Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow ภาษาและวรรณกรรม arrow ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง
ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 09 สิงหาคม 2009

ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต 

 

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
รวบรวมจาก www.phuketculture.com

เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

ก่ารั่ย หมาย อะไรเอ่ย?

 

 

เลขข้อ. คำทาย : คำเฉลย.

1. กดหัวท้องป่อง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

2. กดหัวท้ายป่อง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

3. กดหัวพุงโป่ง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

4. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าถูดิน  ก่ารั่ย : หอย.5. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าเถือกไถบนดิน  ก่ารั่ย : หอย. 6. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าไถดิน  ก่ารั่ย : หอย. 7. (กระ)ชากปาก  ก่ารั่ย : ตกเบ็ด. 8. กลม ๆ เท่าด้าม มีดพร้า ไม่ถ่างขา แยงไม่เข้า  ก่ารั่ย : คนนุ่งผ้าโจง(กระ)เบน. 9. กลม ๆ เท่ารัง(ตัว)ต่อเจ้าของมองไม่เห็น  ก่ารั่ย : ศีรษะ. 10. กลมเกลี้ยงคล้ายพระจันทร์ชอบดันแต่พุงสาว ๆ  ก่ารั่ย : (กระ)ด้ง. 11. กลมเกลี้ยงเยี่ยงพระจันทร์ ดันพุงสาวสาว  ก่ารั่ย : (กระ)ด้ง.12. กลมเหมือนพระจันทร์ คนตั้งพันมองไม่เห็น  ก่ารั่ย : ไข่แดง.

13. กลมเหมือนพระจันทร์ ยกกันทั้งบ้านก่า(ก็)ไม่ไหว  ก่ารั่ย : บ่อน้ำ.14. กลางคืนกาง กลางวันปิด  ก่ารั่ย : มุ้ง.15. กลางคืนหว่าน กลางคืนเก็บ  ก่ารั่ย : ดาว.16. กลางวันเก็บใส่(กระ)จาด กลางคืนดารดาษเต็มท้องฟ้า  ก่ารั่ย : ดาว.17. กลางวันมีแต่หัว มีหัวตอนกลางคืน  ก่ารั่ย : หมอน.18. กลางวันไม่มีแสง กลางคืนแจ้งดับ  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.19. กวางก่ารั่ย(อะไร)ที่ยกขาอยู่ที่ข้างขวด  ก่ารั่ย : กวางทอง.20. ก้อนกลม ๆ เท่าหนามทองหลาง เหยียบแล้วตีนไม่ติดดิน  ก่ารั่ย : ขี้ไก่.21. ก่อนนอนเจอเสือจำทำอย่างไร  ก่ารั่ย : ใส่ไม้เอกเป็นเสื่อ.22. กายาอยู่ในสระ กลิ่นอยู่ที่ตัว  ก่ารั่ย : ขี้เต่า.23. กาก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่มีรัง  ก่ารั่ย : กาฝาก.24. กินข้างบน ขี้ข้างล่าง กินข้าล่างขี้ข้างบน  ก่ารั่ย : ครกโม่แป้ง กบไสไม้.25. กินตางค์ ออกตางค์  ก่ารั่ย : (กระ)เป๋า.26. กินทางพุง แต่ขี้ทางหลัง  ก่ารั่ย : เม่นทะเล.27. กินทีเดียวอิ่มจนตาย  ก่ารั่ย : หมอน.28. กินบ่อย ๆ ตัวผอมนิดเดียว  ก่ารั่ย : ไนปั่นฝ้าย.29. กินเป็นที่ ขี้ถ่ายเป็นแห่งตัวแดง ๆ หากินตอนเช้า  ก่ารั่ย : พระ.30. กินแล้วกินรอด กอดก้นท้ายกันนอน  ก่ารั่ย : ถ้วยชามที่วางคว่ำเรียงกัน.31. กุมพันไม่ใช่ยักษ์เกียรติศักดิ์กินได้ไม่อยากข้าว  ก่ารั่ย : ขนมต้ม.32. เกิดมาทั้งที มีตาอย่างเดียว  ก่ารั่ย : ตาข่าย.33. แกงเขียวหวาน ใส่ก่ารั่ย(อะไร)จึงอร่อย : ใส่ปาก.34. แกงเลียงต้องใส่ก่ารั่ย(อะไร)ก่อน : ใส่สระแอ.35. แกงก่ารั่ย(อะไร)ที่มาจากยายวอด  ก่ารั่ย : แกงหยดหวาย.36. โก้งโค้งกันโมงตึง มือหนึ่งลอก พอน้ำออกอร่อยจังหันหลังให้  ก่ารั่ย : คนหวะยาง(กรีดยางพารา).37. ใกล้ก่า(ก็)ไม่ใกล้ ไกลก่า(ก็)ไม่ไกล มองเห็นอยู่ไร ๆ  ก่ารั่ย : จมูก.38. ไก่ชีตีกันในถ้ำหัวแตกหัวช้ำหาเลือดไม่เจอ  ก่ารั่ย : คั่วข้าวตอก.39. ไก่เถื่อนต้วเดียว กินข้าวหมดไร่ จะเหลือก่ารั่ย : เหลือเชื่อ.40. ไก่ผู้ลาย ขี้(กระ)จายข้างรั้ว  ก่ารั่ย : ตอก.41. ขนมก่ารั่ย(อะไร) ลอกแผ่นออกแผ่น  ก่ารั่ย : ขนมชั้น.42. ขยุก ๆ น้ำเข้า(กระ)เด้า ๆ เขย่า ๆ น้ำออก  ก่ารั่ย : คนบ้วนปาก.43. ของเขาให้ เอาก่า(ก็)ได้ ไม่เอาก่า(ก็)ได้  ก่ารั่ย : เส้นด้าย.44. ขันสีฟ้า ยาสีก่ารั่ย : ยาสีฟัน.45. ขากาง ตาเดียว ปากเบี้ยว นิ้ว(กระ)ดิก  ก่ารั่ย : คนยิงปืน.46. ข้างใต้ก่า(ก็)ขน ข้างบนก่า(ก็)ขน (ประ)กบกันทั้งคืน  ก่ารั่ย : ขนตา.47. ข้างนอกตะกั่ว ในครัวเงิน ในเรือนทอง  ก่ารั่ย : ฟองไข่.48. ข้างนอกประตูไม้ ข้างในประตูเหล็ก ผ้าออ้มผืนเล็ก ตากไม่แห้ง  ก่ารั่ย : ริมผีปากฟันลิ้น.49. ข้างนอกไม้ผุ ข้างในไม้แก่น ทุบต่อยถูกแท่งดินสอ พบบ่อน้ำใส  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว.50. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เดื่อ.51. ข้างโน้นก่า(ก็)เขา ข้างนี้ก่า(ก็)เขาเรือสำเภาหลุกหลิกแล่นกลาง  ก่ารั่ย : กลอนประตู.52. ข้างโน่นก่า(ก็)ฟ้า ข้างนี่ก่า(ก็)ฟ้า เรือชะล่าแล่นกลาง  ก่ารั่ย : คนทอผ้า.53. ข้างโน้นก่า(ก็)หัว ข้างนี้ก่า(ก็)หัวแต่เด็กกลัว เด็กจึงร้องให้อุ้ม  ก่ารั่ย : สะพาน.54. ข้างบนกดขยุกขยุก ข้างส่างเป็นทุกข์ ข้างบนดีใจ  ก่ารั่ย : คนสุ่มปลา.55. ขาติดดิน หลังคาถูกแดด  ก่ารั่ย : บ้าน.56. ขาว ๆ ลอดรั้ว จับฉวยหัวติด  ก่ารั่ย : ด้ายเข็ม.57. ขาว ๆ อยู่ในวัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : น้ำมูก.58. ขาวเหมือนผ้า ว่าไม่ฟัง ดังเหมือนปืน  ก่ารั่ย : ลูกไฟลูกดันลูกตูม(มะไฟมะดันมะตูม)59. ขาวเหมือนแม่ชี น้ำใจแสนดี ใครไปหาแล้วสบาย  ก่ารั่ย : พยาบาล.60. ข้าวให้ตอก ข้าวให้ต้ม  ก่ารั่ย : ข้าวตอกข้าวต้ม.61. ข้าวให้ตอก ออกให้ต้ม  ก่ารั่ย : ข้าวตอกข้าวต้ม.62. ขี้ขลาดสิ้นดี ไอ้ตัวอัปรีย์ ขี้อยู่บนหัว  ก่ารั่ย : กุ้ง.63. ขีดไปเขียนไป เขียนได้ดังใจนึก ไม่ต้องเติมหมึก ก่า(ก็)เขียนได้  ก่ารั่ย : ปากกาลูกลื่น.64. ขี้มอดค้าง ขี้ช้างผ่านตลอด  ก่ารั่ย : ใยแมงมุม.65. ขี้อยู่บนหัว ตัวอยู่ในน้ำ  ก่ารั่ย : กุ้ง.66. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบกิน : ขี้เหล็ก.67. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)ที่เด็กชอบ : ขี้เกียจ.68. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)พลิกได้ : ดินขี้ไถ่.69. ขึ้นโกร่ง ลงโกร่ง โก้งโค้งกลางหาว ทายสาว ๆ บ่าว ๆอย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาล.70. ขึ้นโกร่งลงโกร่ง โก้งโข่งกลางหาว ทายสาว บ่าวหนุ่มอย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาลโตนด.71. ขึ้นขอน หย่อนปุบ หมาตะครุบแมลงวันโห่หึ่ง  ก่ารั่ย : คนถ่ายอุจจาระ.72. ขึ้นโดร่งลงเกร็ก ทายเด็กเด็กคนแก่อย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาลโตนด.73. ขึ้นต้นพลับ ยิ่งลับยิ่งแล ขึ้นต้นแพยิ่งแลยิ่งลับ  ก่ารั่ย : ลับมีด.74. ขึ้นต้นพลับ ลับลับแลแล ขึ้นต้นแคแลแลลับลับ  ก่ารั่ย : คนลับมีด.75. ขึ้นต้นพลับยิ่งลับยิ่งแล ขึ้นต้นแพยิ่งแลยิ่งลับ  ก่ารั่ย : คนลับมีด.76. ขึ้นต้นอีมีไข้ร้อนรุ่ม เป็นเม็ดเป็นตุ่มเด็กร้องงอแง  ก่ารั่ย : อีสุกอีใส.77. ขึ้นต้นอุมีดอกมีใบ สีสวยสดใสใช้บูชาพระ  ก่ารั่ย : อุบล.78. ขึ้นไม่รอด ลงไม่รอด ฉีกก้นแดง  ก่ารั่ย : ผักไห(มะระ).79. ขุดข้าง ๆ ยิ่งกว้างยิ่งออก  ก่ารั่ย : บ่อน้ำ.80. ขุนทอง เยี่ยม ๆ มอง ๆ ตกจากหอคอย่น  ก่ารั่ย : ถ่ายอุจจาระ.81. เขาเดินมาหลังคาเป่าปี่  ก่ารั่ย : จิ้งหรีด.82. เขาสี่ยอด ทอดสะพานข้างบน ข้างใต้ชักยนต์ ข้างบนชักครัก ไอ้โง่เดินหน้าไอ้บ้าเดินหลัง  ก่ารั่ย : คนไถนาด้วยควายคู่.83. เขาก่ารั่ย(อะไร)ติดหัว : เขาวัวเขาควาย.84. เข้าก่ารั่ย(อะไร)ที่ไสวสว่าง  ก่ารั่ย : เข้าไต้เข้าไฟ.85. เขียวขาวแดงพากันเข้าถ้ำ แล้วไหลออกมา  ก่ารั่ย : กินหมากบ้วนหมาก.86. เขียวชอุมพุ่มไสว ไม่มีใบแต่มีเม็ด  ก่ารั่ย : ฝน.87. เขียวสะอื้น คลื่นสะเด็ด มีแต่เม็ด ไม่มีใบ  ก่ารั่ย : สาหร่ายองุ่น.88. แขกแท้ไม่มีไทยปนสุกสองหน คนชอบกิน  ก่ารั่ย : กล้วยแขก.89. ไข่ดิบฟองละ ๕๐ สตางค์ ต้มสุกแล้ว กี่สตางค์  ก่ารั่ย : ยี่สิบห้าสตางค์.90. ไข่ก่ารั่ย(อะไร)อยู่สูงสุด  ก่ารั่ย : ไข่ดาว.91. คชชะ  ก่ารั่ย : คดคือ"ตัก" "ชะ" คือ(กระ)ชาก ตักแล้ว(กระ)ชาก.92. คนจับไม่ได้ เพราะไม่ตน ถ้ามันจับคนหน้ามืดตามัว  ก่ารั่ย : ลม.93. คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช่ไม่ได้เห็น  ก่ารั่ย : โลง.94. คนสามแสน หามแก่นไม้ประดู่  ก่ารั่ย : กิ้งกือ.95. คนก่ารั่ย(อะไร) กินแต่น้ำอย่างเดียว  ก่ารั่ย : คนโท.96. ครกก่ารั่ย(อะไร)เหาะได้  ก่ารั่ย : ครกวิเศษ.97. คล้ายเรือสองลำ ทำไว้พอดี ขี่ได้คนเดียว เที่ยวได้รอบโลก  ก่ารั่ย : รองเท้า.98. ควายตายใต้ต้น(มะ)เขือแว้ง ใครไปก็แช่งใครมาก่าแช่ง  ก่ารั่ย : อุจจาระ.99. ควายตายใต้ต้น(มะ)เขือ ใครไปก็เถือใครมาก็เถือ  ก่ารั่ย : หินลับมีด.100. ควายทั้งคอก ขี้ออกกองเดียว  ก่ารั่ย : ปลักขี้กรา(น้ำครำ).101. คว่ำก่า(ก็)แล่นได้ หงายก่า(ก็)แล่นดี  ก่ารั่ย : จิ้งจก.102. คว่ำอันหงายอัน ดันกันหน้าเปรอะ  ก่ารั่ย : ขนมครก.103. คอยาว ปากอ้า ไม่มีหัว ในตัวเต็มด้วยน้ำ  ก่ารั่ย : คนโท.104. คันเบ็ดเจ็ดคันข้าทุ่งพญาแมน ใครทายได้จะให้หัวแหวน  ก่ารั่ย : รุ้ง.105. คันเบ็ดเจ็ดทุ่ง ข้ามคุ้งพญาแมน ใครทายจะได้แหวน  ก่ารั่ย : รุ้งกินน้ำ.106. คันไม่ต้องเกา  ก่ารั่ย : คันนา.107. คั่วแล้วแกงกินแล้ว ยังแต่ลูกแก้ว ปล้ำอยู่โคลงเคลง  ก่ารั่ย : รูปหนังตะลุงทำจากหนังวัวหนังควาย.108. ค่างก่า(ก็)ไม่ใช่ค่าง ขี้ไม่ล้าง แต่หางออกบนหัว  ก่ารั่ย : เจ๊กไว้ผมเปีย.109. คางยาวทนร้อน  ก่ารั่ย : ทัพพี.110. คาบ ๆ หัน ๆ  ก่ารั่ย : คนกินข้าวโพด.111. โคสองตัวเดินตามหลังกัน  ก่ารั่ย : โคลาโคล่า.112. จักษุชู ศีรษะ ม้วน คงคาเป็นที่เล่น ธรณีเป็นที่นอน  ก่ารั่ย : ปู.113. จับได้เอาให้ตาย จับไม่ได้เลี้ยงไว้บนสูง  ก่ารั่ย : เหา.114. จับแล้วร้อง วางแล้วหยุด  ก่ารั่ย : คนเป่าแคน.115. จับหางปั่น ยิงฟันขาว  ก่ารั่ย : ใช้ขนไก่แยงหู.116. จ้างคนแก่ที่พับหูข้างเดียวไว้เฝ้าบ้าน  ก่ารั่ย : ประตู.117. จ้างแม่เฒ่าพับหูมื้อเดียว  ก่ารั่ย : ประตู.118. จีนขายหมู หูเป็นหนอน  ก่ารั่ย : จักรรีดยางพารา.119. จีนทำอย่างไรจึงจน  ก่ารั่ย : ตัดสระดี.120. เจ็ดคุ้งพญาแขวน เจ็ดแคว้นพญานา เหาะลอยข้ามฟ้า สาว่าพญาเจ็ดสี  ก่ารั่ย : รุ้ง.121. เจ้าคมข่มเจ้าแบนทั้งเจ็บทั้งแค้น เจ้าแบนไม่ว่า(กระ)ไร  ก่ารั่ย : จอบ.122. ฉีกแกรกแยกเข้ารูน้อย อรักอร่อยเบี้ยวปากเบี้ยวคอ  ก่ารั่ย : ฉีกก้านดอกหญ้าฉีกตีนกายอนู.123. ฉีกขาเอาน้ำเข้าเขย่าเขย่าเอาน้ำออก เสร็จข้างในแล้วมาล้างข้างนอก  ก่ารั่ย : แปรงฟันล้างปาก.124. ฉีกริมทิ่ม่รู ถูกแม่อีหนู นั่งตาคูสิบคูสิบหรือกริบตา  ก่ารั่ย : ยอนหู.125. ชักคำถลำแดง  ก่ารั่ย : เหล็กไฟตบ ตะบันไฟ.126. ชักดำ ถลำเข้าไปแดง  ก่ารั่ย : คนตีเหล็ก.127. ช้างก่า(ก็)ไม่ใช่ช้าง ควายก่า(ก็)ไม่ใช่ควาย เวลาตาย(กระ)ดูกกองก่าเอ(เยอะแยะ)  