างป้ายท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งบประมาณ อบจ.ภูเก็ต สมัยนายบันลือ  ตันติวิท เป็นประธานสภาจังหวัดภูเก็ต นายสกุล ณ นคร เป็นรองประธานสภาจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเสนอของกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ มีนายประสิทธิ ชิณการณ์ เป็นประธาน  จากการเก็บข้อมูลจากนายคล้อย ทองเจริญ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ เรียบเรียงเสนอ อาจารย์สิรินพัณ พันธุเสวี ควบคุมการสร้างป้าย ตามแบบของ ผศ.ปรัชญา อาภรณ์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ วค.ภูเก็ต รัชกาลที่ ๖ เสด็จ ฯ วันที่ ๒๗ เมษายน ร.ศ.๑๒๘ พ.ศ.๒๔๕๒ ก่อนเสด็จฯ วัดพระทอง หลังทรงเปิดถนนเทพกระษัตรี
8927 สมาคมชาวภูเก็จมอบทุน2.5หมื่นทำภูเก็จ233ปี 47407 https://photos.app.goo.gl/amkg7tQuSK7QiSv78 สมาคมชาวภูเก็จมอบทุน2.5หมื่นทำภูเก็จ233ปี https://photos.app.goo.gl/amkg7tQuSK7QiSv78
8926 สุเหร่าเมืองถลาง มัสยิดบ้านเคียน 16 47407 https://get.google.com/albumarchive/117109114890873043486/album/AF1QipORr4FeT6x0UgbExjaNEZR0I0BQA5ZmBRRgifGD สุเหร่าเมืองถลาง มัสยิดบ้านเคียน 16 https://get.google.com/albumarchive/117109114890873043486/album/AF1QipORr4FeT6x0UgbExjaNEZR0I0BQA5ZmBRRgifGD
8925 งะษาตนองเชลยพม่า พ.ศ.2352 3 47391 https://photos.app.goo.gl/4rwdQrfXD5s6zwVf8 จถล 2352 งะษาตนองเชลยพม่า พ.ศ.2352 3 https://photos.app.goo.gl/4rwdQrfXD5s6zwVf8
8924 แผนที่เก่าภูเก็จ 25 47388 https://photos.app.goo.gl/azsaH2P8fRYNYoxD6 จถล 2359 แผนที่เก่าภูเก็จ 25 https://photos.app.goo.gl/azsaH2P8fRYNYoxD6
8923 ตรวจวัตถุศิลป์ส่งไปต่างประเทศ 1 47363 https://photos.app.goo.gl/dLYB5psHnTP6High6 จถล 2392 ตรวจวัตถุศิลป์ส่งไปต่างประเทศ 1 https://photos.app.goo.gl/dLYB5psHnTP6High6
8922 QR Code หมู่บ้านชาวเลสะปำ 1 47362 https://photos.app.goo.gl/SQVsmoFB7NDdkCMo8 จถล 2363 QR Code หมู่บ้านชาวเลสะปำ 1 https://photos.app.goo.gl/SQVsmoFB7NDdkCMo8
8921 ปลาปุด 4 47361 https://photos.app.goo.gl/YEfJTVXC9t3N1p2v6 ปลาปุด 4 https://photos.app.goo.gl/YEfJTVXC9t3N1p2v6
8920 ปลาหัวกรวด ปลาแกหร้อง 1 47357 https://photos.app.goo.gl/KiLMCWEaPjQ1yuEK8 ปลาหัวกรวด ปลาแกหร้อง 1 https://photos.app.goo.gl/KiLMCWEaPjQ1yuEK8
8919 กวนอูเจ้าพ่อ 13 47356 https://photos.app.goo.gl/cwqBkQvthPTcVf7r8 กวนอูเจ้าพ่อ 13 https://photos.app.goo.gl/cwqBkQvthPTcVf7r8
8918 แสงจันทร์ 5 47343 https://photos.app.goo.gl/UpV3ovL4M1xWTVi78 แสงจันทร์ 5 https://photos.app.goo.gl/UpV3ovL4M1xWTVi78
8917 โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม 41 47338 https://photos.app.goo.gl/p8jRWDK2hRJwxezUA โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม 41 https://photos.app.goo.gl/p8jRWDK2hRJwxezUA
8916 เส้นใบแบบนิ้วมือรัศมี ใบปอ ใบบัว 1 47297 https://photos.app.goo.gl/Ahs3Sxg1vKrbyZa68 เส้นใบแบบนิ้วมือรัศมี ใบปอ ใบบัว 1 https://photos.app.goo.gl/Ahs3Sxg1vKrbyZa68
8915 วัด ๙๖๐ เขตแดนอินเดีย-เนปาล 41 47296 https://photos.app.goo.gl/Tbrot4xYBDTNRH8j7 วัด ๙๖๐ เขตแดนอินเดีย-เนปาล 41 https://photos.app.goo.gl/Tbrot4xYBDTNRH8j7
8914 ประสูติ ลุมพินี 149 47255 https://photos.app.goo.gl/PC9otd4P98Wi6YXg9 ประสูติ ลุมพินี 149 https://photos.app.goo.gl/PC9otd4P98Wi6YXg9 พุทธะ
8913 ลุมพินีวัน 62 47106 https://photos.app.goo.gl/eyX8YKwnm1P1yNBh2 ลุมพินีวัน 62 https://photos.app.goo.gl/eyX8YKwnm1P1yNBh2 สถานประสูติ
8912 ปลาโคบ ปลาบาสี 16 47044 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipMb9vP7laRpni7eqe8PgkxWV1nbxrxSjk4EiFg6 อม.จห. 368 ปลาโคบ ปลาบาสี 16 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipMb9vP7laRpni7eqe8PgkxWV1nbxrxSjk4EiFg6 ปลาตะเพียน
8911 ลอยกระทงแม่น้ำคงคา 185 47028 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipOcxHWarOOCZhdAWj5LBwAj-M6xHL_-Dd7VFHhy ลอยกระทงแม่น้ำคงคา 185 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipOcxHWarOOCZhdAWj5LBwAj-M6xHL_-Dd7VFHhy
8910 ยมกปาฏิหาริย์ สาวัตถี 72 46843 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipODT3QnZxIlIq0ZGnMHkojP0V3KvwHsmguTKpNI หสป 203 ยมกปาฏิหาริย์ สาวัตถี 72 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipODT3QnZxIlIq0ZGnMHkojP0V3KvwHsmguTKpNI
8909 ภูเก็จแก้วขึ้นเขาคิชฌกูฏ 200 46771 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipO9w0zc37o7GESDcVr6T7CWwLAATTbbsm1O8xPx ภูเก็จแก้วขึ้นเขาคิชฌกูฏ 200 https://get.google.com/u/4/albumarchive/100323022694320727357/album/AF1QipO9w0zc37o7GESDcVr6T7CWwLAATTbbsm1O8xPx
8908 อุ่นจิตโอบพระพุทธเมตตา 208 46571 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMK9XpGRFwUBpDdIwIEEyvRCeiE64n7dxzHa_El อุ่นจิตโอบพระพุทธเมตตา 208 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMK9XpGRFwUBpDdIwIEEyvRCeiE64n7dxzHa_El
8907 อนาถบิณฑิกะ ภูเก็จแก้ว 28 46363 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipM1zFK2al7tEXG7C4ALe9fxUv-QryF-3s9YTww_ อนาถบิณฑิกะ ภูเก็จแก้ว 28 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipM1zFK2al7tEXG7C4ALe9fxUv-QryF-3s9YTww_ คฤหาสน์อนาถบิณฑิกเศรษฐี
8906 เสวนาธรรมพระปลัดธีรศักดิ์ เกาะพระทอง 52 46335 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMBOvyTfNPDW9uwKDVFri9dPxd1Uij8dk_8pEi5 เสวนาธรรมพระปลัดธีรศักดิ์ เกาะพระทอง 52 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMBOvyTfNPDW9uwKDVFri9dPxd1Uij8dk_8pEi5
8905 ภูมิใจสุขที่มีทรัพย์อันดามัน 53 46283 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMHgQs0hmwnT-E1dAs2PHNZl2xHMjsYtzknGr8C ภูมิใจสุขที่มีทรัพย์อันดามัน 53 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMHgQs0hmwnT-E1dAs2PHNZl2xHMjsYtzknGr8C
8904 ภูเก็จแก้ว 2556 ในอินเดีย 12 46230 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMXxK68rs8CYHrhJc6TP3LEGJ1CP1b6bIBaNa13 ภูเก็จแก้ว 2556 ในอินเดีย 12 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMXxK68rs8CYHrhJc6TP3LEGJ1CP1b6bIBaNa13
8903 โกนผมจะบวชที่วัดกลาง วัดมงคลนิมิตร 9 46218 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMSl9LfyC6Xx8J0edx08fMwNmBRYwDw5ZsJ9jqM โกนผมจะบวชที่วัดกลาง วัดมงคลนิมิตร 9 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMSl9LfyC6Xx8J0edx08fMwNmBRYwDw5ZsJ9jqM
8902 วัดนานาชาติในพุทธคยา 24 46209 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMOBIwbRlAD1XXEe_-sG88DO2NxlbLe5OYwPXeb วัดนานาชาติในพุทธคยา 24 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMOBIwbRlAD1XXEe_-sG88DO2NxlbLe5OYwPXeb
8901 ต้นโพธิ์กาญจนาภิเษกวัดมงคลนิมิตร 11 46185 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMNIgS99Fh77tiLJhLpAT1fdpm33eiuc7zpONoj ต้นโพธิ์กาญจนาภิเษกวัดมงคลนิมิตร 11 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMNIgS99Fh77tiLJhLpAT1fdpm33eiuc7zpONoj
8900 คฤหาสน์บิดาองคุลิมาล 21 46174 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipM_D7ww0nskh461HaxS8K1l4qvciaAXQJysB8Ss คฤหาสน์บิดาองคุลิมาล 21 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipM_D7ww0nskh461HaxS8K1l4qvciaAXQJysB8Ss
8899 พุทธเทวาภิเษก 4 46153 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMaPQJnKvChRPZOIE8pt6pfNN3ALK5KbH6-T61a พุทธเทวาภิเษก 4 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMaPQJnKvChRPZOIE8pt6pfNN3ALK5KbH6-T61a
8898 คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร ราชคฤห์ ภูเก็จแก้ว 17 46149 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMjQQN_F1HFRJ-I5pBI6vz7_zJhs1oVPTdB6TLC คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร ราชคฤห์ ภูเก็จแก้ว 17 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMjQQN_F1HFRJ-I5pBI6vz7_zJhs1oVPTdB6TLC
8897 พระมหาจูม 3 46132 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMrwA5Y6MOXoUqN-6ykwNKliAgyYN7qxJgGuLsn พระมหาจูม 3 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMrwA5Y6MOXoUqN-6ykwNKliAgyYN7qxJgGuLsn
8896 ฅนดนตรี 26 มีนาคม 2012 16 46129 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMrwA5Y6MOXoUqN-6ykwNKliAgyYN7qxJgGuLsn ฅนดนตรี 26 มีนาคม 2012 16 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMrwA5Y6MOXoUqN-6ykwNKliAgyYN7qxJgGuLsn
8895 อุปสมบท มทศ 38 46113 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMq97Ocmfstb_v8j2A_40FhzgX5Q_VcBupd4Tqz อุปสมบท มทศ 38 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMq97Ocmfstb_v8j2A_40FhzgX5Q_VcBupd4Tqz
8894 สนามบินเนตาจี 7 46075 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMsWI8RxfYqqzhXLVR9cJSXx6jCKDfybT-jovtk สนามบินเนตาจี 7 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMsWI8RxfYqqzhXLVR9cJSXx6jCKDfybT-jovtk
8893 ภาษาไทยออกจากท่าแปะโญ้ย 37 46068 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMvajiYGNLafNq2QXRMHDa9R94OzL5DC1PCuhAr ภาษาไทยออกจากท่าแปะโญ้ย 37 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMvajiYGNLafNq2QXRMHDa9R94OzL5DC1PCuhAr
8892 วางพวงมาลา 2555 93 46031 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMyfeEuk3jshiWdslvnW9zxZJLox19bkcMx5T6T มทศ 586 วางพวงมาลา 2555 93 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMyfeEuk3jshiWdslvnW9zxZJLox19bkcMx5T6T
8891 วัดเวฬุวัน วัดป่าไผ่ วัดแรกในพุทธศาสนา ภูเก็จแก้ว 65 45938 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMzB2wIl8KuTE3rT5QqRN63ukJCF5kdEOhIVR6X หสป 77 วัดเวฬุวัน วัดป่าไผ่ วัดแรกในพุทธศาสนา ภูเก็จแก้ว 65 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipMzB2wIl8KuTE3rT5QqRN63ukJCF5kdEOhIVR6X
8890 ฅนดนตรี 108 45873 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN-uj4FFyoYIGzdIH5Bh_9mzRg9xM4gAjLcTY8n ฅนดนตรี 108 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN-uj4FFyoYIGzdIH5Bh_9mzRg9xM4gAjLcTY8n วินัย
8889 จิ้ว ประโมงกิจ 34 45765 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN2WPVmDl1uZsEQUokXcE_uTBZ-CpybfvFBJQFh จิ้ว ประโมงกิจ 34 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN2WPVmDl1uZsEQUokXcE_uTBZ-CpybfvFBJQFh ไซเกาะสิเหร่ หวายทำไซ กายู่พหาดั๊ก แม่เพลงแห่งอันดามัน
8888 ตะโปทาราม ภูเก็จแก้ว 24 45731 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN55PmThzDJQ-UyjGNRO7zSWQ6a_HUiYwQzUaoe ตะโปทาราม ภูเก็จแก้ว 24 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipN55PmThzDJQ-UyjGNRO7zSWQ6a_HUiYwQzUaoe
8887 อ๊ามเฮ่งจุ้ยจอซูก้งเหนือคลอง 21 45707 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNDvDHYSJ1yMGGgtftz_VMLx8kWijDD3t8vl6Pg อ๊ามเฮ่งจุ้ยจอซูก้งเหนือคลอง 21 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNDvDHYSJ1yMGGgtftz_VMLx8kWijDD3t8vl6Pg
8886 พระคันธกุฎีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ 41 45686 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNFA8r-OBbGOoH381vy0JAgykR0UA8GfmQn2lfB พระคันธกุฎีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ 41 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNFA8r-OBbGOoH381vy0JAgykR0UA8GfmQn2lfB
8885 วจก.แลทรัพย์ภูเก็จ 220 45645 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNKDetoEd_wyReLKQ9VYsibWK1-sPtb5kWebtg9 วจก.แลทรัพย์ภูเก็จ 220 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNKDetoEd_wyReLKQ9VYsibWK1-sPtb5kWebtg9 พมร. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
8884 อ๊ามพ้อต่อก๋ง 10 45425 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNOd9UL2IFMT5iUWEndaeuRUzxzp18uKGMhFtgr อ๊ามพ้อต่อก๋ง 10 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNOd9UL2IFMT5iUWEndaeuRUzxzp18uKGMhFtgr ซิยิ้นกุ้ยภาพวาด สารทจีน ผ้อต่อก๋ง เดือน 7 จีน งานพ้อต่อ พ้อต่อ = พุทธะ = รู้, ตื่น, บาน = พระพุทธเจ้า ต้นกำเนิดพ้อต่อ = ต้นกำเนิดสารทเดือนสิบ 10 ศึกษาได้จาก เตภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง มีเปรต นรก สวรรค์
8883 ชาวจีนภูเก็จ บรรยาย มอภ. 71 45415 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNPDv_Ba0SDyTDdVfKSxp4XzU5eScfGmfigu9mi มห.ภูเก็จ 2391 ชาวจีนภูเก็จ บรรยาย มอภ. 71 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNPDv_Ba0SDyTDdVfKSxp4XzU5eScfGmfigu9mi
8882 งานศพบาบ๋า 39 45344 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNR4lhmPSbEEijK162sr8ClyRWJeyYvTfeQae-s งานศพบาบ๋า 39 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNR4lhmPSbEEijK162sr8ClyRWJeyYvTfeQae-s Baba Peranakan
8881 ภูเก็จแก้วบนเครื่องบินไปอินเดีย 31 45305 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNaH1YPNPwBxfM5sz90OePIVSY7zWqTccduurUw ภูเก็จแก้วบนเครื่องบินไปอินเดีย 31 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNaH1YPNPwBxfM5sz90OePIVSY7zWqTccduurUw
8880 คฤหาสน์ชินประชา เป็นฉากอาจารย์กฤต 52 45274 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNed2QRYsYk1KCAg0p4fXEGO30vVqRP9Lhl2nX7 คฤหาสน์ชินประชา เป็นฉากอาจารย์กฤต 52 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNed2QRYsYk1KCAg0p4fXEGO30vVqRP9Lhl2nX7
8879 วัดโหละหารตรัง 74 45222 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNg5lAiDssrU28jL8e6TEmbq_31MOOLE6qhCvr1 วัดโหละหารตรัง 74 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNg5lAiDssrU28jL8e6TEmbq_31MOOLE6qhCvr1 บุษบกแห่พระชักพระลากพระ วาริช สรรเพ็ชร บวชพระ
8878 ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ 57 45148 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNiL7I_eXxzJTTl5fJxtTWTViJMPCvjMJ2t6AUD ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ 57 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNiL7I_eXxzJTTl5fJxtTWTViJMPCvjMJ2t6AUD
8877 ภูเก็จแก้วไปสถูปสุชาดา 13 45091 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNjVha4M0NOtL3xDilqxEtbIw02csFiRHISL57u ภูเก็จแก้วไปสถูปสุชาดา 13 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNjVha4M0NOtL3xDilqxEtbIw02csFiRHISL57u
8876 พระ มทศ. บิณฑบาทถนนเยาวราช 48 45078 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNkuktT8-2Uj-UvB1jbrFjPw9J9TXH2a1YyLgLw มทศ.จห. 594 พระ มทศ. บิณฑบาทถนนเยาวราช 48 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNkuktT8-2Uj-UvB1jbrFjPw9J9TXH2a1YyLgLw
8875 เตรียมบวชพระ มทศ. วัดม่าหนิก 25 45030 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNmYxvFzJztETqiRkOqwGTOiAEl4mNY6NHrZtq8 เตรียมบวชพระ มทศ. วัดม่าหนิก 25 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNmYxvFzJztETqiRkOqwGTOiAEl4mNY6NHrZtq8
8874 นางจรูญรัตน์ (แดง) ตัณฑวณิช รับ สมุดข่อยแสดงในคฤหาสน์ชินประชา 21 45005 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNrM3OR0jQjIPrlXF4-8cf3ZSZmTxuKMr5cgig9 นางจรูญรัตน์ (แดง) ตัณฑวณิช รับ สมุดข่อยแสดงในคฤหาสน์ชินประชา 21 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNrM3OR0jQjIPrlXF4-8cf3ZSZmTxuKMr5cgig9
8873 ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล 16 44984 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNsVrh3lY5kU9seOA8YtmrXzR3GPT1B3DgxyyAw ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล 16 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNsVrh3lY5kU9seOA8YtmrXzR3GPT1B3DgxyyAw
8872 ถนนวัฒนธรรมกะทู้ 68 44968 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNwl4it5FXq2Yx_JUQJ2q3QAP5-yLmAoyLTOQIz ถนนวัฒนธรรมกะทู้ 68 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNwl4it5FXq2Yx_JUQJ2q3QAP5-yLmAoyLTOQIz
8871 งานวัดตีนเล วัดเชิงทะเล 27 44900 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNzbG6ypGCsaRyVxXZxRgk7tqhILD7Tge4UFp10 งานวัดตีนเล วัดเชิงทะเล 27 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipNzbG6ypGCsaRyVxXZxRgk7tqhILD7Tge4UFp10
8870 อัญเชิญธง 2555 110 44873 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO1n2Rx0IXkh1H4eVfyjCtBBhE90lO6Y5kdyFUU อัญเชิญธง 2555 110 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO1n2Rx0IXkh1H4eVfyjCtBBhE90lO6Y5kdyFUU
8869 ภาษาไทยไปทัศนศึกษาเกาะพระทองขึ้นท่าแปะโญ้ย 85 44763 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO355ZzUMKMUdxqMXZjzonj7k0fAzclB2EJNB6H ภาษาไทยไปทัศนศึกษาเกาะพระทองขึ้นท่าแปะโญ้ย 85 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO355ZzUMKMUdxqMXZjzonj7k0fAzclB2EJNB6H
8868 พระยสเฝ้าพระพุทธเจ้า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ 11 44678 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO6ooOBNsdcc-hsGwP9EWTpyKrFCmBZJVHqFuSY พระยสเฝ้าพระพุทธเจ้า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ 11 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipO6ooOBNsdcc-hsGwP9EWTpyKrFCmBZJVHqFuSY
8867 ภููเก็จแก้วเตรียมไปอินเดีย 183 44667 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOAN-uK6yXpjd1fY1v78Ekbz5DYE_9EeV_k99dW หสป 183 ภููเก็จแก้วเตรียมไปอินเดีย 183 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOAN-uK6yXpjd1fY1v78Ekbz5DYE_9EeV_k99dW
8866 ผู้จัดการ พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 7 44484 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOJNu_UcH9TXBX2ToutjDBKfOmuoceyMDVNsLCx ผู้จัดการ พมร. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ 7 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOJNu_UcH9TXBX2ToutjDBKfOmuoceyMDVNsLCx
8865 น้ำตก พมร.พังพินาศ ไม่ต้องซ่อม 39 44477 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipONEN2UD4yV77IdBa-q5Lor8E-duWQrfGBa6WBq น้ำตก พมร.พังพินาศ ไม่ต้องซ่อม 39 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipONEN2UD4yV77IdBa-q5Lor8E-duWQrfGBa6WBq
8864 ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล สร้างป้ายไปอินเดีย 6 44438 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOOhONw0aH_sGdjBRTFaXL8JvE0rWqGnt7ADT-q ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล สร้างป้ายไปอินเดีย 6 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOOhONw0aH_sGdjBRTFaXL8JvE0rWqGnt7ADT-q
8863 บวชพระ มทศ. 117 44432 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOc6Qi5pkSMzBZ4wXzybZF9yz0ZAPoDQeyPhK2i บวชพระ มทศ. 117 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOc6Qi5pkSMzBZ4wXzybZF9yz0ZAPoDQeyPhK2i
8862 นายอำเภอท้ายเหมืองเปิดอบรมที่ลำแก่น 58 44315 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOc6Qi5pkSMzBZ4wXzybZF9yz0ZAPoDQeyPhK2i นายอำเภอท้ายเหมืองเปิดอบรมที่ลำแก่น 58 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOc6Qi5pkSMzBZ4wXzybZF9yz0ZAPoDQeyPhK2i
8861 คิชฌกูฏ ราชคฤห์ แคว้นมคธ 86 44257 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOdhW9cQ9c8PMxu2WYwQo5z2PDOGSPdwKchcI_n คิชฌกูฏ ราชคฤห์ แคว้นมคธ 86 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOdhW9cQ9c8PMxu2WYwQo5z2PDOGSPdwKchcI_n
8860 สารนาถ พาราณสี 39 44171 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOf-V9jrrxKpsFsBz8S0p4GZNzyMOXi-PCK9NZN สารนาถ พาราณสี 39 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOf-V9jrrxKpsFsBz8S0p4GZNzyMOXi-PCK9NZN เจาคันธีสถูป  ไหมพาราณสี  ขลุ่ยอินเดีย วัดศรีลังกาในสารนาถ
8859 Ph.D.พระมหาชัย จันทรสกุล 42 44132 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOl8ubkogLxIIKTKnUUALeebxu4MEn2xCW86eJ3 Ph.D.พระมหาชัย จันทรสกุล 42 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOl8ubkogLxIIKTKnUUALeebxu4MEn2xCW86eJ3
8858 ภูเก็จแก้วแห่ผ่าห่มพระพุทธเมตตา 6 44090 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOqa5TXjy89H--wJVcmKzUyM0n4sU-WM_Opw04d ภูเก็จแก้วแห่ผ่าห่มพระพุทธเมตตา 6 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOqa5TXjy89H--wJVcmKzUyM0n4sU-WM_Opw04d
8857 จีนศึกษา:น.พ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ 40 44084 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOrgvlEgeupZfEBfRtq_raaLV476CL-IL4K-omq จีนศึกษา:น.พ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ 40 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOrgvlEgeupZfEBfRtq_raaLV476CL-IL4K-omq
8856 บวชแม่ชีละออง 130 44044 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOwe4uvze2OLviW5BmcenJ2PEItUZ0MYS5-HES1 บวชแม่ชีละออง 130 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOwe4uvze2OLviW5BmcenJ2PEItUZ0MYS5-HES1
8855 ราวา กุมาร 54 43914 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipP4gTq1Hi7LSXiA2uqJeWqcWEFUmDd7MIvWFb-X ราวา กุมาร 54 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipP4gTq1Hi7LSXiA2uqJeWqcWEFUmDd7MIvWFb-X
8854 เกี่ยวข้องที่พุทธคยา 17 43860 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPCuBetYK8StdY6jshXEc_EVUGyNUv_U4RmTvNf เกี่ยวข้องที่พุทธคยา 17 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPCuBetYK8StdY6jshXEc_EVUGyNUv_U4RmTvNf
8853 โรงพยาบาลหมอโกมารภัจจ์ 45 43843 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPE99PXTXNgpOvMp4ANl4s1ZU6iWSev5mapIL7p โรงพยาบาลหมอโกมารภัจจ์ 45 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPE99PXTXNgpOvMp4ANl4s1ZU6iWSev5mapIL7p
8852 เพลแรกของพระนวกะ มทศ. 98 43798 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPIgalVQyFiZqhU-eJq2m8nUEZ--CkBk5eJFMXB เพลแรกของพระนวกะ มทศ. 98 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPIgalVQyFiZqhU-eJq2m8nUEZ--CkBk5eJFMXB
8851 สมหมายรับโล่วัฒนธรรมและโกไข่เผยแพร่อัลบั้มเพลงชุด 2 56 43700 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPJ9c0CsJ0h-U1o13qeDRvOVdZ12WIkrdW64-0d สมหมายรับโล่วัฒนธรรมและโกไข่เผยแพร่อัลบั้มเพลงชุด 2 56 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPJ9c0CsJ0h-U1o13qeDRvOVdZ12WIkrdW64-0d
8850 PHUKET BABA 11 43644 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPK1xWdrKJrlQ-y9VYn6gERns8GLXtvXgENC0NF PHUKET BABA 11 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPK1xWdrKJrlQ-y9VYn6gERns8GLXtvXgENC0NF
8849 รอยทางเกวียนเศรษฐีราชคฤห์ 37 43633 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPL8Rbi7R0-j_VbJMnMwRFWJgjoPZFPm2xnkMJi รอยทางเกวียนเศรษฐีราชคฤห์ 37 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPL8Rbi7R0-j_VbJMnMwRFWJgjoPZFPm2xnkMJi
8848 เด็กอัจฉริยะเยี่ยมชม พมร. 79 43596 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPNPzNK6QSD9BpZiI4Df28jOUDI6k1rbgcpU2BL เด็กอัจฉริยะเยี่ยมชม พมร. 79 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPNPzNK6QSD9BpZiI4Df28jOUDI6k1rbgcpU2BL
8847 ของบิณฑบาตนวกะ มทศ. 19 43517 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPSF9qvHyBrXsQe_rN548rtgiO9ofpM70vwDSgR ของบิณฑบาตนวกะ มทศ. 19 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPSF9qvHyBrXsQe_rN548rtgiO9ofpM70vwDSgR
8846 รองเง็งเกาะสิเหร่ 2 43498 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPVT5rSDGI1bgjFznIi_gVc8BQkFRvE2JUQKqpZ รองเง็งเกาะสิเหร่ 2 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPVT5rSDGI1bgjFznIi_gVc8BQkFRvE2JUQKqpZ
8845 แต่งงานบาบ๋า 2553 72 43496 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPXCySTggkaWLM1-DVAEN3a2cf2bTdOQvjJDKhi แต่งงานบาบ๋า 2553 72 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPXCySTggkaWLM1-DVAEN3a2cf2bTdOQvjJDKhi
8844 ทายาทกัปตันไมล์ 71 43424 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPZTP3MSkuJjDuR1fi1iF4PlEQ_CRpyJFaLlXw0 ทายาทกัปตันไมล์ 71 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPZTP3MSkuJjDuR1fi1iF4PlEQ_CRpyJFaLlXw0
8843 ม่องอินเดีย ๔ สังเวชนียสถาน 159 43353 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPf2x5Fv1GY8XlZ3Gnr4-pW2rhFtxxUsttrq9wJ ม่องอินเดีย ๔ สังเวชนียสถาน 159 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPf2x5Fv1GY8XlZ3Gnr4-pW2rhFtxxUsttrq9wJ
8842 หนังสือของสมหมาย 26 43194 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPgjK1xBBN8OzSgz-3T8pXpjMcDO5sV6nJN9v9L หนังสือของสมหมาย 26 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPgjK1xBBN8OzSgz-3T8pXpjMcDO5sV6nJN9v9L
8841 ค้อนเสริร์ต ฅนดนรี 21 43168 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPlHuoLPQQX7RWgvlaPa5wLoEG4qRJQgbeChgi- ค้อนเสริร์ต ฅนดนรี 21 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPlHuoLPQQX7RWgvlaPa5wLoEG4qRJQgbeChgi- ดร.ณรงค์ หงษ์หยก
8840 ดร.ณรงค์ หงษ์หยก 16 43147 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOrjDBBHOEqtxJIfLG6VCGVjGzNdwag3xoBe8Ry ดร.ณรงค์ หงษ์หยก 16 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipOrjDBBHOEqtxJIfLG6VCGVjGzNdwag3xoBe8Ry
8839 พระนวกะ มทศ.บิณฑบาต ณ ถนนดีบุก 16 43131 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPrFIZKqybk7HeO93gdm0oIpyYLL4ThhNohpZwx พระนวกะ มทศ.บิณฑบาต ณ ถนนดีบุก 16 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPrFIZKqybk7HeO93gdm0oIpyYLL4ThhNohpZwx
8838 จิรสุตา ประทีป ณ ถลาง 20 43115 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPuvJAXy2wjjOEFN5dgndRhRxLcGDrLYZziZLXU จิรสุตา ประทีป ณ ถลาง 20 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPuvJAXy2wjjOEFN5dgndRhRxLcGDrLYZziZLXU
8837 สะพานเนรัญชรา 60 43095 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPwhFT2JUJN7qDzgrGx9pLNUElATmBIA-jwzya8 สะพานเนรัญชรา 60 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPwhFT2JUJN7qDzgrGx9pLNUElATmBIA-jwzya8
8836 มหาวิทยาลัยนาลันทา 40 43035 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPxU-vFvDI4qMTOtowcBcL-4TyoEfWgKAVnAP8T มหาวิทยาลัยนาลันทา 40 https://get.google.com/albumarchive/114684633333429803905/album/AF1QipPxU-vFvDI4qMTOtowcBcL-4TyoEfWgKAVnAP8T
8835 ค้นชื่อที่เกี่ยวเนื่องถึงเทพเจ้า ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า 42995 https://www.siamganesh.com/ ค้นชื่อที่เกี่ยวเนื่องถึงเทพเจ้า ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า https://www.siamganesh.com/ องค์เทพ (สยามคเณศ)  ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย  พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม  , พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง , พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท , พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี , พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร , หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน , พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย , พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ
8834 จำปา Champa Jampa 61 42995 https://photos.app.goo.gl/eLGDoNhvGDFMnwWXA หภว 369 จำปา Champa Jampa 61 https://photos.app.goo.gl/eLGDoNhvGDFMnwWXA เส้นใบแบบขนนก ใบเลี้ยงคู่ ทรงรี ขนาดกลาง ยอดอ่อนมีกลีบยาวสีขาวหุ้มยอด ดอกสีขาว
8833 จำปี Champi Jampi 101 42934 https://photos.app.goo.gl/ep6N41rogQjkaNyB6 หภว 635 จำปี Champi Jampi 101 https://photos.app.goo.gl/ep6N41rogQjkaNyB6 เส้นใบแบบขนนก ใบเลี้ยงคู่ ทรงรี ขนาดกลาง ยอดอ่อนมีกลีบยาวสีขาวหุ้มยอด ดอกสีีเหลือง
8832 ปลาโลมาหลังโหนก 1 42833 https://photos.app.goo.gl/BukqeFZ8Hdcw4iQa6 ปลาโลมาหลังโหนก 1 https://photos.app.goo.gl/BukqeFZ8Hdcw4iQa6
8831 สอรด อัญเชิญธงที่ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา 42832 https://photos.app.goo.gl/iQFAES44AsBBzQVG8 สอรด อัญเชิญธงที่ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา https://photos.app.goo.gl/iQFAES44AsBBzQVG8 ค่ายปากพระ แขวงเมืองตะกั่วทุ่ง พม่าตีแตกเมื่อ พ.ศ.2328 พระยาธรรมไตรโลกถึงแก่อนิจกรรม พระยาพิพิธโโภไคยหนีไปตั้งด่านพระยาพิพิธที่เขานางหส์กราภูงา  ท่านผู้หญิงจันกับกแงกำลัง "จินดาพล" "กลับแล่นหนี" หลบมาปกป้องเมืองถลางบ้านเคียน
8830 ปลาหายาก ๑๒ ชนิด 2 42832 https://hilight.kapook.com/view/173951 https://docs.google.com/document/d/1-ai33bXBOj1AC5BKqBlurXJJlnZHkq8vzo7PE-PdFt4/edit?usp=sharing ปลาหายาก ๑๒ ชนิด 2 https://hilight.kapook.com/view/173951 https://photos.app.goo.gl/kJrpALaSc1RmVyuf9 เพิ่มรายชื่อปลาหายากใกล้สูญพันธุ์อีก 12 ชนิด ทั้ง ปลากระเบนราหูน้ำจืด ปลากระเบนแมนตายักษ์ ปลาโรนิน ปลาฉนากปากแหลม เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง มีผลหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 60 วัน ปลาหายาก หลังจากก่อนหน้านี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายชื่อสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 12 ชนิด เพื่อให้เข้าไปอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 นั้น  ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ภาพเอกสารกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ซึ่งเนื้อหาระบุให้สัตว์น้ำจำพวกปลาทั้ง 12 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองที่ประกาศเพิ่มเติมทั้ง 12 ชนิด ประกอบด้วย 1. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง  (Mobula thurstoni) มีลักษณะเด่นตรงที่ขอบครีบอกส่วนหน้าบิดโค้ง 2 ทาง มีรูหายใจอยู่ใต้รอยต่อครีบอกกับลำตัว ไม่มีเงี่ยง ส่วนคอสั้น ครีบส่วนหน้าสั้น หางยาว ความยาวเท่าความกว้างลำตัว โคนหางบีบขอดเข้าในแนวตั้ง ออกลูกครั้งละ 1 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล 2. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)  มีลักษณะคล้ายปลากระเบนครีบโค้ง แต่มีหางสั้นกว่า ความยาวน้อยกว่าความกว้างลำตัว ส่วนตัดคอดหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนคอสั้น ครีบส่วนหน้าสั้นน้อยกว่า 16% ของความกว้างลำตัว ออกลูกครั้งละ 1 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล 3. ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee) ลักษณะเด่นคือมีแถบสีดำพาดยาวบริเวณขอบของครีบอกส่วนหน้า ส่วนคอยาว ครีบส่วนหน้ายาวมากกว่า 16% ของความกว้างลำตัว แต่หางสั้นน้อยกว่าความกว้างของลำตัว ส่วนตัดของคอดหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ออกลูกครั้งละ 1 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล 4. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) เป็นปลากระเบนที่มีหางยาวมากกว่าความกว้างของลำตัว ซึ่งกว้างได้มากที่สุดถึง 3.1 เมตร มีรูหายใจอยู่เหนือและใกล้กับรอยต่อครีบอกกับลำตัว แต่อยู่ใต้สันกระดูกเหนือตา มีเงี่ยงอยู่ที่โคนหาง ออกลูกครั้งละ 1 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล 5. ปลากระเบนแมนตาแนวปะการัง (Manta alfredi) หรือปลากระเบนราหูแนวปะการัง  ปลาหายาก ลักษณะเด่นอยู่ตรงระหว่างซี่เหงือกและท้อง มีจุดลายเฉพาะกระจายทั่ว รอบปากด้านท้องมีสีขาวหรือเทาอ่อน ขอบปลายครีบอกส่วนท้ายอาจมีสีขาวหรือดำ ปลาชนิดนี้ไม่มีเงี่ยงและโคนหางเรียบ ไม่มีก้อนหินปูน ลายด้านบนส่วนหัวเป็นแถบสีดำรูปตัวอักษร Y ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล 6. ปลากระเบนแมนตายักษ์ (Manta birostris) หรือปลากระเบนราหูยักษ์ ปลาหายาก เป็นปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถมีขนาดกว้างที่สุดถึง 7 เมตร ด้านท้องมีจุดลายเฉพาะ ในปากและรอบปากด้านท้องมีสีดำเข้ม ขอบปลายครีบอกส่วนท้ายและขอบล่างของซี่เหงือกคู่ที่ 5 มีสีดำเข้ม โคนหางมีลักษณะโปน นูนขึ้นมาเป็นก้อนหินปูน ลายด้านส่วนหัวเป็นแถบสีดำรูปตัวอักษร T ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว กินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร มักอาศัยตามชายฝั่งทะเล
8829 บันทึกเสียงแสดงละครย่าจันย่ามุก ๒๕๖๓ 42830 https://photos.app.goo.gl/y2oqRw6nrQ9ZfHh26 บันทึกเสียงแสดงละครย่าจันย่ามุก ๒๕๖๓ https://photos.app.goo.gl/y2oqRw6nrQ9ZfHh26
8828 มอภ.จห. 14 กุมภ์ 2563 4 42830 https://photos.app.goo.gl/1Y2nNdtUFJNYdJBT9 มอภ.จห. 14 กุมภ์ 2563 4 https://photos.app.goo.gl/1Y2nNdtUFJNYdJBT9 https://docs.google.com/document/d/1pqcMLvPY3jclGsE4Gx2vmQ52vRi4revhvqINhnc6RVA/edit?usp=sharing
8827 หญ้าดอกชู้ 14 42826 https://photos.app.goo.gl/zNein6GCVVZMNLeU8 หญ้าดอกชู้ 14 https://photos.app.goo.gl/zNein6GCVVZMNLeU8 ดอกมีหนามแหลม หลุดติดขนสัตว์หรือผ้าได้ง่าย
8826 ขอพรแม่คุณแม่ขุนนาง 1 42812 https://docs.google.com/document/d/1ZI__xMeasAgPn-ceaCqlLMVSDnhY515gA50ymtmH1ZM/edit?usp=sharing ขอพรแม่คุณแม่ขุนนาง 1 https://docs.google.com/document/d/1ZI__xMeasAgPn-ceaCqlLMVSDnhY515gA50ymtmH1ZM/edit?usp=sharing
8825 ปูราชินี 1 42811 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/204024077666281 ปูราชินี 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/204024077666281 https://photos.app.goo.gl/uyDRRefPJnDAKjoe7
8824 ปูเจ้าฟ้า 1 42810 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/204024974332858 ปูเจ้าฟ้า 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/204024974332858 https://photos.app.goo.gl/qY3KDWonJry5mMiJ6
8823 ปูทูลกระหม่อม  ปูแป้ง 1 42809 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/203925957676093 ปูทูลกระหม่อม  ปูแป้ง 1 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/203925957676093 https://photos.app.goo.gl/FSeBLHrv5pYsQqDGA
8822 ดอกไม้ทะเล ดอกไม้เล 1 42808 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2655838207848403 ดอกไม้ทะเล ดอกไม้เล 1 https://www.facebook.com/sommaipin/posts/2655838207848403
8821 ปะการังอ่อน กรังอ่อน 1 42807 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2655817181183839&set=a.194930913939157&type=3 ปะการังอ่อน กรังอ่อน 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2655817181183839&set=a.194930913939157&type=3
8820 พระอิศราธิชัย เจ้าเมืองกระบี่ คนที่ 2 3 42806 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201601387908550 พระอิศราธิชัย เจ้าเมืองกระบี่ คนที่ 2 3 https://www.facebook.com/morall.jotmaihet.1/posts/201601387908550
8819 บทละครย่า๒๕๖๓ 1 42803 https://photos.app.goo.gl/Uj7nVw2y9VssQxr46 บทละครย่า๒๕๖๓ 1 https://photos.app.goo.gl/Uj7nVw2y9VssQxr46
8818 2328, 6 ธันวาคม ภูเก็จปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเก่าสุดในจดหมายของท่านผู้หญิงจันเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๓๒๘ 1 42802 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2328, 6 ธันวาคม ภูเก็จปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเก่าสุดในจดหมายของท่านผู้หญิงจันเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๓๒๘ 1 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2328, 6 ธันวาคม ภูเก็จปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเก่าสุดในจดหมายของท่านผู้หญิงจันเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๓๒๘
8817 2328, 6 ธันวาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายระบุชื่อ“เมืองภูเก็จ”:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.15) 1 42801 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2328, 6 ธันวาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายระบุชื่อ“เมืองภูเก็จ”:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.15) 1 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2328, 6 ธันวาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายระบุชื่อ“เมืองภูเก็จ”:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.15)
8816 2328, 12  เมษายน  เจ้าพระยาสุรินทราชามีหนังสือระบุวันพม่าแตกทัพ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.16) 1 42800 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2328, 12  เมษายน  เจ้าพระยาสุรินทราชามีหนังสือระบุวันพม่าแตกทัพ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.16) 1 2 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2328, 12  เมษายน  เจ้าพระยาสุรินทราชามีหนังสือระบุวันพม่าแตกทัพ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.16)
8815 2329  พระยาทุกรราช (เทียน ประทีป ณ ถลาง) : แจ้งข่าวถึงพระยาราชกปิตันว่าจะได้เป็นเจ้าเมืองถลาง (มทศ.จห.23) 1 42799 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2329  พระยาทุกรราช (เทียน ประทีป ณ ถลาง) : แจ้งข่าวถึงพระยาราชกปิตันว่าจะได้เป็นเจ้าเมืองถลาง (มทศ.จห.23) 1 3 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2329  พระยาทุกรราช (เทียน ประทีป ณ ถลาง) : แจ้งข่าวถึงพระยาราชกปิตันว่าจะได้เป็นเจ้าเมืองถลาง (มทศ.จห.23)
8814 2330, 1 กุมภาพันธ์ แม่ปรางมีจดหมายขอผ้าลาย และน้ำกูลาด : จากพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.32) 1 42798 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2330, 1 กุมภาพันธ์ แม่ปรางมีจดหมายขอผ้าลาย และน้ำกูลาด : จากพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.32) 1 3 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2330, 1 กุมภาพันธ์ แม่ปรางมีจดหมายขอผ้าลาย และน้ำกูลาด : จากพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.32)
8813 2330, 5 กุมภาพันธ์ พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงจะเอาโทษ พระยาธรรมไตรโลกที่เคยหักเงินแต่ครั้งพญาตากเป็นเจ้า:แจ้งถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.33) 1 42797 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2330, 5 กุมภาพันธ์ พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงจะเอาโทษ พระยาธรรมไตรโลกที่เคยหักเงินแต่ครั้งพญาตากเป็นเจ้า:แจ้งถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.33) 1 4 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2330, 5 กุมภาพันธ์ พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงจะเอาโทษ พระยาธรรมไตรโลกที่เคยหักเงินแต่ครั้งพญาตากเป็นเจ้า:แจ้งถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.33)
8812 2330, 16 มกราคม ท่านผู้หญิงจันโอยพรสี่ประการ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.31) 1 42796 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2330, 16 มกราคม ท่านผู้หญิงจันโอยพรสี่ประการ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.31) 1 3 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2330, 16 มกราคม ท่านผู้หญิงจันโอยพรสี่ประการ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.31)
8811 2330, 1 สิงหาคม ท่านผู้หญิงจันจะไปบางเกาะ:แจ้งขอซื้อผ้าแพรพรรณถวายในหลวงถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.26) 1 42795 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2330, 1 สิงหาคม ท่านผู้หญิงจันจะไปบางเกาะ:แจ้งขอซื้อผ้าแพรพรรณถวายในหลวงถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.26) 1 4 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2330, 1 สิงหาคม ท่านผู้หญิงจันจะไปบางเกาะ:แจ้งขอซื้อผ้าแพรพรรณถวายในหลวงถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.26)
8810 2330  จดหมายท่านผู้หญิงจัน:กล่าวถึงพ่อจุ้ย ชื่อบุตรท่านผู้หญิงจันกับพระยาพิมลอัยาขัน (มทศ.26) 1 42794 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2330  จดหมายท่านผู้หญิงจัน:กล่าวถึงพ่อจุ้ย ชื่อบุตรท่านผู้หญิงจันกับพระยาพิมลอัยาขัน (มทศ.26) 1 4 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2330  จดหมายท่านผู้หญิงจัน:กล่าวถึงพ่อจุ้ย ชื่อบุตรท่านผู้หญิงจันกับพระยาพิมลอัยาขัน (มทศ.26)
8809 2333, 30 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงโปรดฯ:ให้เป็นจ้าเมืองถลาง และเป็นผู้ใหญ่แก่คนทั้งแปดหัวเมือง (มทศ.จห.39) 1 42793 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2333, 30 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงโปรดฯ:ให้เป็นจ้าเมืองถลาง และเป็นผู้ใหญ่แก่คนทั้งแปดหัวเมือง (มทศ.จห.39) 1 5 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2333, 30 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวว่าในหลวงโปรดฯ:ให้เป็นจ้าเมืองถลาง และเป็นผู้ใหญ่แก่คนทั้งแปดหัวเมือง (มทศ.จห.39)
8808 2334, 26 เมษายน พระยาสุรินทราชากับพระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายถึงพระยาราชปกิตัน:เชิญส่งสินค้าไปขายที่เมืองถลาง (มทศ.จห.43) 1 42792 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2334, 26 เมษายน พระยาสุรินทราชากับพระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายถึงพระยาราชปกิตัน:เชิญส่งสินค้าไปขายที่เมืองถลาง (มทศ.จห.43) 1 5 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2334, 26 เมษายน พระยาสุรินทราชากับพระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายถึงพระยาราชปกิตัน:เชิญส่งสินค้าไปขายที่เมืองถลาง (มทศ.จห.43)
8807 2334, 27 สิงหาคม พระยาถลางเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวพระยาราชกปิตัน:ให้ทบทวนงานที่เกี่ยวกับกัปตันวิราเสน (มทศ.จห.45) 1 42791 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2334, 27 สิงหาคม พระยาถลางเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวพระยาราชกปิตัน:ให้ทบทวนงานที่เกี่ยวกับกัปตันวิราเสน (มทศ.จห.45) 1 6 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2334, 27 สิงหาคม พระยาถลางเทียน ประทีป ณ ถลาง แจ้งข่าวพระยาราชกปิตัน:ให้ทบทวนงานที่เกี่ยวกับกัปตันวิราเสน (มทศ.จห.45)
8806 2335, 5 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายแจ้งจะไปตีเมืองมะริด:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.47) 1 42790 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2335, 5 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายแจ้งจะไปตีเมืองมะริด:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.47) 1 6 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2335, 5 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายแจ้งจะไปตีเมืองมะริด:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.47)
8805 2335, 19 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายว่าแม่ปรางพี่สาวถึงแก่กรรม:แจ้งพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.46) 1 42789 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2335, 19 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายว่าแม่ปรางพี่สาวถึงแก่กรรม:แจ้งพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.46) 1 6 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2335, 19 พฤศจิกายน พระยาเทียน ประทีป ณ ถลาง มีจดหมายว่าแม่ปรางพี่สาวถึงแก่กรรม:แจ้งพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.46)
8804 2350  เจ้าพระยาสุรินทราชา (จัน จันทโรจวงศ์):อสัญกรรม (มห.ภูเก็จ879) 1 42788 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2350  เจ้าพระยาสุรินทราชา (จัน จันทโรจวงศ์):อสัญกรรม (มห.ภูเก็จ879) 1 7 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2350  เจ้าพระยาสุรินทราชา (จัน จันทโรจวงศ์):อสัญกรรม (มห.ภูเก็จ879)