ก่ารั่ย : บ้านร้าง.128. ช้างสาวลอยมา มีอต่งาไม่มีงวง  ก่ารั่ย : ไซ.129. ชายก้มหญิงเงย หญิงเผยชายปิด  ก่ารั่ย : คนเพาะกล้าข้าวไร่.130. ชาวจีนพลัดตกลงคูใบหูแดง  ก่ารั่ย : เต้าหู้ยี้แดง.131. ชื่อเป็นขดอยู่ในพุง และเรืองรุ่งอยู่บนฟ้า ตัวเล็กไร้บาทาเลื้อยช้าช้าอยู่บนดิน  ก่ารั่ย : ไส้เดือน.132. ชื่อเป็นหน้าสัตว์ คนมาจัดในแจกัน  ก่ารั่ย : ดอกหน้าวัว.133. ชื่อเหมือนคนตาย มีปีกบินได้ หากินกับดอกไม้  ก่ารั่ย : ผีเสื้อ.134. ชื่อใหญ่แต่ตัวเล็ก  ก่ารั่ย : นกเขา.135. ชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่า  ก่ารั่ย : กระต่าย.136. ชื่อก่ารั่ย(อะไร) มีทั้งกลิ่นทั้งสี : เหม็นเขียว.137. เช้า ๆ สีข้าวโป่ง ตะวันโด่งสีข้าวยุบ  ก่ารั่ย : พระสะพายบาตร.138. เช้าโกร่ง เย็นโกร่ง ขึ้นโก้งโค้ง บนเวหา  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาล.139. เช้ามาเย็นกลับ นอนไม่หลับกลับมาหลาว  ก่ารั่ย : แสงแดด.140. ซี่เดียวแทนฟัน หั่นไม้ทั้งท่อน  ก่ารั่ย : กบไสไม้.141. ซื้อมาเฉพาะตัว ไม่ตบหัวไม่ยอมกิน  ก่ารั่ย : สิ่ว.142. เณรติ้วไปเที่ยวทั่วข้านทั่วเมือง ไปแล้วกลับมา เพื่อนก่า(ก็)ยังเรียกว่าเณรติ้ว  ก่ารั่ย : นิ้วตีน.143. ดอกก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบและเกลียด  ก่ารั่ย : ดอกเบี้ย.144. ด้ามยาวเท่าศอก ตัดหัวตัดท้ายเหลือขนาดวา  ก่ารั่ย : ขวาน ตัด.145. ดำขี่แดง แดงร้องขี้มูกโป่ง  ก่ารั่ย : หุงข้าว.146. ดำมิดหมี ตีไม่ตาย  ก่ารั่ย : เงา.147. ดำมิดหมียิ่งตียิ่งกัด ดำมิดมัดยิ่งกัดยิ่งกิน  ก่ารั่ย : สิ่ว.148. ดำแล้วขาว ยาวแล้วสั้น มั่นแล้วคลอน หย่อนแล้วตึง  ก่ารั่ย : ผมตาฟันหู.149. ดำเหมือนกา บินมาเมื่อหน็อก ปีกสี่ตีนหก บินผล็อกเข้ารู  ก่ารั่ย : แมลงภู่.150. ดำเหมือนหมี ตีไม่ตาย  ก่ารั่ย : เงา.151. ดินแผ่น ดินก้อน ดินช้อน ดินติดดิน ดินปิดดิน  ก่ารั่ย : หม้อดินวางบนก้อนเส้าดินติดดินบนดิน.152. ดีใจก่า(ก็)กิน เสียใจก่า(ก็)กิน  ก่ารั่ย : เหล้า สุรา.153. ดูเปลือกไม่น่าถูกต้อง ฉีกดูท้องขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : ทุเรียน.154. เด็ก ๆ นุ้งผ้า โตใหญ่ขึ้นมาเอาผ้าโพกหัว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เขือ.155. เด็ก ๆ นุ่งผ้าขาว สาว ๆ นุ่งผ้าเขียว แก่ ๆ นุ่งผ้าแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).156. เด็กดำนอนในมุ้งขาวอยู่ในเรือนปั้นหยาหลังคาเขียว  ก่ารั่ย : ฝ้าย.157. เด็กน้อยจับไส้ลอดขอม  ก่ารั่ย : เข็มเย็บผ้า.158. เด็กน้อยตีกลองข้างมุ้ง  ก่ารั่ย : ยุง.159. เด็กน้อยพายเรือลอดพุ่ม  ก่ารั่ย : คนทอผ้า.160. เด็กนุ่งขาว สาวนุ่งเขียวแก่ทีเดียวนุ่งแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).161. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินซกเซ็กอยู่ในห้อง  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).162. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่ข้างฝา  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).163. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่ชายคา  ก่ารั่ย : ฝน.164. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่บนเรือน  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).165. เดินเช้าจนค่ำไม่เห็นรอย พอเดินหนอยๆเห็นรอยยังค่ำ  ก่ารั่ย : เรือ.166. เดินมากะย่องกะแย่ง ตัวเท่าแข้งขี้ทั้งเรือน  ก่ารั่ย : สุนัข.167. เดินมาหยก ๆ ยกธงข้าง ๆ แม่ทองสาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.168. เดินหน้า เอาหลังไป  ก่ารั่ย : กรรเชียงเรือ.169. เดือนห้าฟก เดือนหกดำ เอามือคลำแล้วขาว ยาวแล้วสั้น  ก่ารั่ย : หน่อไม้.170. เดือนก่ารั่ย(อะไร)ที่มีวันที่ ๒๘  ก่ารั่ย : มีทุกเดือน.171. ตกไม่ดัง ไม่ฝังก่าบายใจ(ก็สบายใจ)  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.172. ตกใส่ทั้งตัวไม่กลัวเจ็บ  ก่ารั่ย : ฝน.173. ต้นเตี้ยเรี่ยต่ำ รสล้ำร้อนเหลือ  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).174. ต้นที่ชอบทำให้คนร้องไห้  ก่ารั่ย : จาก.175. ต้นเท่าเข็ม ทั้งเก่า(ก็)บทั้งเล็มก่า(ก็)ไม่เต็มกำมือ  ก่ารั่ย : สาย สาหร่าย.176. ต้นเท่าเข็ม ทั้งเก่า(ก็)บทั้งเล็มก่า(ก็)ไม่หมด  ก่ารั่ย : หญ้าเจ้าชู้.177. ต้นเท่าเข็ม ปลายเต็มแม่น้ำ  ก่ารั่ย : แห.178. ต้นเท่าแขนใบแหลมเสี้ยว  ก่ารั่ย : อ้อย.179. ต้นเท่าครก ใบปรกดิน ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน  ก่ารั่ย : จาก.180. ต้นเท่าครก ลูกดกเต็มคอ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.181. ต้นเท่าครก ลูกดกหน่วยเดียว  ก่ารั่ย : สับปะรด.182. ต้นเท่าครก ลูกดกหมื่นแสน  ก่ารั่ย : ต้นลาน.183. ต้นเท่าครกใบดกลูกดำ  ก่ารั่ย : ตาลโตนด.184. ต้นเท่าครกใบปรกดิน  ก่ารั่ย : ตะไคร้.185. ต้นเท่าครกใบหกวา ต้นเท่าขาใบวาเดียว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว หมาก.186. ต้นเท่าครกลูกดกเป็นแสน  ก่ารั่ย : ต้นหยีลูกหยี.187. ต้นเท่าเทียน ใบเท่าถาด  ก่ารั่ย : บัว.188. ต้นเท่านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน เก่า(ก็)บลูกมากิน ว่ามันเลี้ยนเลี้ยน  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวนกคุ่ม.189. ต้นเท่านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน เอาต้นไปกินต้องแกง  ก่ารั่ย : ตะไคร้.190. ต้นเท่านิ้วก้อย พญาห้าร้อยนั่งก่า(ก็)ไม่หัก  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).191. ต้นเท่าใบหอกเก็บดอกไปขาย  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.192. ต้นเท่าลำเรื่อใบห่อเกลือไม่มิดเม็ด ต้นเท่าตีนเป็ดห่อมิดเม็ดทีเดียว  ก่ารั่ย : ต้นสน ต้นดีปลี(พริกขี้หนู).193. ต้นเท่าลำหวาย เก็บฝักไปขาย ดอกไว้บูชา  ก่ารั่ย : บัว.194. ต้นเท่าลำหวาย ใบ(กระ)จายเต็มน้ำ  ก่ารั่ย : แห.195. ต้นเท่าลำหวาย ปลายเท่าตีนช้าง  ก่ารั่ย : บัว.196. ต้นเท่าสาย(กระจับ)ปิ้ง แตกกิ่งราร่า  ก่ารั่ย : สาหร่าย.197. ต้นเท่าสาย(กระจับ)ปิ้ง ลูกวิ่งเสียงช่า  ก่ารั่ย : แห.198. ต้นเท่าสายพาน ดอกบานเวหา  ก่ารั่ย : ว่าว.199. ต้นเท่าหม้อ มีลูกช่อเดียว  ก่ารั่ย : กล้วย.200. ต้นเป็นไฟ ใบเป็นยา  ก่ารั่ย : ต้นอัคคีทวาร.201. ต้นไม้ที่ไม่เคยถอย  ก่ารั่ย : บุก พืชจำพวกบอน.202. ต้นสามเหลี่ยมใบเทียมดอก ใครทายออกได้เบี้ยเงินงาม  ก่ารั่ย : กก.203. ต้นสี่บาท พาดริมรั้ว  ก่ารั่ย : เถาว์ตำลึง.204. ต้นสูงพ้นหลังคา ลูกแข็งหนักหนา ข้างในมีน้ำ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.205. ต้นเหลี่ยมลูกเหลี่ยม  ก่ารั่ย : งา.206. ต้นก่ารั่ย(อะไร)ที่ดักจับปลาได้  ก่ารั่ย : ไทรไซ.207. ต้นก่ารั่ย(อะไร)มีสองกอ  ก่ารั่ย : กก.208. ต้นก่ารั่ย(อะไร)หลบหลีกไม่พ้น  ก่ารั่ย : ต้นโดน.209. ตอนใช้ต้องทิ้ง ตอนไม่ใช้เก็บไว้ทูนหัว  ก่ารั่ย : สมอเรือ.210. ตอนไปสองคนเมื่อมืดฟ้ามัวฝน กลับมาคนเดียว  ก่ารั่ย : เงา.211. ตอนเล็ก ๆ ว่ายน้ำไปมา