8803 2352  นายมีหมื่นพรหมสมภัตสร:นิราศฉลาง (จถล.2312) 1 42787 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://docs.google.com/document/d/1eBGtuAhNlM2FNKFisO-3b3xWnKWNiva4FlwEeVpOlaQ/edit?usp=sharing เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2352  นายมีหมื่นพรหมสมภัตสร:นิราศฉลาง (จถล.2312) 1 7 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2352  นายมีหมื่นพรหมสมภัตสร:นิราศฉลาง (จถล.2312) https://docs.google.com/document/d/1eBGtuAhNlM2FNKFisO-3b3xWnKWNiva4FlwEeVpOlaQ/edit?usp=sharing
8802 2352  พม่าตีเมืองถลาง:เมืองถลางป่าคลอก (มห.ภูเก็จ2317) 1 42786 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2352  พม่าตีเมืองถลาง:เมืองถลางป่าคลอก (มห.ภูเก็จ2317) 1 7 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2352  พม่าตีเมืองถลาง:เมืองถลางป่าคลอก (มห.ภูเก็จ2317)
8801 2352  พม่าตีเมืองถลางป่าคลอกแตก:กวาดต้อนชาวถลางไปพม่า (มห.ภูเก็จ879) 1 42785 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2352  พม่าตีเมืองถลางป่าคลอกแตก:กวาดต้อนชาวถลางไปพม่า (มห.ภูเก็จ879) 1 7 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2352  พม่าตีเมืองถลางป่าคลอกแตก:กวาดต้อนชาวถลางไปพม่า (มห.ภูเก็จ879)
8800 2368  อ๊ามกะทู้:การกินผักเจี๊ยะฉ่าย (มห.ภูเก็จ2310) 1 42784 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2368  อ๊ามกะทู้:การกินผักเจี๊ยะฉ่าย (มห.ภูเก็จ2310) 1 9 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2368  อ๊ามกะทู้:การกินผักเจี๊ยะฉ่าย (มห.ภูเก็จ2310)
8799 2370  พระยาถลางพาหุ:ครองเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ879) 1 42783 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2370  พระยาถลางพาหุ:ครองเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ879) 1 9 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2370  พระยาถลางพาหุ:ครองเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ879)
8798 2381  ร.๓ โปรดฯให้นายแก้ว บุตรพระยาถลางเจิม:เป็นพระภูเก็จที่บ้านเก็ตโฮ่ (มห.ภูเก็จ2320) 1 42782 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2381  ร.๓ โปรดฯให้นายแก้ว บุตรพระยาถลางเจิม:เป็นพระภูเก็จที่บ้านเก็ตโฮ่ (มห.ภูเก็จ2320) 1 9 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2381  ร.๓ โปรดฯให้นายแก้ว บุตรพระยาถลางเจิม:เป็นพระภูเก็จที่บ้านเก็ตโฮ่ (มห.ภูเก็จ2320)
8797 2411  จิตรกรรม:ภาพในสมุดข่อย (จถล..2233) 1 42781 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2411  จิตรกรรม:ภาพในสมุดข่อย (จถล..2233) 1 10 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2411  จิตรกรรม:ภาพในสมุดข่อย (จถล..2233)
8796 2412  ร.๕ โปรดฯเลื่อนพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ (ทัต):เป็นพระยาวิชิตสงคราม จางวางมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320) 1 42780 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2412  ร.๕ โปรดฯเลื่อนพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ (ทัต):เป็นพระยาวิชิตสงคราม จางวางมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320) 1 10 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2412  ร.๕ โปรดฯเลื่อนพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ (ทัต):เป็นพระยาวิชิตสงคราม จางวางมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320)
8795 ครั้งแรกในสงขลา ของ ร.๑๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 1 42779 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2413, 3 มีนาคม รัชกาลที่ 5:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งแรก (มห.ภูเก็จ2325) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2413, 3 มีนาคม รัชกาลที่ 5:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งแรก (มห.ภูเก็จ2325)
8794 2413  รัชกาลที่ 6:ตาม ร.๕ เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ 1 (มห.ภูเก็จ2325) 1 42778 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2413  รัชกาลที่ 6:ตาม ร.๕ เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ 1 (มห.ภูเก็จ2325) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2413  รัชกาลที่ 6:ตาม ร.๕ เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ 1 (มห.ภูเก็จ2325)
8793 2418  เจ้าหมื่นเสมอใจราช ชื่น บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 42777 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2418  เจ้าหมื่นเสมอใจราช ชื่น บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2418  เจ้าหมื่นเสมอใจราช ชื่น บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337)
8792 2418  พระยาราชวังสัน:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 42776 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2418  พระยาราชวังสัน:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2418  พระยาราชวังสัน:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337)
8791 2419  ณ วัดไชยธาราราม:วุ่นจีนจราจล (มห.ภูเก็จ2302) 1 42775 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2419  ณ วัดไชยธาราราม:วุ่นจีนจราจล (มห.ภูเก็จ2302) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2419  ณ วัดไชยธาราราม:วุ่นจีนจราจล (มห.ภูเก็จ2302)
8790 2419  พระยามนตรีศรีสุริยงศ์ (ชุ่ม บุนนาค):ปราบอั้งยี่เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2329) 1 42774 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2419  พระยามนตรีศรีสุริยงศ์ (ชุ่ม บุนนาค):ปราบอั้งยี่เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2329) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2419  พระยามนตรีศรีสุริยงศ์ (ชุ่ม บุนนาค):ปราบอั้งยี่เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2329)
8789 2419  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต:บ้านพระยาวิชิตสงคราม (จถล.2302) 1 42773 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2419  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต:บ้านพระยาวิชิตสงคราม (จถล.2302) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2419  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต:บ้านพระยาวิชิตสงคราม (จถล.2302)
8788 2420  พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ ญาณมุนี:ตาลปัตรสมณศักดิ์พ่อท่านแช่ม (จถล.2236) 1 42772 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2420  พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ ญาณมุนี:ตาลปัตรสมณศักดิ์พ่อท่านแช่ม (จถล.2236) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2420  พระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ ญาณมุนี:ตาลปัตรสมณศักดิ์พ่อท่านแช่ม (จถล.2236)
8787 2422 พระอนุรักษ์โยธา กลิ่น:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 42771 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2422 พระอนุรักษ์โยธา กลิ่น:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2422 พระอนุรักษ์โยธา กลิ่น:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337)
8786 2422 พระอมรวิไสยสรเดช โต บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 42770 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2422 พระอมรวิไสยสรเดช โต บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2422 พระอมรวิไสยสรเดช โต บุนนาค:ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337)
8785 2423 พระยามนตรีสุริยงศ์ (ชื่น บุนนาค):ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 42769 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2423 พระยามนตรีสุริยงศ์ (ชื่น บุนนาค):ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337) 1 11 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2423 พระยามนตรีสุริยงศ์ (ชื่น บุนนาค):ข้าหลวงกำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก (มห.ภูเก็จ2337)
8784 2433 รัชกาลที่ 5:เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ ๒ (มห.ภูเก็จ2325) 1 42768 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2433 รัชกาลที่ 5:เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ ๒ (มห.ภูเก็จ2325) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2433 รัชกาลที่ 5:เสด็จฯภูเก็ต ครั้งที่ ๒ (มห.ภูเก็จ2325)
8783 2434 ศาลเจ้า:อ๊ามแสงธรรม (มห.ภูเก็จ2308) 1 42767 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2434 ศาลเจ้า:อ๊ามแสงธรรม (มห.ภูเก็จ2308) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2434 ศาลเจ้า:อ๊ามแสงธรรม (มห.ภูเก็จ2308)
8782 2434 ศาลเจ้าแสงธรรม:จิตรกรรมซิยินกุ้ย (มห.ภูเก็จ2216) 1 42766 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2434 ศาลเจ้าแสงธรรม:จิตรกรรมซิยินกุ้ย (มห.ภูเก็จ2216) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2434 ศาลเจ้าแสงธรรม:จิตรกรรมซิยินกุ้ย (มห.ภูเก็จ2216)
8781 2435 ชื่อภูเก็จ:ใช้เป็นมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320) 1 42765 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2435 ชื่อภูเก็จ:ใช้เป็นมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2435 ชื่อภูเก็จ:ใช้เป็นมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2320)
8780 2435 เมืองภูเก็จเก็ตโฮ่:เป็นอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2320) 1 42764 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2435 เมืองภูเก็จเก็ตโฮ่:เป็นอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2320) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2435 เมืองภูเก็จเก็ตโฮ่:เป็นอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2320)
8779 2436 นายอรรถสิทธิ์ มานะกุล พ.ศ.๒๕๓๖– ๒๕๓๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42763 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2436 นายอรรถสิทธิ์ มานะกุล พ.ศ.๒๕๓๖– ๒๕๓๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2436 นายอรรถสิทธิ์ มานะกุล พ.ศ.๒๕๓๖– ๒๕๓๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8778 2437 นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.๒๕๓๗–๒๕๓๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42762 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2437 นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.๒๕๓๗–๒๕๓๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2437 นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.๒๕๓๗–๒๕๓๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8777 2439 นายพีระศักดิ์ พูนเดช พ.ศ.๒๕๓๙–:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42761 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2439 นายพีระศักดิ์ พูนเดช พ.ศ.๒๕๓๙–:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2439 นายพีระศักดิ์ พูนเดช พ.ศ.๒๕๓๙–:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8776 2440 พระยาอิสราวิชัย (หมี ณ ถลาง) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42760 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 พระยาอิสราวิชัย (หมี ณ ถลาง) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 พระยาอิสราวิชัย (หมี ณ ถลาง) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8775 2440 นายเคล้า ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42759 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 นายเคล้า ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 นายเคล้า ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8774 2440 นายโกเมศ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42758 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 นายโกเมศ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 นายโกเมศ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8773 2440 พระยารัตนดิลก (เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42757 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 พระยารัตนดิลก (เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 12 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 พระยารัตนดิลก (เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐):นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8772 2440 มณฑลภูเก็จ:งาตราประทับมณฑลภูเก็จ (จถล.2235) 1 42756 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 มณฑลภูเก็จ:งาตราประทับมณฑลภูเก็จ (จถล.2235) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 มณฑลภูเก็จ:งาตราประทับมณฑลภูเก็จ (จถล.2235)
8771 2440 รัชกาลที่ 5:ตั้งมณฑลภูเก็จ (จถล.2235) 1 42755 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2440 รัชกาลที่ 5:ตั้งมณฑลภูเก็จ (จถล.2235) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2440 รัชกาลที่ 5:ตั้งมณฑลภูเก็จ (จถล.2235)
8770 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2337) 1 42754 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2337) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2337)
8769 2446 พลโทพระยาวิชิตวงศ์ วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๔๖–๒๔๖๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42753 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2446 พลโทพระยาวิชิตวงศ์ วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๔๖–๒๔๖๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2446 พลโทพระยาวิชิตวงศ์ วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๔๖–๒๔๖๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8768 2446 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์:เสด็จฯตรวจราชการภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2327) 1 42752 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2446 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์:เสด็จฯตรวจราชการภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2327) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2446 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์:เสด็จฯตรวจราชการภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2327)
8767 2447 คฤหาสน์ชินประชา:รั้วเหล็กฮอลแลนด์ (มห.ภูเก็จ2307) 1 42751 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2447 คฤหาสน์ชินประชา:รั้วเหล็กฮอลแลนด์ (มห.ภูเก็จ2307) 1 13 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2447 คฤหาสน์ชินประชา:รั้วเหล็กฮอลแลนด์ (มห.ภูเก็จ2307)
8766 2447 พระพิทักษ์ชินประชา:คฤหาสน์ชินประชา (มห.ภูเก็จ2307) 1 42750 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2447 พระพิทักษ์ชินประชา:คฤหาสน์ชินประชา (มห.ภูเก็จ2307) 1 14 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2447 พระพิทักษ์ชินประชา:คฤหาสน์ชินประชา (มห.ภูเก็จ2307)
8765 2450 พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๖:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42749 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2450 พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๖:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 14 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2450 พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๖:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8764 2450 หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42748 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2450 หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 14 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2450 หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี พ.ศ.๒๔๕๐–๒๔๕๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8763 2451 ขุนชินสถาน พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๕๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42747 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2451 ขุนชินสถาน พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๕๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 15 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2451 ขุนชินสถาน พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๕๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8762 2451 หลวงรัฐการประสิทธิ์ (เปละ) พ.ศ.๒๔๕๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42746 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2451 หลวงรัฐการประสิทธิ์ (เปละ) พ.ศ.๒๔๕๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 15 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2451 หลวงรัฐการประสิทธิ์ (เปละ) พ.ศ.๒๔๕๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8761 2452, 27 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานามถนนเทพกระษัตรี (จถล.2308) 1 42745 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2452, 27 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานามถนนเทพกระษัตรี (จถล.2308) 1 15 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2452, 27 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานามถนนเทพกระษัตรี (จถล.2308)
8760 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2302) 1 42744 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2302) 1 15 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2302)
8759 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2315) 1 42743 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2315) 1 15 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2452, 28 เมษายน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร:พระราชทานนามถนนภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2315)
8758 2452, 29 เมษายน รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนปลูกปัญญา (มห.ภูเก็จ2331) 1 42742 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2452, 29 เมษายน รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนปลูกปัญญา (มห.ภูเก็จ2331) 1 16 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2452, 29 เมษายน รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนปลูกปัญญา (มห.ภูเก็จ2331)
8757 2452 รัชกาลที่ 6:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งที่ 2 (มห.ภูเก็จ2326) 1 42741 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2452 รัชกาลที่ 6:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งที่ 2 (มห.ภูเก็จ2326) 1 16 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2452 รัชกาลที่ 6:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งที่ 2 (มห.ภูเก็จ2326)
8756 2453 กรองทิ พฤศจิกายน์ สุนทรชวกานต์:ไท้กี่เครื่องตัดเย็บผ้า (มห.ภูเก็จ2304) 1 42740 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2453 กรองทิ พฤศจิกายน์ สุนทรชวกานต์:ไท้กี่เครื่องตัดเย็บผ้า (มห.ภูเก็จ2304) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2453 กรองทิ พฤศจิกายน์ สุนทรชวกานต์:ไท้กี่เครื่องตัดเย็บผ้า (มห.ภูเก็จ2304)
8755 2453 ธัญญา กิตติจิรวงศ์:ฮ่องหยู่ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42739 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2453 ธัญญา กิตติจิรวงศ์:ฮ่องหยู่ (มห.ภูเก็จ2304) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2453 ธัญญา กิตติจิรวงศ์:ฮ่องหยู่ (มห.ภูเก็จ2304)
8754 2453 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๓ - ๒๔๕๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42738 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2453 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๓ - ๒๔๕๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2453 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๓ - ๒๔๕๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8753 2455 นายเพิ่ม ขนิษฐานนท์  พ.ศ.๒๔๕๕–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42737 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2455 นายเพิ่ม ขนิษฐานนท์  พ.ศ.๒๔๕๕–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2455 นายเพิ่ม ขนิษฐานนท์  พ.ศ.๒๔๕๕–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8752 2457 นายหรั่ง เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๕๗–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42736 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2457 นายหรั่ง เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๕๗–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2457 นายหรั่ง เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๕๗–๒๔๕๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8751 2457 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๗ - ๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42735 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2457 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๗ - ๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2457 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๗ - ๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8750 2458 นายโป๊ะ เลขะกุล พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๕๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42734 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2458 นายโป๊ะ เลขะกุล พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๕๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2458 นายโป๊ะ เลขะกุล พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๕๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8749 2458 พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์) พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๖๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42733 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2458 พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์) พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๖๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 24 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2458 พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์) พ.ศ.๒๔๕๘–๒๔๖๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8748 2459 ขุนพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙–๒๔๖๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42732 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2459 ขุนพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙–๒๔๖๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 36 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2459 ขุนพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙–๒๔๖๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8747 2459 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42731 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2459 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 36 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2459 พระสุนทรวรนารถ (สวัสดิ์ ณ นคร) พ.ศ.๒๔๕๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8746 2459 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๗๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42730 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2459 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๗๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 36 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2459 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๗๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8745 2460 ขุนถลางเถลิงศก (เพิ่ม ขนษฐานนท์) พ.ศ.๒๔๖๐–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42729 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2460 ขุนถลางเถลิงศก (เพิ่ม ขนษฐานนท์) พ.ศ.๒๔๖๐–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 36 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2460 ขุนถลางเถลิงศก (เพิ่ม ขนษฐานนท์) พ.ศ.๒๔๖๐–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8744 2460 รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนตัณฑวณิชวิทยาคม (มห.ภูเก็จ2331) 1 42728 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2460 รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนตัณฑวณิชวิทยาคม (มห.ภูเก็จ2331) 1 36 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2460 รัชการที่ 6 เสด็จฯภูเก็จ:ทรงเปิดโรงเรียนตัณฑวณิชวิทยาคม (มห.ภูเก็จ2331)
8743 2461 พระกรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต) พ.ศ.๒๔๖๑–๒๔๖๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42727 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2461 พระกรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต) พ.ศ.๒๔๖๑–๒๔๖๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2461 พระกรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต) พ.ศ.๒๔๖๑–๒๔๖๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8742 2463 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) พ.ศ.๒๔๖๓–๒๔๖๘:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42726 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2463 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) พ.ศ.๒๔๖๓–๒๔๖๘:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2463 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) พ.ศ.๒๔๖๓–๒๔๖๘:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8741 2464 ขุนอำนาจสิงขร (ตาด ณ นคร) พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42725 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2464 ขุนอำนาจสิงขร (ตาด ณ นคร) พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2464 ขุนอำนาจสิงขร (ตาด ณ นคร) พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8740 2464 รองอำมาตย์โท ฉะอ้อน เจตนานนท์ พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42724 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2464 รองอำมาตย์โท ฉะอ้อน เจตนานนท์ พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2464 รองอำมาตย์โท ฉะอ้อน เจตนานนท์ พ.ศ.๒๔๖๔–๒๔๖๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8739 2465 พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี) พ.ศ.๒๔๖๕–๒๔๗๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42723 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2465 พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี) พ.ศ.๒๔๖๕–๒๔๗๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2465 พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี) พ.ศ.๒๔๖๕–๒๔๗๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8738 2466 ขุนเขตขันต์ภักดี (แนบ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) พ.ศ.๒๔๖๖–๒๔๖๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42722 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2466 ขุนเขตขันต์ภักดี (แนบ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) พ.ศ.๒๔๖๖–๒๔๖๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2466 ขุนเขตขันต์ภักดี (แนบ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) พ.ศ.๒๔๖๖–๒๔๖๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8737 2468 พรรณทิพย์ เสรีพงศากร:ก้องกาหลงเครื่องเขียน (มห.ภูเก็จ2304) 1 42721 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2468 พรรณทิพย์ เสรีพงศากร:ก้องกาหลงเครื่องเขียน (มห.ภูเก็จ2304) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2468 พรรณทิพย์ เสรีพงศากร:ก้องกาหลงเครื่องเขียน (มห.ภูเก็จ2304)
8736 2469 หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูร พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42720 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2469 หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูร พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2469 หม่อมเจ้าสฤษดิเดชชยางกูร พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๓:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8735 2469 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เช่ง หัชชะวณิช) พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42719 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2469 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เช่ง หัชชะวณิช) พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2469 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เช่ง หัชชะวณิช) พ.ศ.๒๔๖๙–๒๔๗๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8734 2470 ขุนอรรถวิบูลย์ (อรรถ จันทโรจน์วงศ์) พ.ศ.๒๔๗๐–๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42718 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2470 ขุนอรรถวิบูลย์ (อรรถ จันทโรจน์วงศ์) พ.ศ.๒๔๗๐–๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 38 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2470 ขุนอรรถวิบูลย์ (อรรถ จันทโรจน์วงศ์) พ.ศ.๒๔๗๐–๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8733 2471, 7 กุมภาพันธ์ รัชกาลที่ 7:เสด็จ ภูเก็ต 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2471  ( มห.ภูเก็จ 2331 ) 1 42717 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471, 7 กุมภาพันธ์ รัชกาลที่ 7:เสด็จ ภูเก็ต 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2471  ( มห.ภูเก็จ 2331 ) 1 61 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471, 7 กุมภาพันธ์ รัชกาลที่ 7:เสด็จ ภูเก็ต 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2471  ( มห.ภูเก็จ 2331 )
8732 2471, 9 มิถุนายน จีนทอยเต๊กเสง:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2339) 1 42716 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471, 9 มิถุนายน จีนทอยเต๊กเสง:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2339) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471, 9 มิถุนายน จีนทอยเต๊กเสง:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2339)
8731 2471, 23 มิถุนายน จีนถังตัวเทียน:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2340) 1 42715 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471, 23 มิถุนายน จีนถังตัวเทียน:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2340) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471, 23 มิถุนายน จีนถังตัวเทียน:เข้าเมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2340)
8730 2471 พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๗๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42714 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471 พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๗๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471 พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๗๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8729 2471 หลวงเสนานุวงศ์ภักดี (พิตร ณ ถลาง) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๘๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42713 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471 หลวงเสนานุวงศ์ภักดี (พิตร ณ ถลาง) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๘๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471 หลวงเสนานุวงศ์ภักดี (พิตร ณ ถลาง) พ.ศ.๒๔๗๑–๒๔๘๐:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8728 2471 หลวงยอดประศาสน์ (บุ่น สังขศิริ) พ.ศ.๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42712 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471 หลวงยอดประศาสน์ (บุ่น สังขศิริ) พ.ศ.๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471 หลวงยอดประศาสน์ (บุ่น สังขศิริ) พ.ศ.๒๔๗๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8727 2471 ร.7 เสด็จฯทรงกอล์ฟ:ที่หาดสุรินทร์ (จถล.2323) 1 42711 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2471 ร.7 เสด็จฯทรงกอล์ฟ:ที่หาดสุรินทร์ (จถล.2323) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2471 ร.7 เสด็จฯทรงกอล์ฟ:ที่หาดสุรินทร์ (จถล.2323)
8726 2472 พระยาอมศักดิ์ประสิทธิ์ (ทะนง บุนนาค) พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42710 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2472 พระยาอมศักดิ์ประสิทธิ์ (ทะนง บุนนาค) พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 62 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2472 พระยาอมศักดิ์ประสิทธิ์ (ทะนง บุนนาค) พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8725 2473 ณรงค์ บำรุงวงศ์:หงวนซุนต๋งยาแผนโบราณ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42709 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2473 ณรงค์ บำรุงวงศ์:หงวนซุนต๋งยาแผนโบราณ (มห.ภูเก็จ2304) 1 63 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2473 ณรงค์ บำรุงวงศ์:หงวนซุนต๋งยาแผนโบราณ (มห.ภูเก็จ2304)
8724 2474 พระยาศรีเสนา (ฮะสมบัติศิริ) พ.ศ.๒๔๗๔–๒๔๗๕:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42708 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2474 พระยาศรีเสนา (ฮะสมบัติศิริ) พ.ศ.๒๔๗๔–๒๔๗๕:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2474 พระยาศรีเสนา (ฮะสมบัติศิริ) พ.ศ.๒๔๗๔–๒๔๗๕:สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8723 2474 สมจิต อาดัม:อนันต์ขายผ้า (มห.ภูเก็จ2304) 1 42707 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2474 สมจิต อาดัม:อนันต์ขายผ้า (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8
8722 2474 สุพร มโนสุนทร:สุนทรสังฆภัณฑ์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42706 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2474 สุพร มโนสุนทร:สุนทรสังฆภัณฑ์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2474 สุพร มโนสุนทร:สุนทรสังฆภัณฑ์ (มห.ภูเก็จ2304)
8721 2476, 15 พฤศจิกายน พระพิไสยสุนทรการ (แปรง ณ ถลาง):สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42705 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2476, 15 พฤศจิกายน พระพิไสยสุนทรการ (แปรง ณ ถลาง):สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2476, 15 พฤศจิกายน พระพิไสยสุนทรการ (แปรง ณ ถลาง):สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8720 2476 พระยาสุรเดชรณชิต พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42704 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2476 พระยาสุรเดชรณชิต พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2476 พระยาสุรเดชรณชิต พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8719 2476 พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิ พฤศจิกายนอาภา พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42703 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2476 พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิ พฤศจิกายนอาภา พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2476 พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิ พฤศจิกายนอาภา พ.ศ.๒๔๗๖–๒๔๗๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8718 2476 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เซ่ง หัชวนิชย์) พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๗๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42702 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2476 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เซ่ง หัชวนิชย์) พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๗๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2476 หลวงเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (เซ่ง หัชวนิชย์) พ.ศ.๒๔๗๖ - ๒๔๗๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8717 2478 เต็กอุ่น แซ่ตัน:อินหม่อ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42701 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2478 เต็กอุ่น แซ่ตัน:อินหม่อ (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2478 เต็กอุ่น แซ่ตัน:อินหม่อ (มห.ภูเก็จ2304)
8716 2478 บุญเลิศ ตันติชูเกียรติกุล:หจก.พิชญ์ เทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42700 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2478 บุญเลิศ ตันติชูเกียรติกุล:หจก.พิชญ์ เทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2478 บุญเลิศ ตันติชูเกียรติกุล:หจก.พิชญ์ เทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304)
8715 2478 พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน) พ.ศ.๒๔๗๘–๒๔๗๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42699 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2478 พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน) พ.ศ.๒๔๗๘–๒๔๗๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2478 พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน) พ.ศ.๒๔๗๘–๒๔๗๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8714 2479 ขุนวิภาคคดี พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42698 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2479 ขุนวิภาคคดี พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2479 ขุนวิภาคคดี พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8713 2479 นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42697 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2479 นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2479 นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8712 2479 พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตร์ พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42696 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2479 พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตร์ พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2479 พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตร์ พ.ศ.๒๔๗๙–๒๔๘๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8711 2479 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๗๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42695 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2479 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๗๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2479 หลวงพิทักษ์ทวีป (สว่าง มาลกานนท์) พ.ศ.๒๔๗๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8710 2480, 7 พฤศจิกายน ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่ ตัณฑวณิช) เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42694 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2480, 7 พฤศจิกายน ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่ ตัณฑวณิช) เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2480, 7 พฤศจิกายน ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่ ตัณฑวณิช) เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8709 2480 ขุนธรรมราชบริหาร (ซิ่วฮก บุณยะศิวะ) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42693 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2480 ขุนธรรมราชบริหาร (ซิ่วฮก บุณยะศิวะ) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 64 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2480 ขุนธรรมราชบริหาร (ซิ่วฮก บุณยะศิวะ) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8708 2480 มาลี แซ่หลิม:ไพรัชสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42692 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2480 มาลี แซ่หลิม:ไพรัชสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 65 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2480 มาลี แซ่หลิม:ไพรัชสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304)
8707 2480 หลวงเธียรประสิทธิ์สาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42691 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2480 หลวงเธียรประสิทธิ์สาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 65 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2480 หลวงเธียรประสิทธิ์สาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์) พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8706 2481, 12 พฤศจิกายน นายชิต เวชประประสิทธิ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42690 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2481, 12 พฤศจิกายน นายชิต เวชประประสิทธิ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 65 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2481, 12 พฤศจิกายน นายชิต เวชประประสิทธิ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8705 2481, 14 พฤศจิกายน อำเภอทุ่งคาเปลื่ยนเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2320) 1 42689 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2481, 14 พฤศจิกายน อำเภอทุ่งคาเปลื่ยนเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2320) 1 65 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2481, 14 พฤศจิกายน อำเภอทุ่งคาเปลื่ยนเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2320)
8704 2481 นายแดง สงวนนาม พ.ศ.๒๔๘๑–๒๔๘๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42688 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2481 นายแดง สงวนนาม พ.ศ.๒๔๘๑–๒๔๘๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2481 นายแดง สงวนนาม พ.ศ.๒๔๘๑–๒๔๘๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8703 2481 นายประสงค์ กาญจนดุล พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42687 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2481 นายประสงค์ กาญจนดุล พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2481 นายประสงค์ กาญจนดุล พ.ศ.๒๔๘๑ - ๒๔๘๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8702 2483 ขุนบรรกิจรังสรรค์ (เฉื่อย บรรณกิจรังสรรค์) พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42686 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2483 ขุนบรรกิจรังสรรค์ (เฉื่อย บรรณกิจรังสรรค์) พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2483 ขุนบรรกิจรังสรรค์ (เฉื่อย บรรณกิจรังสรรค์) พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8701 2483 ขุนประเทศจีนนิกร (กวนฮก ตัณทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42685 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2483 ขุนประเทศจีนนิกร (กวนฮก ตัณทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2483 ขุนประเทศจีนนิกร (กวนฮก ตัณทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8700 2484 จ่องอิ้น ทองตัน:ถลางเกสเฮาส์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42684 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2484 จ่องอิ้น ทองตัน:ถลางเกสเฮาส์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2484 จ่องอิ้น ทองตัน:ถลางเกสเฮาส์ (มห.ภูเก็จ2304)