พอใหญ่ขึ้นตลิ่งนอนกินตัวแมง แข้งขามี  ก่ารั่ย : กบ.212. ตะไกรไม่ใช่ตะไกร ตะขาบเตโชเนียน ขนหางขดเหี้ยนซ่อนเศียรอยู่ใต้โลมา  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.213. ตั้งไม่ยก ตกไม่แตก (กระ)แทกไม่หัก  ก่ารั่ย : บ่อน้ำดวงอาทิตย์น้ำ.214. ตัดโคนก่า(ก็)ไม่ตาย ตัดปลายก่า(ก็)ไม่เน่า  ก่ารั่ย : ผม.215. ตัดหน้าตัดหลังเลือวาเดียว  ก่ารั่ย : ควายหวาย.216. ตัดหัวตัดหาง ตรงกลางกินคนทั้งเมือง  ก่ารั่ย : ผ้าถุง.217. ตัดหัวผ่าอก ทำคอน้องให้ฟกเป็นถุง ตัดหัวชาวลุง ทำลูกใส่ท้องน้อง  ก่ารั่ย : เสื้อ.218. ตัว(กระ)จิดริด ทำแผลงฤทธิ์กับพระจันทร์  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.219. ตัว(กระ)จิริด ออกฤทธิ์กับพระจันทร์  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.220. ตัวจริงอยู่ที่ปลบา บางเวลาอยู่ที่คน  ก่ารั่ย : หางโจง(กระ)แบน.221. ตัวดำฟันขาว หางยาวที่สุด ขึ้นป่า ป่าทรุด  ก่ารั่ย : ขวาน.222. ตัวดำเหมือนกา บนมาเหมือนนก ตีนสี่ปีกหก เข้ารูน้ำแห้ง  ก่ารั่ย : แมลงภู่.223. ตัวเท่ากำปั้น ท้ายเต่งตึง ก้นงอน ๆ ไม่มีรู  ก่ารั่ย : หอยโข่ง.224. ตัวเท่าเข็ม กินมันเต็มถ้วย  ก่ารั่ย : หิต.225. ตัวเท่าหีด หริ่ง ๆ หรีด ๆ งอกหางสองเส้น  ก่ารั่ย : เข็มเย็บผ้า.226. ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นถ่าน ก้นวานเป็นยาง  ก่ารั่ย : ดินสอ.227. ตัวแม่ติดแข็ง ไม่แยงไม่ออก  ก่ารั่ย : กญแจ.228. ตัวยาวเป็นวา ทาสีเหลือง คนทั้งเมืองชอบกิน  ก่ารั่ย : หมี่.229. ตัวลายเหมือนแม่ไก่ฟักไม่ทักแล้วไม่ออก  ก่ารั่ย : ตัวหนังสือ.230. ตัวหลังอยู่บนฟ้า ตัวหน้าอยู่ในป่า  ก่ารั่ย : ไก่ฟ้า.231. ตัวอยู่นา ตาอยู่บ้าน  ก่ารั่ย : ตาปู.232. ตัวอยู่นา ตาอยู่ไร่  ก่ารั่ย : ตาปู.233. ตัวอยู่ในน้ำ หัวลากไม้ กายอยู่ในป่า ชื่ออยู่บนฟ้า คนเอามาทำเพลง  ก่ารั่ย : จระเข้.234. ตัวอยู่ในป่า ตาอยู่บนต้นไม้ ขี้ของมันกินได้ หางอยู่เมืองจีน  ก่ารั่ย : หนูเห็ดหูหนูขนมขี้หนูหางเปียหนูของเจ๊ก.235. ตัวก่ารั่ย(อะไร)มีนิสัยชอบทักคน  ก่ารั่ย : จิ้งจก.236. ตัวก่ารั่ย(อะไร)มีนิสัยชอบห้ามคน  ก่ารั่ย : จิ้งจก.237. ตาเฒ่าหลังโก่ง อยู่ดงกินสัตว์  ก่ารั่ย : แร้วดักสัตว์.238. ตาเป็นไฟ ใจเป็นเหล็ก  ก่ารั่ย : เหล็กไฟเช็ค.239. ตาแป๊ะหลังโก่ง ลงน้ำไม่(กระ)เพื่อม  ก่ารั่ย : เบ็ด.240. ตาแป๊ะหลังโก่ง ลงน้ำไม่ขุ่น  ก่ารั่ย : เบ็ด.241. ตาแป๊ะหลังโก่ง ส่งลูกเข้าป่า  ก่ารั่ย : ธนู.242. ตาไม่ใช่ตา ใครไปใครมาก่า(ก็)ไม่ทายทัก  ก่ารั่ย : ตาตุ่ม.243. ตายหลายคน ศพโลงเดียว  ก่ารั่ย : กล่องและไม้ขีดไฟ.244. ตาก่ารั่ย(อะไร)กินดิน  ก่ารั่ย : จอบ.245. ตาก่ารั่ย(อะไร)ที่หลวงให้  ก่ารั่ย : ตาหลวง.246. ต่ำกว่าดิาน เอาไม้สอยกิน  ก่ารั่ย : น้ำในบ่อ.247. ต่ำเตี้ยต่ำต้อย ไม่ได้สอย สอยไม่ได้  ก่ารั่ย : คนแคะเขี่ยไต้.248. ต่ำเตี้ยใบเรี่ยติดดิน เก็บลูกมากิน มัน ๆ หวานๆ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวนกคุ่ม.249. ต่ำเท่าต่ำต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : คางคก.250. ต่ำม้อต้อ ขุดถมสามปีก่า(ก็)ไม่มิด  ก่ารั่ย : เงา.251. ตีนเดียวยืนยันกับนางธรณี ปีกหางยาวรีร่อนบ็อนเวหาเกิดลูกออกมาหน้าเหมือนวานร  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.252. ตีนเดี่ยวเหนี่ยวปากถ้ำ สี่ตีนปล้ำแพ้ตีนเดียว  ก่ารั่ย : กับดักหนูและหนู.253. ตีนถึงหัวดำเหมือนถ่าน ยามร้องขานเรียกชื่อตัว ไม่ว่าเพศเมียหรือเพศผัว