8699 2484 ชาวญี่ปุ่น:ร้านถ่ายรูปนิกโก้ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42683 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2484 ชาวญี่ปุ่น:ร้านถ่ายรูปนิกโก้ (มห.ภูเก็จ2304) 1 66 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2484 ชาวญี่ปุ่น:ร้านถ่ายรูปนิกโก้ (มห.ภูเก็จ2304)
8698 2484 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๙๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42682 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2484 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๙๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2484 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๙๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8697 2484 นายบุญฤกษ์ ปิยกาญจนะ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๘๕:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42681 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2484 นายบุญฤกษ์ ปิยกาญจนะ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๘๕:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2484 นายบุญฤกษ์ ปิยกาญจนะ พ.ศ.๒๔๘๔–๒๔๘๕:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8696 2484 ปรีชา ว่องไวทวีวงค์:ฮับซุ่นโอสถ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42680 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2484 ปรีชา ว่องไวทวีวงค์:ฮับซุ่นโอสถ (มห.ภูเก็จ2304) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2484 ปรีชา ว่องไวทวีวงค์:ฮับซุ่นโอสถ (มห.ภูเก็จ2304)
8695 2486 ณรงค์ สุวรรณศุภพนา:ห้างทองอยู่เส็ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42679 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2486 ณรงค์ สุวรรณศุภพนา:ห้างทองอยู่เส็ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2486 ณรงค์ สุวรรณศุภพนา:ห้างทองอยู่เส็ง (มห.ภูเก็จ2304)
8694 2486 นายสุข ก้องสมุทร พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๘๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42678 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2486 นายสุข ก้องสมุทร พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๘๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2486 นายสุข ก้องสมุทร พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๘๗:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8693 2486 หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ) พ.ศ.๒๔๘๖–๒๔๘๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42677 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2486 หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ) พ.ศ.๒๔๘๖–๒๔๘๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2486 หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ) พ.ศ.๒๔๘๖–๒๔๘๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8692 2487 นายเวียง สาครสินธ์ พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42676 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2487 นายเวียง สาครสินธ์ พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2487 นายเวียง สาครสินธ์ พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8691 2487 นายประเทศ น. ตันทัย พ.ศ.๒๔๘๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42675 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2487 นายประเทศ น. ตันทัย พ.ศ.๒๔๘๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2487 นายประเทศ น. ตันทัย พ.ศ.๒๔๘๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8690 2487 นายประเสริฐ วราภรณ์ พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๙ :ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42674 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2487 นายประเสริฐ วราภรณ์ พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๙ :ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2487 นายประเสริฐ วราภรณ์ พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๙ :ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8689 2487 นายสว่าง บุญปถัมภ์ พ.ศ.๒๔๘๗- ๒๔๘๗:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42673 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2487 นายสว่าง บุญปถัมภ์ พ.ศ.๒๔๘๗- ๒๔๘๗:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2487 นายสว่าง บุญปถัมภ์ พ.ศ.๒๔๘๗- ๒๔๘๗:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8688 2487 สกุล ณ นคร:แจ้งว่าสาวชาวเลแมะเต้ได้นั่งเครื่องบินกับผู้บังคับฝูงบินน้อย (มห.ภูเก็จ2317) 1 42672 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2487 สกุล ณ นคร:แจ้งว่าสาวชาวเลแมะเต้ได้นั่งเครื่องบินกับผู้บังคับฝูงบินน้อย (มห.ภูเก็จ2317) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2487 สกุล ณ นคร:แจ้งว่าสาวชาวเลแมะเต้ได้นั่งเครื่องบินกับผู้บังคับฝูงบินน้อย (มห.ภูเก็จ2317)
8687 2488 เกี้ยว อึ๋งตระกูล:ห้างทองประยูร (มห.ภูเก็จ2304) 1 42671 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2488 เกี้ยว อึ๋งตระกูล:ห้างทองประยูร (มห.ภูเก็จ2304) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2488 เกี้ยว อึ๋งตระกูล:ห้างทองประยูร (มห.ภูเก็จ2304)
8686 2488 ขุนบำรุงจีนประเทศ (เติม ตันทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42670 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2488 ขุนบำรุงจีนประเทศ (เติม ตันทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2488 ขุนบำรุงจีนประเทศ (เติม ตันทัยย์) พ.ศ.๒๔๘๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8685 2489, 6 มกราคม นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๖ ม.ค. ๒๔๘๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42669 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2489, 6 มกราคม นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๖ ม.ค. ๒๔๘๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2489, 6 มกราคม นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๖ ม.ค. ๒๔๘๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8684 2489 ขุนทวีปวัฒนวิจารณ์ (เฉลิมชัย ท.จันทร์เพ็ญ) พ.ศ.๒๔๘๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42668 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2489 ขุนทวีปวัฒนวิจารณ์ (เฉลิมชัย ท.จันทร์เพ็ญ) พ.ศ.๒๔๘๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2489 ขุนทวีปวัฒนวิจารณ์ (เฉลิมชัย ท.จันทร์เพ็ญ) พ.ศ.๒๔๘๙:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8683 2489 ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (เกษีพันธ์) พ.ศ.๒๔๘๙–๒๔๙๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42667 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2489 ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (เกษีพันธ์) พ.ศ.๒๔๘๙–๒๔๙๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2489 ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (เกษีพันธ์) พ.ศ.๒๔๘๙–๒๔๙๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8682 2489 นายถนอม จารุพันธ์  พ.ศ.๒๔๘๙– ๒๔๙๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42666 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2489 นายถนอม จารุพันธ์  พ.ศ.๒๔๘๙– ๒๔๙๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 67 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2489 นายถนอม จารุพันธ์  พ.ศ.๒๔๘๙– ๒๔๙๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8681 2490 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๙๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42665 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2490 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๙๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2490 นายจำนง สวัสดิภาพ พ.ศ.๒๔๙๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8680 2490 นายชิต รัศมิทัต พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42664 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2490 นายชิต รัศมิทัต พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2490 นายชิต รัศมิทัต พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8679 2490 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๐–๒๔๙๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42663 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2490 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๐–๒๔๙๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2490 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๐–๒๔๙๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8678 2491, 29 มกราคม ขุนประเทศจีนนิกร (ก่วนฮก ตัณทัยย์) เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๒๔๙๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42662 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2491, 29 มกราคม ขุนประเทศจีนนิกร (ก่วนฮก ตัณทัยย์) เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๒๔๙๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2491, 29 มกราคม ขุนประเทศจีนนิกร (ก่วนฮก ตัณทัยย์) เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๒๔๙๑:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8677 2491 นายสมพร ธนสถิตย์ พ.ศ.๒๔๙๑–๒๔๙๒:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42661 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2491 นายสมพร ธนสถิตย์ พ.ศ.๒๔๙๑–๒๔๙๒:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2491 นายสมพร ธนสถิตย์ พ.ศ.๒๔๙๑–๒๔๙๒:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8676 2492 นายผ่อง ชำนาญกิจ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๕๐๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42660 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2492 นายผ่อง ชำนาญกิจ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๕๐๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2492 นายผ่อง ชำนาญกิจ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๕๐๑:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8675 2492 นายอุดม บุณยประสพ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๔๙๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42659 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2492 นายอุดม บุณยประสพ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๔๙๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2492 นายอุดม บุณยประสพ พ.ศ.๒๔๙๒–๒๔๙๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8674 2492 อดิศักดิ์ ลิ้มนันพิสิฐ:ซินแอนด์ลี (มห.ภูเก็จ2304) 1 42658 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2492 อดิศักดิ์ ลิ้มนันพิสิฐ:ซินแอนด์ลี (มห.ภูเก็จ2304) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2492 อดิศักดิ์ ลิ้มนันพิสิฐ:ซินแอนด์ลี (มห.ภูเก็จ2304)
8673 2493 ชุลี เดชวรรณี:ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42657 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2493 ชุลี เดชวรรณี:ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2493 ชุลี เดชวรรณี:ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง (มห.ภูเก็จ2304)
8672 2493 นพ.ชูเกียรติ ฐิตะดิลก:ภูเก็ตการแพทย์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42656 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2493 นพ.ชูเกียรติ ฐิตะดิลก:ภูเก็ตการแพทย์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2493 นพ.ชูเกียรติ ฐิตะดิลก:ภูเก็ตการแพทย์ (มห.ภูเก็จ2304)
8671 2493 นายวิรัช หงษ์หยก พ.ศ.๒๔๙๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42655 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2493 นายวิรัช หงษ์หยก พ.ศ.๒๔๙๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2493 นายวิรัช หงษ์หยก พ.ศ.๒๔๙๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8670 2493 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42654 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2493 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2493 ร.ต.ท.เชษฐ์ ประทุมสุวรรณ พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8669 2494 นายถนอม จารุพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42653 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2494 นายถนอม จารุพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2494 นายถนอม จารุพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8668 2494 นายมาลัย หุวะนันทน์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42652 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2494 นายมาลัย หุวะนันทน์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2494 นายมาลัย หุวะนันทน์ พ.ศ.๒๔๙๔–๒๔๙๕:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8667 2495, 26 กุมภาพันธ์ นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42651 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2495, 26 กุมภาพันธ์ นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 68 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2495, 26 กุมภาพันธ์ นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8666 2495 ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยพิตย์) พ.ศ.๒๔๙๕–๒๔๙๗:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42650 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2495 ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยพิตย์) พ.ศ.๒๔๙๕–๒๔๙๗:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2495 ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุณยพิตย์) พ.ศ.๒๔๙๕–๒๔๙๗:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8665 2495 ชูศรี ธนเศรษฐทวี:โรงพิมพ์กองทอง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42649 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2495 ชูศรี ธนเศรษฐทวี:โรงพิมพ์กองทอง (มห.ภูเก็จ2304) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2495 ชูศรี ธนเศรษฐทวี:โรงพิมพ์กองทอง (มห.ภูเก็จ2304)
8664 2496 นายกิตติ ตัณฑวณิช พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42648 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2496 นายกิตติ ตัณฑวณิช พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2496 นายกิตติ ตัณฑวณิช พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๗:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8663 2496 ร.ต.ท. ชม เสวกวรรณ พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๐๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42647 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2496 ร.ต.ท. ชม เสวกวรรณ พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๐๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2496 ร.ต.ท. ชม เสวกวรรณ พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๕๐๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8662 2497 กอบกุล บุณยัษเฐียร:ภูเก็ตศิลป์ทำผม (มห.ภูเก็จ2304) 1 42646 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2497 กอบกุล บุณยัษเฐียร:ภูเก็ตศิลป์ทำผม (มห.ภูเก็จ2304) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2497 กอบกุล บุณยัษเฐียร:ภูเก็ตศิลป์ทำผม (มห.ภูเก็จ2304)
8661 2497 นายมงคล สุภาพงษ์ พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕๐๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42645 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2497 นายมงคล สุภาพงษ์ พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕๐๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2497 นายมงคล สุภาพงษ์ พ.ศ.๒๔๙๗–๒๕๐๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8660 2498 นายศิลป์ บุณยขจร พ.ศ.๒๔๙๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42644 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2498 นายศิลป์ บุณยขจร พ.ศ.๒๔๙๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2498 นายศิลป์ บุณยขจร พ.ศ.๒๔๙๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8659 2498 นายสวัสดิ์ สงเคราะห์ พ.ศ.๒๔๙๘–๒๕๐๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42643 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2498 นายสวัสดิ์ สงเคราะห์ พ.ศ.๒๔๙๘–๒๕๐๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2498 นายสวัสดิ์ สงเคราะห์ พ.ศ.๒๔๙๘–๒๕๐๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8658 2498 สุรัตน์ ชิณกรรม:สุรัตน์ลูกชิ้นเนื้อปลา (มห.ภูเก็จ2304) 1 42642 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2498 สุรัตน์ ชิณกรรม:สุรัตน์ลูกชิ้นเนื้อปลา (มห.ภูเก็จ2304) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2498 สุรัตน์ ชิณกรรม:สุรัตน์ลูกชิ้นเนื้อปลา (มห.ภูเก็จ2304)
8657 2500, 25 กุมภาพันธ์ นายสตางค์ พุทธรักษา เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42641 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2500, 25 กุมภาพันธ์ นายสตางค์ พุทธรักษา เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2500, 25 กุมภาพันธ์ นายสตางค์ พุทธรักษา เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8656 2500, 15ธันวาคม นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42640 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2500, 15ธันวาคม นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 69 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2500, 15ธันวาคม นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๐:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8655 2500 นายเฉลิม ยูปานนท์ พ.ศ.๒๕๐๐–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324 1 42639 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2500 นายเฉลิม ยูปานนท์ พ.ศ.๒๕๐๐–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324 1 70 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2500 นายเฉลิม ยูปานนท์ พ.ศ.๒๕๐๐–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324
8654 2500 ประดิษฐ์ จงชูวงศ์:เอ่งเฉี้ยงอุปกรณ์ประมง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42638 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2500 ประดิษฐ์ จงชูวงศ์:เอ่งเฉี้ยงอุปกรณ์ประมง (มห.ภูเก็จ2304) 1 70 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2500 ประดิษฐ์ จงชูวงศ์:เอ่งเฉี้ยงอุปกรณ์ประมง (มห.ภูเก็จ2304)
8653 2501 ขุนบำรุงจีนประเทศ พ.ศ.๒๕๐๑:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42637 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2501 ขุนบำรุงจีนประเทศ พ.ศ.๒๕๐๑:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 70 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2501 ขุนบำรุงจีนประเทศ พ.ศ.๒๕๐๑:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8652 2501 ขุนวรคุตต์คณารักษ์ (บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์) พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42636 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2501 ขุนวรคุตต์คณารักษ์ (บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์) พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 70 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2501 ขุนวรคุตต์คณารักษ์ (บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์) พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8651 2501 นายอ้วน สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๑๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42635 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2501 นายอ้วน สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๑๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 70 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2501 นายอ้วน สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๑๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8650 2502, 8 มีนาคม ร.๙:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งแรก (จถล.2307) 1 42634 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2502, 8 มีนาคม ร.๙:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งแรก (จถล.2307) 1 71 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2502, 8 มีนาคม ร.๙:เสด็จฯ ภูเก็ต ครั้งแรก (จถล.2307)
8649 2502, 8 มีนาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒ (มห.ภูเก็จ2332) 1 42633 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2502, 8 มีนาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒ (มห.ภูเก็จ2332) 1 71 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2502, 8 มีนาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒ (มห.ภูเก็จ2332)
8648 2502, 11 มีนาคม พระครูพิสิฐกรณีย์:ราชปาทานุสรณ์ (มห.ภูเก็จ1130) 1 42632 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2502, 11 มีนาคม พระครูพิสิฐกรณีย์:ราชปาทานุสรณ์ (มห.ภูเก็จ1130) 1 85 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2502, 11 มีนาคม พระครูพิสิฐกรณีย์:ราชปาทานุสรณ์ (มห.ภูเก็จ1130)
8647 2502 นายวิจิตร สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42631 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2502 นายวิจิตร สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2502 นายวิจิตร สุระกุล พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๔:ปลัดอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8646 2502 ร.ต.ต. นคร เมนะคงคา พ.ศ.๒๕๐๒:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42630 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2502 ร.ต.ต. นคร เมนะคงคา พ.ศ.๒๕๐๒:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2502 ร.ต.ต. นคร เมนะคงคา พ.ศ.๒๕๐๒:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8645 2504 นายพาทย์ รัตนพรรณ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๐๔–๒๕๑๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42629 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2504 นายพาทย์ รัตนพรรณ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๐๔–๒๕๑๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2504 นายพาทย์ รัตนพรรณ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๐๔–๒๕๑๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8644 2505 ชาวภูเก็ต:ประท้วงศาลโล กรกฎาคมดีเขาพระวิหาร (มห.ภูเก็จ2311) 1 42628 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2505 ชาวภูเก็ต:ประท้วงศาลโล กรกฎาคมดีเขาพระวิหาร (มห.ภูเก็จ2311) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2505 ชาวภูเก็ต:ประท้วงศาลโล กรกฎาคมดีเขาพระวิหาร (มห.ภูเก็จ2311)
8643 2505 นายฉลอง วัชรากร พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42627 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2505 นายฉลอง วัชรากร พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2505 นายฉลอง วัชรากร พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8642 2505 นายวิญญู อังคณารักษ์ พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42626 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2505 นายวิญญู อังคณารักษ์ พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2505 นายวิญญู อังคณารักษ์ พ.ศ.๒๕๐๕:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8641 2505 อ้วน สุระกุล:สำเนาจดหมายเหตุเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314) 1 42625 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2505 อ้วน สุระกุล:สำเนาจดหมายเหตุเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314) 1 96 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2505 อ้วน สุระกุล:สำเนาจดหมายเหตุเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314)
8640 2508 จู่เส สบายจิตต์:กฤษณา (มห.ภูเก็จ2304 1 42624 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2508 จู่เส สบายจิตต์:กฤษณา (มห.ภูเก็จ2304 1 97 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2508 จู่เส สบายจิตต์:กฤษณา (มห.ภูเก็จ2304
8639 2509 นายเสนาะ เอี่ยมโอภาส พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42623 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2509 นายเสนาะ เอี่ยมโอภาส พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 97 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2509 นายเสนาะ เอี่ยมโอภาส พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๑:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8638 2509 นายสง่า โอสถสภา พ.ศ.๒๕๐๙–๒๕๑๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42622 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2509 นายสง่า โอสถสภา พ.ศ.๒๕๐๙–๒๕๑๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 97 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2509 นายสง่า โอสถสภา พ.ศ.๒๕๐๙–๒๕๑๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8637 2509 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงยอดนารีศรีถลาง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42621 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2509 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงยอดนารีศรีถลาง (มห.ภูเก็จ2304) 1 97 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2509 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงยอดนารีศรีถลาง (มห.ภูเก็จ2304)
8636 2510, 23 พฤษภาคม รัชกาลที่ 5:พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2303) 1 42620 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2510, 23 พฤษภาคม รัชกาลที่ 5:พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2303) 1 99 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2510, 23 พฤษภาคม รัชกาลที่ 5:พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2303)
8635 2510, 23 พฤษภาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2332) 1 42619 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2510, 23 พฤษภาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2332) 1 100 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2510, 23 พฤษภาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มห.ภูเก็จ2332)
8634 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร (มห.ภูเก็จ2332) 1 42618 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร (มห.ภูเก็จ2332) 1 105 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร (มห.ภูเก็จ2332)
8633 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 10 เสด็จฯ ภูเก็ต:เสด็จฯตามพระราชบิดา (มห.ภูเก็จ2332) 1 42617 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 10 เสด็จฯ ภูเก็ต:เสด็จฯตามพระราชบิดา (มห.ภูเก็จ2332) 1 105 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2511, 23 กรกฎาคม รัชการที่ 10 เสด็จฯ ภูเก็ต:เสด็จฯตามพระราชบิดา (มห.ภูเก็จ2332)
8632 2511 นายไมตรี บุญสูง พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42616 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2511 นายไมตรี บุญสูง พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2511 นายไมตรี บุญสูง พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๔:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8631 2511 นายกรันต์ ธนูเทพ พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42615 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2511 นายกรันต์ ธนูเทพ พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2511 นายกรันต์ ธนูเทพ พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8630 2511 นายจำกัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ.๒๕๑๑– ๒๕๑๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42614 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2511 นายจำกัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ.๒๕๑๑– ๒๕๑๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2511 นายจำกัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ.๒๕๑๑– ๒๕๑๒:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8629 2512, 26 มกราคม นายอมรศักดิ์ องค์สรณคม เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42613 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2512, 26 มกราคม นายอมรศักดิ์ องค์สรณคม เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2512, 26 มกราคม นายอมรศักดิ์ องค์สรณคม เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8628 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42612 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8627 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2337) 1 42611 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2337) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2512 นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ พ.ศ.๒๕๑๒–๒๕๑๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2337)
8626 2513, 10 กุมภาพันธ์ นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42610 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2513, 10 กุมภาพันธ์ นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2513, 10 กุมภาพันธ์ นายชิต เวชประสิทธิ์ เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8625 2513 นายวิชิต ทัปนวัชร์ พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42609 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2513 นายวิชิต ทัปนวัชร์ พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2513 นายวิชิต ทัปนวัชร์ พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8624 2514 นายเกษม พลชัย นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42608 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2514 นายเกษม พลชัย นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2514 นายเกษม พลชัย นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8623 2514 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42607 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2514 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2514 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๑๘:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8622 2514 วรวิทย์ เจนเจริญวงศ์:มือเยี่ยมร้านตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304) 1 42606 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2514 วรวิทย์ เจนเจริญวงศ์:มือเยี่ยมร้านตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304) 1 108 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2514 วรวิทย์ เจนเจริญวงศ์:มือเยี่ยมร้านตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304)
8621 2516, 16 มกราคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเยี่ยมราษฎรที่เกาะนาคา (มห.ภูเก็จ2332) 1 42605 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2516, 16 มกราคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเยี่ยมราษฎรที่เกาะนาคา (มห.ภูเก็จ2332) 1 110 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2516, 16 มกราคม รัชการที่ 9 เสด็จฯภูเก็ต:ทรงเยี่ยมราษฎรที่เกาะนาคา (มห.ภูเก็จ2332)
8620 2516, 16 สิงหาคม วรพจน์ ลิ่มทองน พฤษภาคมุณ:ห้างทองบีอา (มห.ภูเก็จ2304) 1 42604 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2516, 16 สิงหาคม วรพจน์ ลิ่มทองน พฤษภาคมุณ:ห้างทองบีอา (มห.ภูเก็จ2304) 1 110 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2516, 16 สิงหาคม วรพจน์ ลิ่มทองน พฤษภาคมุณ:ห้างทองบีอา (มห.ภูเก็จ2304)
8619 2517, 5 ตุลาคม พิมพ์ครั้งแรก ภูเก็ต:สุนัย ราชภัฑารักษ์ (มห.ภูเก็จ2337) 1 42603 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2517, 5 ตุลาคม พิมพ์ครั้งแรก ภูเก็ต:สุนัย ราชภัฑารักษ์ (มห.ภูเก็จ2337) 1 116 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2517, 5 ตุลาคม พิมพ์ครั้งแรก ภูเก็ต:สุนัย ราชภัฑารักษ์ (มห.ภูเก็จ2337)
8618 2517 นายวีระชัย แนวบุญเนียร นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42602 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2517 นายวีระชัย แนวบุญเนียร นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2517 นายวีระชัย แนวบุญเนียร นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8617 2517 ร.ต.จำเนียร นาจรุง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42601 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2517 ร.ต.จำเนียร นาจรุง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2517 ร.ต.จำเนียร นาจรุง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๗–๒๕๑๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8616 2518 ไพศาล คุณไพศาล:เพชรไพศาล (มห.ภูเก็จ2304) 1 42600 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 ไพศาล คุณไพศาล:เพชรไพศาล (มห.ภูเก็จ2304) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 ไพศาล คุณไพศาล:เพชรไพศาล (มห.ภูเก็จ2304)
8615 2518 นายเกษม สุทธางกูร พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42599 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 นายเกษม สุทธางกูร พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 นายเกษม สุทธางกูร พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๓:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8614 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42598 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8613 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42597 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 นายชิต นุ้ยภักดี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๓:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8612 2518 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๒:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42596 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๒:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๒:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8611 2518 นายศรีพงศ์ สระวาสี พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42595 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2518 นายศรีพงศ์ สระวาสี พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2518 นายศรีพงศ์ สระวาสี พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8610 2519, 1 เมษายน นายเอี่ยมศักดิ์ ลิ่มสมบูรณ์ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๑๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42594 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2519, 1 เมษายน นายเอี่ยมศักดิ์ ลิ่มสมบูรณ์ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๑๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2519, 1 เมษายน นายเอี่ยมศักดิ์ ลิ่มสมบูรณ์ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๑๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8609 2519 นายวีระ ลำไยทอง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๙–๒๕๒๐:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42593 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2519 นายวีระ ลำไยทอง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๙–๒๕๒๐:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2519 นายวีระ ลำไยทอง นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๙–๒๕๒๐:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8608 2520 นายมนู ชูเสน่ห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๒:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42592 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2520 นายมนู ชูเสน่ห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๒:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2520 นายมนู ชูเสน่ห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๒:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8607 2520 สุธรรม ทองผึ้ง:สุธรรมตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304) 1 42591 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2520 สุธรรม ทองผึ้ง:สุธรรมตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2520 สุธรรม ทองผึ้ง:สุธรรมตัดสูท (มห.ภูเก็จ2304)
8606 2521 นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๓:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42590 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2521 นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๓:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2521 นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๓:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8605 2521 วราพร ตัณฑวณิช:พีเอ็นสปอร์ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42589 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2521 วราพร ตัณฑวณิช:พีเอ็นสปอร์ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2521 วราพร ตัณฑวณิช:พีเอ็นสปอร์ต (มห.ภูเก็จ2304)
8604 2522, 22 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42588 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2522, 22 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2522, 22 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8603 2522 นายเนิน ศึกขันเงิน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๖:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42587 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2522 นายเนิน ศึกขันเงิน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๖:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2522 นายเนิน ศึกขันเงิน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๖:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8602 2522 นายหิรัญ สังข์ศิริ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42586 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2522 นายหิรัญ สังข์ศิริ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2522 นายหิรัญ สังข์ศิริ พ.ศ.๒๕๒๒–๒๕๒๔:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8601 2523, 22 มกราคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 42585 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 22 มกราคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 117 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 22 มกราคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317)
8600 2523, 20 พฤษภาคม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:ตั้งกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 42584 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 20 พฤษภาคม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:ตั้งกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 117 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 20 พฤษภาคม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:ตั้งกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317)
8599 2523, 19 มิถุนายน ทวี ไกรเลิศ:ไหว้ครูหนังปละตกที่บ้านพอน (มห.ภูเก็จ2317) 1 42583 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 19 มิถุนายน ทวี ไกรเลิศ:ไหว้ครูหนังปละตกที่บ้านพอน (มห.ภูเก็จ2317) 1 120 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 19 มิถุนายน ทวี ไกรเลิศ:ไหว้ครูหนังปละตกที่บ้านพอน (มห.ภูเก็จ2317)
8598 2523, 20 กรกฎาคม ชูชาติ ระวิจันทร์:สาธิตการทำผ้าบาติก (มห.ภูเก็จ2317) 1 42582 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 20 กรกฎาคม ชูชาติ ระวิจันทร์:สาธิตการทำผ้าบาติก (มห.ภูเก็จ2317) 1 121 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 20 กรกฎาคม ชูชาติ ระวิจันทร์:สาธิตการทำผ้าบาติก (มห.ภูเก็จ2317)
8597 2523, 20 กรกฎาคม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต:จัดนิทรรศการของที่ระลึก ในหอวัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2317) 1 42581 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 20 กรกฎาคม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต:จัดนิทรรศการของที่ระลึก ในหอวัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2317) 1 121 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 20 กรกฎาคม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต:จัดนิทรรศการของที่ระลึก ในหอวัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2317)
8596 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ตั้งกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ333) 1 42580 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ตั้งกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ333) 1 122 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ตั้งกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ333)
8595 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318) 1 42579 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318) 1 122 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523, 5 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318)
8594 2523 นายดิเรก ตันวิรัช พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42578 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523 นายดิเรก ตันวิรัช พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 122 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523 นายดิเรก ตันวิรัช พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๖:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8593 2523 นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42577 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2523 นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 123 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2523 นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๘:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8592 2524, 12 มีนาคม คล้อย ทองเจริญ:คำเชิญผีถลาง “หน้ารนแม่หม้า มีสระหน้ารน” (มห.ภูเก็จ2318) 1 42576 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2524, 12 มีนาคม คล้อย ทองเจริญ:คำเชิญผีถลาง “หน้ารนแม่หม้า มีสระหน้ารน” (มห.ภูเก็จ2318) 1 123 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2524, 12 มีนาคม คล้อย ทองเจริญ:คำเชิญผีถลาง “หน้ารนแม่หม้า มีสระหน้ารน” (มห.ภูเก็จ2318)
8591 2524 ร้อยเอกอาวุธ คีริรัตน์ พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42575 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2524 ร้อยเอกอาวุธ คีริรัตน์ พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 124 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2524 ร้อยเอกอาวุธ คีริรัตน์ พ.ศ.๒๕๒๔–๒๕๒๗:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8590 2525, 6 เมษายน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:นิทรรศการ ๒๐๐ ปีรัตนโกสินทร์ (มห.ภูเก็จ2314) 1 42574 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2525, 6 เมษายน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:นิทรรศการ ๒๐๐ ปีรัตนโกสินทร์ (มห.ภูเก็จ2314) 1 124 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2525, 6 เมษายน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:นิทรรศการ ๒๐๐ ปีรัตนโกสินทร์ (มห.ภูเก็จ2314)
8589 2525, 16 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ศึกษาเหรียญจีนทุ่งตึก (มห.ภูเก็จ2317) 1 42573 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2525, 16 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ศึกษาเหรียญจีนทุ่งตึก (มห.ภูเก็จ2317) 1 124 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2525, 16 พฤศจิกายน ประสิทธิ ชิณการณ์:ศึกษาเหรียญจีนทุ่งตึก (มห.ภูเก็จ2317)
8588 2525, 21 พฤศจิกายน บรรเจิด ประทีป ณ ถลาง:แจ้งว่ามีหลักเมืองถลางป่าสัก (มห.ภูเก็จ2317) 1 42572 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2525, 21 พฤศจิกายน บรรเจิด ประทีป ณ ถลาง:แจ้งว่ามีหลักเมืองถลางป่าสัก (มห.ภูเก็จ2317) 1 124 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2525, 21 พฤศจิกายน บรรเจิด ประทีป ณ ถลาง:แจ้งว่ามีหลักเมืองถลางป่าสัก (มห.ภูเก็จ2317)
8587 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์บันทึกลายแทงวัดพระนางสร้างเป็นลายลักษณ์ (มห.ภูเก็จ561) 1 42571 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์บันทึกลายแทงวัดพระนางสร้างเป็นลายลักษณ์ (มห.ภูเก็จ561) 1 125 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์บันทึกลายแทงวัดพระนางสร้างเป็นลายลักษณ์ (มห.ภูเก็จ561)
8586 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เจาะพระในพุงองค์กลางวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42570 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เจาะพระในพุงองค์กลางวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2317) 1 126 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 23 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เจาะพระในพุงองค์กลางวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2317)
8585 2526, 12 กุมภาพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:ใช้ตราศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 2 สี (มห.ภูเก็จ2317) 1 42569 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 12 กุมภาพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:ใช้ตราศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 2 สี (มห.ภูเก็จ2317) 1 127 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 12 กุมภาพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต:ใช้ตราศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 2 สี (มห.ภูเก็จ2317)
8584 2526, 22 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:พบพพระในพุงในอุโบสถวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2318) 1 42568 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 22 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:พบพพระในพุงในอุโบสถวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2318) 1 127 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 22 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:พบพพระในพุงในอุโบสถวัดพระนางสร้าง (มห.ภูเก็จ2318)
8583 2526, 25 กุมภาพันธ์ วราภรณ์ วัจนพันธ์:เสนอจัดเก็บปริศนาคำทาย (มห.ภูเก็จ2317) 1 42567 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 25 กุมภาพันธ์ วราภรณ์ วัจนพันธ์:เสนอจัดเก็บปริศนาคำทาย (มห.ภูเก็จ2317) 1 127 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 25 กุมภาพันธ์ วราภรณ์ วัจนพันธ์:เสนอจัดเก็บปริศนาคำทาย (มห.ภูเก็จ2317)
8582 2526, 18 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42566 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 18 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 128 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 18 เมษายน นายจรูญ เสรีถวัลย์ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8581 2526, 5  กุมภาพันธ์ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต:เมืองภูเก็ตพัฒนามาประการใด (มห.ภูเก็จ2317) 1 42565 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 5  กุมภาพันธ์ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต:เมืองภูเก็ตพัฒนามาประการใด (มห.ภูเก็จ2317) 1 128 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 5  กุมภาพันธ์ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต:เมืองภูเก็ตพัฒนามาประการใด (มห.ภูเก็จ2317)
8580 2526, 25 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดไลท์แอนด์ซาวด์ศึกถลางที่นบนางดัก (มห.ภูเก็จ2317) 1 42564 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 25 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดไลท์แอนด์ซาวด์ศึกถลางที่นบนางดัก (มห.ภูเก็จ2317) 1 128 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 25 กุมภาพันธ์ สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดไลท์แอนด์ซาวด์ศึกถลางที่นบนางดัก (มห.ภูเก็จ2317)
8579 2526, 22 กรกฎาคม สุกิจ เที่ยงมณีกุล:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42563 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 22 กรกฎาคม สุกิจ เที่ยงมณีกุล:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 128 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 22 กรกฎาคม สุกิจ เที่ยงมณีกุล:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317)
8578 2526, 22 กรกฎาคม สุรศักดิ์ ศรีสำอาง:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42562 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 22 กรกฎาคม สุรศักดิ์ ศรีสำอาง:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 128 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 22 กรกฎาคม สุรศักดิ์ ศรีสำอาง:เริ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317)
8577 2526, 3 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:ได้แบบสร้างกุฏิพ่อท่านแช่มวัดฉลอง (มห.ภูเก็จ2318) 1 42561 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 3 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:ได้แบบสร้างกุฏิพ่อท่านแช่มวัดฉลอง (มห.ภูเก็จ2318) 1 130 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 3 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:ได้แบบสร้างกุฏิพ่อท่านแช่มวัดฉลอง (มห.ภูเก็จ2318)
8576 2526, 20ธันวาคม สัมพันธ์ วุฒิมงคล:ยืมหอกและดาบที่นางชม ฤกษ์ถลางมอบจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 42560 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 20ธันวาคม สัมพันธ์ วุฒิมงคล:ยืมหอกและดาบที่นางชม ฤกษ์ถลางมอบจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317) 1 139 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 20ธันวาคม สัมพันธ์ วุฒิมงคล:ยืมหอกและดาบที่นางชม ฤกษ์ถลางมอบจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2317)
8575 2526, 3 พฤษภาคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:จัดตั้งป้ายประวัติศาสตร์ในถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42559 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 3 พฤษภาคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:จัดตั้งป้ายประวัติศาสตร์ในถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 131 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 3 พฤษภาคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:จัดตั้งป้ายประวัติศาสตร์ในถลาง (มห.ภูเก็จ2317)
8574 2526, 25 มกราคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2317) 1 42558 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526, 25 มกราคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2317) 1 131 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526, 25 มกราคม กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม (มห.ภูเก็จ2317)
8573 2526 นายเนิน ศึกขันเงิน พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42557 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526 นายเนิน ศึกขันเงิน พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 135 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526 นายเนิน ศึกขันเงิน พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8572 2526 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42556 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2526 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 135 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2526 นายพิสุทธิ์ ตัณฑวัฒน์ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8571 2527, 3 กันยายน ฤดี ภูมิภูถาวร:พบหลักเมืองถลางเลพัง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42555 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527, 3 กันยายน ฤดี ภูมิภูถาวร:พบหลักเมืองถลางเลพัง (มห.ภูเก็จ2317) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527, 3 กันยายน ฤดี ภูมิภูถาวร:พบหลักเมืองถลางเลพัง (มห.ภูเก็จ2317)
8570 2527, 23 พฤศจิกายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดแสงสีเสียงศึกถลาง ๒๓๒๘ (มห.ภูเก็จ2317) 1 42554 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527, 23 พฤศจิกายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดแสงสีเสียงศึกถลาง ๒๓๒๘ (มห.ภูเก็จ2317) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527, 23 พฤศจิกายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:เสนอจัดแสงสีเสียงศึกถลาง ๒๓๒๘ (มห.ภูเก็จ2317)
8569 2527, 1 มีนาคม กรมศิลปากร:ขึ้นทะเบียนวัดพระนางสร้างเป็นโบราณสถาน (มห.ภูเก็จ318) 1 42553 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527, 1 มีนาคม กรมศิลปากร:ขึ้นทะเบียนวัดพระนางสร้างเป็นโบราณสถาน (มห.ภูเก็จ318) 1 136 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527, 1 มีนาคม กรมศิลปากร:ขึ้นทะเบียนวัดพระนางสร้างเป็นโบราณสถาน (มห.ภูเก็จ318)
8568 2527, 11 มีนาคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๑ (มห.ภูเก็จ2177) 1 42552 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527, 11 มีนาคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๑ (มห.ภูเก็จ2177) 1 137 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527, 11 มีนาคม วิทยาลัยครูภูเก็ต:สัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๑ (มห.ภูเก็จ2177)
8567 2527 แนบ ทิชินพงศ์:จิตรกรรมศึกถลาง ๒๓๒๘ (จถล.2234) 1 42551 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527 แนบ ทิชินพงศ์:จิตรกรรมศึกถลาง ๒๓๒๘ (จถล.2234) 1 145 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527 แนบ ทิชินพงศ์:จิตรกรรมศึกถลาง ๒๓๒๘ (จถล.2234)
8566 2527 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๗–๒๕๒๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42550 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๗–๒๕๒๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 149 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๗–๒๕๒๙:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8565 2527 สุพิน แซ่ตัน:สุพินข้าวแกง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42549 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2527 สุพิน แซ่ตัน:สุพินข้าวแกง (มห.ภูเก็จ2304) 1 149 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2527 สุพิน แซ่ตัน:สุพินข้าวแกง (มห.ภูเก็จ2304)
8564 2528, 31 กรกฎาคม มานิต วัลยะเพ็ชร์ ผวจ.ภูเก็ต:บวงสรวงวัดโคกยางสร้างพิพิธภัณฑสถ่านแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42548 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528, 31 กรกฎาคม มานิต วัลยะเพ็ชร์ ผวจ.ภูเก็ต:บวงสรวงวัดโคกยางสร้างพิพิธภัณฑสถ่านแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 149 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528, 31 กรกฎาคม มานิต วัลยะเพ็ชร์ ผวจ.ภูเก็ต:บวงสรวงวัดโคกยางสร้างพิพิธภัณฑสถ่านแห่งชาติ ถลาง (มห.ภูเก็จ2317)
8563 2528, 13 มกราคม สิรินพัณ พันธุเสวี:ตราฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 42547 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528, 13 มกราคม สิรินพัณ พันธุเสวี:ตราฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2317) 1 149 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528, 13 มกราคม สิรินพัณ พันธุเสวี:ตราฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2317)
8562 2528, 13 มีนาคม เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์:เพลงถิ่นถลาง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42546 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528, 13 มีนาคม เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์:เพลงถิ่นถลาง (มห.ภูเก็จ2304) 1 151 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528, 13 มีนาคม เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์:เพลงถิ่นถลาง (มห.ภูเก็จ2304)
8561 2528, 13 มีนาคม กรมไปรษณียากร:แสตมป์ ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง พ.ศ.๒๕๒๘ (มห.ภูเก็จ774) 1 42545 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528, 13 มีนาคม กรมไปรษณียากร:แสตมป์ ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง พ.ศ.๒๕๒๘ (มห.ภูเก็จ774) 1 151 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528, 13 มีนาคม กรมไปรษณียากร:แสตมป์ ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง พ.ศ.๒๕๒๘ (มห.ภูเก็จ774)
8560 2528, 13 มีนาคม จังหวัดภูเก็ต:ฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314) 1 42544 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528, 13 มีนาคม จังหวัดภูเก็ต:ฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314) 1 149 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528, 13 มีนาคม จังหวัดภูเก็ต:ฉลอง ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ2314)
8559 2528 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๒๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42543 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๒๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 152 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง พ.ศ.๒๕๒๘–๒๕๒๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8558 2528 นายอติ ธารสิริโรจน์ พ.ศ.๒๕๒๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42542 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2528 นายอติ ธารสิริโรจน์ พ.ศ.๒๕๒๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 152 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2528 นายอติ ธารสิริโรจน์ พ.ศ.๒๕๒๘:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8557 2529, 27 กรกฎาคม นายเรวุฒิ จินดาพล เมื่อ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๒๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42541 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529, 27 กรกฎาคม นายเรวุฒิ จินดาพล เมื่อ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๒๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 160 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529, 27 กรกฎาคม นายเรวุฒิ จินดาพล เมื่อ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๒๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8556 2529,  ตุลาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายเล่าว่าถูกเกาะกุมตัวไปค่ายปากพระ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.17) 1 42540 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529,  ตุลาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายเล่าว่าถูกเกาะกุมตัวไปค่ายปากพระ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.17) 1 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529,  ตุลาคม ท่านผู้หญิงจันมีจดหมายเล่าว่าถูกเกาะกุมตัวไปค่ายปากพระ:ถึงพระยาราชกปิตัน (มทศ.จห.17)
8555 2529, 23 มิถุนายน ชาวภูเก็ต:ประท้วงโรงงานแทนทาลัม (มห.ภูเก็จ2311) 1 42539 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529, 23 มิถุนายน ชาวภูเก็ต:ประท้วงโรงงานแทนทาลัม (มห.ภูเก็จ2311) 1 153 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529, 23 มิถุนายน ชาวภูเก็ต:ประท้วงโรงงานแทนทาลัม (มห.ภูเก็จ2311)
8554 2529 นายกาจ รักษ์มณี พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42538 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529 นายกาจ รักษ์มณี พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 160 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529 นายกาจ รักษ์มณี พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๐:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8553 2529 นายชาญวิทย์ แตรประสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42537 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529 นายชาญวิทย์ แตรประสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 160 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529 นายชาญวิทย์ แตรประสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8552 2529 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42536 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 161 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529 นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8551 2529 ร.ต.วิชิต อมราสิงห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42535 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2529 ร.ต.วิชิต อมราสิงห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 161 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2529 ร.ต.วิชิต อมราสิงห์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๙–๒๕๓๑:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8550 2530, 21 กันยายนประสิทธิ ชิณการณ์:ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของ สวช (มห.ภูเก็จ2318) 1 42534 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2530, 21 กันยายนประสิทธิ ชิณการณ์:ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของ สวช (มห.ภูเก็จ2318) 1 161 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2530, 21 กันยายนประสิทธิ ชิณการณ์:ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของ สวช (มห.ภูเก็จ2318)
8549 2530, 13 มกราคม ประสิทธิ ชิณการณ์:พระยาเพชรคีรี (เทียน ประทีป ณ ถลาง) (มห.ภูเก็จ2318) 1 42533 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2530, 13 มกราคม ประสิทธิ ชิณการณ์:พระยาเพชรคีรี (เทียน ประทีป ณ ถลาง) (มห.ภูเก็จ2318) 1 161 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2530, 13 มกราคม ประสิทธิ ชิณการณ์:พระยาเพชรคีรี (เทียน ประทีป ณ ถลาง) (มห.ภูเก็จ2318)
8548 2530 นายเฉลิม พรหมเลิศ พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42532 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2530 นายเฉลิม พรหมเลิศ พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2530 นายเฉลิม พรหมเลิศ พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๔:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8547 2530 นายอัครพงศ์ พยัััคฆันตรพ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42531 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2530 นายอัครพงศ์ พยัััคฆันตรพ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2530 นายอัครพงศ์ พยัััคฆันตรพ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๒:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8546 2531 นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42530 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2531 นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2531 นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8545 2531 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42529 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2531 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2531 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๓:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8544 2532 นายอำนวย สงวนนาม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๕:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42528 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2532 นายอำนวย สงวนนาม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๕:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2532 นายอำนวย สงวนนาม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๕:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8543 2532 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงเทียนถลาง (จถล.2310) 1 42527 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2532 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงเทียนถลาง (จถล.2310) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2532 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงเทียนถลาง (จถล.2310)
8542 2533, 9 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:เชิดชูเกียรติ สกุล ณ นคร (มห.ภูเก็จ2318) 1 42526 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2533, 9 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:เชิดชูเกียรติ สกุล ณ นคร (มห.ภูเก็จ2318) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2533, 9 กันยายน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:เชิดชูเกียรติ สกุล ณ นคร (มห.ภูเก็จ2318)
8541 2533 นายเรืองชัย จงสงวน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๔:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42525 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2533 นายเรืองชัย จงสงวน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๔:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2533 นายเรืองชัย จงสงวน นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๔:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8540 2533 ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก พ.ศ.๒๕๓๓-2538:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42524 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2533 ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก พ.ศ.๒๕๓๓-2538:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2533 ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก พ.ศ.๒๕๓๓-2538:นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8539 2533 ร้อยเอกอาวุธ ศิริรัตน์  พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 42523 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2533 ร้อยเอกอาวุธ ศิริรัตน์  พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324) 1 164 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2533 ร้อยเอกอาวุธ ศิริรัตน์  พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๖:นายอำเภอถลาง (มห.ภูเก็จ2324)
8538 2534, 11 เมษายน เลียบ ชนะศึก:รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรม (มห.ภูเก็จ2318) 1 42522 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2534, 11 เมษายน เลียบ ชนะศึก:รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรม (มห.ภูเก็จ2318) 1 165 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2534, 11 เมษายน เลียบ ชนะศึก:รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรม (มห.ภูเก็จ2318)
8537 2534, 30 กันยายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นขุมทรัพย์วัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318) 1 42521 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2534, 30 กันยายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นขุมทรัพย์วัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318) 1 166 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2534, 30 กันยายน ประสิทธิ ชิณการณ์:เป็นขุมทรัพย์วัฒนธรรมภูเก็จ (มห.ภูเก็จ2318)
8536 2534 นายอาทร เพชรรักษ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42520 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2534 นายอาทร เพชรรักษ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 174 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2534 นายอาทร เพชรรักษ์ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๓–๒๕๓๗:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8535 2534 ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธีพ.ศ.๒๕๓๔–๒๕๓๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42519 https://lh3.googleusercontent.com/3TVXaJARUEvY7kMwR6yCbSM2zEnCWJ06sk12iyx--VghU1KYZI3uEWg9kzVxoRxvRPLWuhib_iIoDduMAaw3k59qkGxNm-bcWmgxSPm7gTBzf_5WOKEI0u2RuiZF4dzBzcEF30D8bA37t6su3GPlZdSoxlFa7u6RB5R4IqsmS3qqKAayUaqGHSVXVjWdZZ-gtprX0aDpJK_jnzDqEkAzpP3x2x_bpMTPqjV24ktcgjkU60uYmSwQ1q18YD67tALMzPMDBOnGoefuY0d7GnLJOTf766IEQIBOSjblYqFvhAGCLG6VZi8sY0t2luyBJxs-QRUAgD0SMs8aQjNl1QbAr9S5NDMgYrg5mFqdYDJ9UFszu_S3KT6yDHC9MVvIIr7DAYBrzMvUhDO3wJACUSsM2OiGa-yi_0ys1cVZYIoCRgqyK_BSoUiW-3TrpHlgMSf6ZlXPc9QQNDc0fEuDSZSerHmy0zQ01XOoanij4JMy_4MF5gleavpi52NC2oUPqjZnLYZT5GGh5dT2-UOLEhfOtKlgBJtfSUfVTyUbcihp9BA__Un_okzZNzbNn_5pv1erlhU5FNVsABk7SquWmjuso5pM9PvEUpJ-R1Gud40QbYo4oOQiEa5mCA53ebKhoWcJv-yYi5fjatTkp2liqoq4DO7wK9JSsOljtgGCUwlU0jqd8e5NS9XO2aMsKTYvkLg8FfKBFKbmzJAzgbHhvbp6fgrjufRLNvIo2rwOsId0LuvORWqwtA=w710-h918-no https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2534 ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธีพ.ศ.๒๕๓๔–๒๕๓๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 174 https://lh3.googleusercontent.com/3TVXaJARUEvY7kMwR6yCbSM2zEnCWJ06sk12iyx--VghU1KYZI3uEWg9kzVxoRxvRPLWuhib_iIoDduMAaw3k59qkGxNm-bcWmgxSPm7gTBzf_5WOKEI0u2RuiZF4dzBzcEF30D8bA37t6su3GPlZdSoxlFa7u6RB5R4IqsmS3qqKAayUaqGHSVXVjWdZZ-gtprX0aDpJK_jnzDqEkAzpP3x2x_bpMTPqjV24ktcgjkU60uYmSwQ1q18YD67tALMzPMDBOnGoefuY0d7GnLJOTf766IEQIBOSjblYqFvhAGCLG6VZi8sY0t2luyBJxs-QRUAgD0SMs8aQjNl1QbAr9S5NDMgYrg5mFqdYDJ9UFszu_S3KT6yDHC9MVvIIr7DAYBrzMvUhDO3wJACUSsM2OiGa-yi_0ys1cVZYIoCRgqyK_BSoUiW-3TrpHlgMSf6ZlXPc9QQNDc0fEuDSZSerHmy0zQ01XOoanij4JMy_4MF5gleavpi52NC2oUPqjZnLYZT5GGh5dT2-UOLEhfOtKlgBJtfSUfVTyUbcihp9BA__Un_okzZNzbNn_5pv1erlhU5FNVsABk7SquWmjuso5pM9PvEUpJ-R1Gud40QbYo4oOQiEa5mCA53ebKhoWcJv-yYi5fjatTkp2liqoq4DO7wK9JSsOljtgGCUwlU0jqd8e5NS9XO2aMsKTYvkLg8FfKBFKbmzJAzgbHhvbp6fgrjufRLNvIo2rwOsId0LuvORWqwtA=w710-h918-no 2534 ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธีพ.ศ.๒๕๓๔–๒๕๓๖:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8534 2535, 13 กันยายนนางอัญชลี วานิช (เทพบุตร) เมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๓๘-๑๗ กันยายน.๒๕๓๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 42518 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2535, 13 กันยายนนางอัญชลี วานิช (เทพบุตร) เมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๓๘-๑๗ กันยายน.๒๕๓๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304) 1 174 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2535, 13 กันยายนนางอัญชลี วานิช (เทพบุตร) เมื่อ ๒ ก.ค. ๒๕๓๘-๑๗ กันยายน.๒๕๓๙:สส.ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2304)
8533 2535 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42517 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2535 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 174 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2535 นายวิจารณ์ ก้อนแก้ว พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๘:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8532 2536, 15 มกราคม ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรมวีรสตรีศรีถลาง (จถล.2311) 1 42516 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2536, 15 มกราคม ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรมวีรสตรีศรีถลาง (จถล.2311) 1 174 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2536, 15 มกราคม ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประพันธ์:ประพันธ์วรรณกรรมวีรสตรีศรีถลาง (จถล.2311)
8531 2536, 18 พฤศจิกายน ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี:ตั้งมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.375) 1 42515 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2536, 18 พฤศจิกายน ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี:ตั้งมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.375) 1 177 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2536, 18 พฤศจิกายน ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี:ตั้งมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร (มทศ.375)
8530 2536 กัญญา รู้คุณ:สองพี่น้องสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 42514 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2536 กัญญา รู้คุณ:สองพี่น้องสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304) 1 177 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2536 กัญญา รู้คุณ:สองพี่น้องสโตร์ (มห.ภูเก็จ2304)
8529 2536 นายสุดจิต นิมิตกุล พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42513 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2536 นายสุดจิต นิมิตกุล พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 177 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2536 นายสุดจิต นิมิตกุล พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๙:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8528 2538 กมลาภรณ์ ราห์มาน:ญาสมิน (มห.ภูเก็จ2304) 1 42512 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2538 กมลาภรณ์ ราห์มาน:ญาสมิน (มห.ภูเก็จ2304) 1 178 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2538 กมลาภรณ์ ราห์มาน:ญาสมิน (มห.ภูเก็จ2304)
8527 2538 นายสนิท อ่อนสันศรี พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42511 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2538 นายสนิท อ่อนสันศรี พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 178 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2538 นายสนิท อ่อนสันศรี พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8526 2538 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงภูเก็จมรดกโลก (อม.จห.941) 1 42510 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2538 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงภูเก็จมรดกโลก (อม.จห.941) 1 178 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2538 ประสิทธิ ชิณการณ์:เพลงภูเก็จมรดกโลก (อม.จห.941)
8525 2539 นายจำนง เฉลิมฉัตร พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42509 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2539 นายจำนง เฉลิมฉัตร พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 178 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2539 นายจำนง เฉลิมฉัตร พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๑:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8524 2540 นายปัญญา กิติคุณ  พ.ศ.๒๕๔๐ -:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42508 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2540 นายปัญญา กิติคุณ  พ.ศ.๒๕๔๐ -:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 183 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2540 นายปัญญา กิติคุณ  พ.ศ.๒๕๔๐ -:นายอำเภอเมืองภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8523 2540 นายสมศักดิ์ แสนยานุภาพ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๔๐-:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 42507 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2540 นายสมศักดิ์ แสนยานุภาพ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๔๐-:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324) 1 183 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2540 นายสมศักดิ์ แสนยานุภาพ นายอำเภอ พ.ศ.๒๕๔๐-:นายอำเภอกะทู้ (มห.ภูเก็จ2324)
8522 2541 นายจเด็จ อินสว่าง พ.ศ.๒๕๔๑–:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 42506 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2541 นายจเด็จ อินสว่าง พ.ศ.๒๕๔๑–:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324) 1 183 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2541 นายจเด็จ อินสว่าง พ.ศ.๒๕๔๑–:ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2324)
8521 2542 มทศ..:รายงานสัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๒ (มทศ..607) 1 42505 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2542 มทศ..:รายงานสัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๒ (มทศ..607) 1 186 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2542 มทศ..:รายงานสัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ ๒ (มทศ..607)
8520 2545, 15 กันยายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:ฐานข้อมูล anuraktai.com  (มห.ภูเก็จ2319) 1 42504 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2545, 15 กันยายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:ฐานข้อมูล anuraktai.com  (มห.ภูเก็จ2319) 1 195 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2545, 15 กันยายน สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์:ฐานข้อมูล anuraktai.com  (มห.ภูเก็จ2319)
8519 2543 วิไล บำรุงวงศ์:วิไลอาหารพื้นเมือง (มห.ภูเก็จ2304) 1 42503 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2543 วิไล บำรุงวงศ์:วิไลอาหารพื้นเมือง (มห.ภูเก็จ2304) 1 200 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2543 วิไล บำรุงวงศ์:วิไลอาหารพื้นเมือง (มห.ภูเก็จ2304)
8518 2545, 1 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:กำเนิดเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42502 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2545, 1 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:กำเนิดเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (มห.ภูเก็จ2335) 1 202 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2545, 1 กุมภาพันธ์ สมาคมชาวภูเก็ต:กำเนิดเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ (มห.ภูเก็จ2335)
8517 2545 โกไข่ จุมพล ทองตัน:เพลงสัญญาหน้าอ๊าม (มห.ภูเก็จ2305) 1 42501 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2545 โกไข่ จุมพล ทองตัน:เพลงสัญญาหน้าอ๊าม (มห.ภูเก็จ2305) 1 202 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2545 โกไข่ จุมพล ทองตัน:เพลงสัญญาหน้าอ๊าม (มห.ภูเก็จ2305)
8516 2545 นายวิเศษ จูภิบาล:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42500 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2545 นายวิเศษ จูภิบาล:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ (มห.ภูเก็จ2335) 1 202 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2545 นายวิเศษ จูภิบาล:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ (มห.ภูเก็จ2335)
8515 2546 วันจันทร์ วัชรอังคณา:จามินทร์เสื้อผ้าสำเร็จรูป (มห.ภูเก็จ2304) 1 42499 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2546 วันจันทร์ วัชรอังคณา:จามินทร์เสื้อผ้าสำเร็จรูป (มห.ภูเก็จ2304) 1 202 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2546 วันจันทร์ วัชรอังคณา:จามินทร์เสื้อผ้าสำเร็จรูป (มห.ภูเก็จ2304)
8514 2547, 26ธันวาคม ธรณีกาล:พิบัติภัยสึนามิ (อม.จห.788) 1 42498 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2547, 26ธันวาคม ธรณีกาล:พิบัติภัยสึนามิ (อม.จห.788) 1 202 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2547, 26ธันวาคม ธรณีกาล:พิบัติภัยสึนามิ (อม.จห.788)
8513 2548 มทศ..:แนวคิดออกแบบรนย่าจัน (มห.ภูเก็จ873) 1 42497 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2548 มทศ..:แนวคิดออกแบบรนย่าจัน (มห.ภูเก็จ873) 1 205 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2548 มทศ..:แนวคิดออกแบบรนย่าจัน (มห.ภูเก็จ873)
8512 2548 มทศ..:แนวคิดแบบอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ874) 1 42496 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2548 มทศ..:แนวคิดแบบอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ874) 1 206 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2548 มทศ..:แนวคิดแบบอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ874)
8511 2548 อารี วงศ์วัฒนกิจ:ร้านหนังสือเช่ายืม (มห.ภูเก็จ2304) 1 42495 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2548 อารี วงศ์วัฒนกิจ:ร้านหนังสือเช่ายืม (มห.ภูเก็จ2304) 1 206 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2548 อารี วงศ์วัฒนกิจ:ร้านหนังสือเช่ายืม (มห.ภูเก็จ2304)
8510 2549 อบจ.ภูเก็ต:Phuket Gateway  (มห.ภูเก็จ2346) 1 42494 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2549 อบจ.ภูเก็ต:Phuket Gateway  (มห.ภูเก็จ2346) 1 213 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2549 อบจ.ภูเก็ต:Phuket Gateway  (มห.ภูเก็จ2346)
8509 2549, 10 พฤศจิกายน ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล:พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2316) 1 42493 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2549, 10 พฤศจิกายน ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล:พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2316) 1 214 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2549, 10 พฤศจิกายน ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล:พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2316)
8508 2549 นายนิเวศน์ อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42492 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2549 นายนิเวศน์ อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ (มห.ภูเก็จ2335) 1 215 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2549 นายนิเวศน์ อรุณรัตน์:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ (มห.ภูเก็จ2335)
8507 2550, 24 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:สร้างตะกรุดอนุสาวรีย์ถลางชนะศึก (มห.ภูเก็จ1516) 1 42491 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2550, 24 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:สร้างตะกรุดอนุสาวรีย์ถลางชนะศึก (มห.ภูเก็จ1516) 1 215 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2550, 24 กุมภาพันธ์ กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ:สร้างตะกรุดอนุสาวรีย์ถลางชนะศึก (มห.ภูเก็จ1516)
8506 2551, 27 มิถุนายน ประสิทธิ ชิณการณ์ อ่าน:จดหมายเหตุเมืองถลาง (จถล.2306) 1 42490 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2551, 27 มิถุนายน ประสิทธิ ชิณการณ์ อ่าน:จดหมายเหตุเมืองถลาง (จถล.2306) 1 215 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2551, 27 มิถุนายน ประสิทธิ ชิณการณ์ อ่าน:จดหมายเหตุเมืองถลาง (จถล.2306)
8505 2553, 19 พฤษภาคม สนง.พระราชวัง:ค่อยกราบบังคมทูลเสด็จฯเปิดอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ283) 1 42489 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2553, 19 พฤษภาคม สนง.พระราชวัง:ค่อยกราบบังคมทูลเสด็จฯเปิดอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ283) 1 220 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2553, 19 พฤษภาคม สนง.พระราชวัง:ค่อยกราบบังคมทูลเสด็จฯเปิดอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (มห.ภูเก็จ283)
8504 2553, 25 มิถุนายน พมร.ต้อนรับ:รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ1248) 1 42488 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2553, 25 มิถุนายน พมร.ต้อนรับ:รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ1248) 1 220 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2553, 25 มิถุนายน พมร.ต้อนรับ:รมต.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (มห.ภูเก็จ1248)
8503 2553 นายสมหมาย ภาษี:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ (มห.ภูเก็จ2335) 1 42487 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2553 นายสมหมาย ภาษี:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ (มห.ภูเก็จ2335) 1 221 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2553 นายสมหมาย ภาษี:เป็นนายกสมาคมชาวภูเก็ตเมื่อพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ (มห.ภูเก็จ2335)
8502 2554, 6 มีนาคม การกีฬาและการท่องเที่ยวจัดอบรมเจ้าบ้าน:แลประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2319) 1 42486 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2554, 6 มีนาคม การกีฬาและการท่องเที่ยวจัดอบรมเจ้าบ้าน:แลประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2319) 1 221 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2554, 6 มีนาคม การกีฬาและการท่องเที่ยวจัดอบรมเจ้าบ้าน:แลประวัติศาสตร์ถลางภูเก็จภูเก็ต (มห.ภูเก็จ2319)
8501 2555, 16 เมษายน ธรณีกาล:แผ่นดินไหวที่บ้านลิพอน (จถล.2300) 1 42485 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2555, 16 เมษายน ธรณีกาล:แผ่นดินไหวที่บ้านลิพอน (จถล.2300) 1 221 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2555, 16 เมษายน ธรณีกาล:แผ่นดินไหวที่บ้านลิพอน (จถล.2300)
8500 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309) 1 42484 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2328-2561 คลิ้กคอลัมน์ E หรือ M จากหน้าในคอลัมน์ L 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309) 1 222 https://photos.app.goo.gl/4TE3mxT6Lx4ySSuc8 2555, 24 ตุลาคม พุทธบริษัทภูเก็จแก้ว:พระพุทธภูเก็จเกสรียา (มห.ภูเก็จ2309)
.
คติชนวิทยา  การศึกษา
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 04 เมษายน 2022 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2025
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1139
mod_vvisit_counterทั้งหมด10466111