คนเรียกกันทั่วว่าอีก่ารั่ย : หลากา(เป็นคำด่า).254. ตีนเป๋อ ชอบกินแขนงไผ่  ก่ารั่ย : ช้าง.255. ตีนเหมือนเป็ด เห็ดเหมือนกวางไม่มีหางแม้แต่น้อย  ก่ารั่ย : กบ.256. ตึกทำด้วย(กระ)ดาษ ใจอาฆาตตายเพราะคนแหย่  ก่ารั่ย : มดแดง.257. ตึกสามชั้น ป้องกันวารี ดวงมณีอยู่ใน ธงชัยอยู่บน  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.258. เตี้ยติดพื้น ไม่ขึ้นไม่ได้กิน  ก่ารั่ย : เหล็กขูด(กระต่ายขูดมะพร้าว).259. โตงเตงโตงยา ไม่เปิดผ้าดูไม่เห็น  ก่ารั่ย : พระบิณฑบาต.260. ใต้โคนรก ลูกดกลูกเดียว  ก่ารั่ย : สับปะรด.261. ถอดพล็อกแดงแฉ แก่รูโหว่  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.262. ถึงเป็นของเราก่า(ก็)ไม่ใช่ของเรา นกก่ารั่ย : นกเขา.263. ถือไม้เอกเป็นคน ถือไม้โทชอบกลกลายเป็นสัตว์  ก่ารั่ย : ช่างช้าง.264. ทองไม่ใช่ทองแท้ ทองแต้แร่อยู่ในดิน  ก่ารั่ย : ขมิ้น.265. ทางไม่ใช่ทาง เขาเรียกว่าทาง  ก่ารั่ย : ทาง(มะ)พร้าว.266. ท่านไม่สั่งก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : คนสั่งน้ำมูก.267. ทาแป้งสีขาว (กระ)โดดอาบน้ำขึ้นมาสีแดง  ก่ารั่ย : กล้วยแขก.268. ทำการงานตั้งแต่เช้าจนตะวันบ่ายไม่ได้หยุด  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.269. ทิ่ม ๆ แล้วจุก ลุกแล้วแยง ถึงแฉงตะแกรงแล้วเด็ดแสร็จแล้วล้าง  ก่ารั่ย : คนทำขนมจีน.270. ทุบตีเพื่อนแล้ว ล่ามคอผูกไว้หลาว  ก่ารั่ย : หลักล่ามวัวควาย.271. นกก่า(ก็)ไม่ใช่นกกาก่า(ก็)ไม่ใช่กา บินมาใต้เขา  ก่ารั่ย : ใบหูวัว.272. นกกาเหว่าตาแดง น้ำแห้งตาย  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.273. นกกาเหว่าบินหลันผลัดปีกทุกวัน ขึ้นสวรรค์ไม่ได้  ก่ารั่ย : ปลีกล้วย.274. นกคุมปากเหล็ก ตัวเล็กเสียงใหญ่  ก่ารั่ย : ปืน.275. นกตัวขาว ๆ ปีกไม่ได้เรื่องหรือปีกใช้ไม่ได้ หรือปีกไม่(กระ)พือ  ก่ารั่ย : เครื่องบิน.276. นกมีหู หนูมีปีก  ก่ารั่ย : ค้างคาว.277. นกไม่ใช่นกเต้นหยก ๆ อยู่ข้างบ้าน  ก่ารั่ย : จั่นลูก(มะ)พร้าว.278. นกไม่ใช่นกเที่ยวโกหกอยู่ข้างทาง  ก่ารั่ย : จั่นลูก(มะ)พร้าว.279. นกก่ารั่ย(อะไร)บินได้เป็นหลาหลา  ก่ารั่ย : นกบินหลา นกกางเขน.280. นกก่ารั่ย(อะไร)บินไม่ได้ แต่ร้องได้  ก่ารั่ย : นกหวีด.281. นกก่ารั่ย(อะไร)มีบรรดาศักดิ์  ก่ารั่ย : นกขุนทอง.282. นกก่ารั่ย(อะไร)ร้องเหมือนชื่อ  ก่ารั่ย : กา.283. น้องเล็กพี่ใหญ่ นานไปพี่ใหญ่น้องเล็ก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).284. นอนคว่ำเห็นลาย นอนหงายเห็นตับ  ก่ารั่ย : ลายเสื่อตับจาก.285. นั่งขอนหย่อนขาด นั่งหาดสาดเอา  ก่ารั่ย : ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ.286. นั่งนอนอยู่ดีดีขี้เล็ด บีบแล้วยังโดนเช็ด บ่นว่าเผ็ดแต่เอาไปใช้  ก่ารั่ย : ยาสีฟัน.287. นั่งนี่ ชี้โน่น  ก่ารั่ย : คนตกเบ็ด.288. นั่งบนขอนหย่อนขาด นั่งชายหาดสาดเอาสาดเอา  ก่ารั่ย : นั่งถ่ายอุจจาระนั่งถ่ายปัสสาวะ.289. นั่งยอง ๆ (กระ)เด้า ๆ เข้าไม่เข้าเอามือคลำดู  ก่ารั่ย : คับมีด.290. นั่งแล้ว เข่าสูงกว่าตัว  ก่ารั่ย : ตั๊กแตน.291. นางน้องอยู่ในหนาม ทึ้งสวยทั้งงามเอาออกมาไม่ได้  ก่ารั่ย : เงาใน(กระ)จก.292. นางในกอหวายชักให้ตายก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : เงาใน(กระ)จก.293. นางอยู่ในห้อง ใครไปต้อง พองขนร้องเฉียว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.294. นางอยู่ในห้อง เอามือไปต้อง พองขนเฉียว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.295. นารีมีรู เม็ดสีชมพูคารูนารี  ก่ารั่ย : ตุ้มหู.296. นารีสีชมพู อยู่ในรูนารี  ก่ารั่ย : ตุ้มหู.297. นาก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบใช้  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).298. น้ำบ่อน้อย คนตั้งร้อยวิดก่า(ก็)ไม่แห้ง  ก่ารั่ย : น้ำลาย.299. น้ำก่ารั่ย(อะไร) กินไม่หมด  ก่ารั่ย : น้ำลาย.300. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ตกก่า(ก็)ไม่ลง  ก่ารั่ย : น้ำค้าง.301. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ไม่รู้ตก  ก่ารั่ย : น้ำค้าง.302. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ใส่ตะกร้า  ก่ารั่ย : น้ำแข็ง.303. น้ำก่ารั่ย(อะไร)เอามาทำเม็ด  ก่ารั่ย : น้ำทะลเอามาทำเกลือ.304. เนาขกเกาะหางทน พอเห็นคามน ไปบิน  ก่ารั่ย : นกเขา เกาะหนทาง คนมา บินไป.305. เนื้อแยงเนื้อ น้ำเพรื่ออร่อยมาก ๆ  ก่ารั่ย : เด็กดูดนมแม่.306. เนื้อแยงรูเนื้อ เมื่อน้ำขาวออกเพรื่อ อร่อยมาก ๆ  ก่ารั่ย : เด็กดูดนมแม่.307. โน่นเขา นี่เขา เรือสำเภาวิ่งกลาง  ก่ารั่ย : น้ำมูกไหล.308. บังก่ารั่ย(อะไร)ไม่รู้หลวม  ก่ารั่ย : บังคับ.309. บานเท่า(กระ)ด้ง หุบลงเท่าสากตำข้าว  ก่ารั่ย : ร่ม.310. บ้านเมืองเราก่ารั่ย(อะไร)ครอบคลอง  ก่ารั่ย : สะพาน.311. บิดหางร้องโอ้ก  ก่ารั่ย : หน่อไม้.312. บินมาเหมือนนกสองมือกุมอก นาก่า(ก็)ไม่ใช่นา  ก่ารั่ย : แมงดานา.313. แบกหอกขึ้นเขา แบกสำเภาลงท่า  ก่ารั่ย : เม่นเต่า.314. แบน ๆ เท่าใบพุทรากินเจ็ดวันไม่หมดสิ้น  ก่ารั่ย : สิ้น.315. โบสถ์ไหน ไม่มีพระ  ก่ารั่ย : ใบโตนด ใบตาล.316. ใบกาก่ารั่ย(อะไร) กินได้  ก่ารั่ย : ใบกาหยี ใบมะม่วงหิมพานต์.317. ใบเป็นจักร ลูกรักรอบคอ  ก่ารั่ย : ลอกอ(มะละกอ).318. ใบสามเหลี่ยมใบเทียมดอก ใครทายออกได้เมียงาม  ก่ารั่ย : กก.319. ใบอยู่นอก ดอกอยู่หน้าบ้าน  ก่ารั่ย : คลื่น.320. ประตูปิด หลังคาเผย  ก่ารั่ย : คอกควาย.321. ปลายแหลมแถมไส้  ก่ารั่ย : ดินสอ.322. ปลาก่ารั่ย(อะไร) ไม่มีเนื้อไม่มีตัว มีแต่น้ำ  ก่ารั่ย : น้ำปลา.323. ปลาก่ารั่ย(อะไร)ไม่อยู่ในน้ำ  ก่ารั่ย : ปลาเค็ม.324. ปลาก่ารั่ย(อะไร)เล็กที่สุด  ก่ารั่ย : ปลาป่น.325. ปักษาไม่ใช่ปักษี เกิดลูกทุกที เอาอัคคีเข้าช่วย  ก่ารั่ย : ปืน.326. ปั้นแล้วจุกลุกแล้วแยง เข้าถึงแฉงแกว่งแล้วล้าง  ก่ารั่ย : คนทำขนมจีน.327. ป้าวแข้ง แหนงเดียว  ก่ารั่ย : แป้งข้าว เหนียวแดง.328. ป่าก่ารั่ย(อะไร)ที่คนไม่ชอบ  ก่ารั่ย : ป่าช้า.329. เป็นต้นคู่กับหลุม ดังตุ้ม ๆ หลุดถูกทิ่ม ทิ่มมันนุ่มนิ่มทิ่มตำอยู่กับคลุม  ก่ารั่ย : ครกตำพริกและสาก.330. เป่าแตรหลังงอก่า(ก็)ไม่ดัง แต่เกือบชักตาตั้งทุกที  ก่ารั่ย : คนนัดยานัตถุ์.331. เปิดผ้าเห็นผม เปิดผมเห็นเม็ด เปิดเม็ดเห็นรู  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.332. แปดตีน สามหัว สามทวาร หางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.333. แปดตีนเดินมา หลังคามุง(กระ)เบื้อง  ก่ารั่ย : ปู.334. แปดตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.335. แปดตีนเดินมาเหมือนคนเมาเหล้า  ก่ารั่ย : ปู.336. แปดตีนปีนหู  ก่ารั่ย : ปูหิน.337. แปดตีนยืนยันมั่นนางธรณี สองหางชี้ สี่หูผึ่ง  ก่ารั่ย : สุนัขผสมพันธุ์.338. แปดหูสองขา กรรมแต่ไหนหนา จึงเอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.339. แปดหูสองขา น่ารักหนักหนา เอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.340. ไปเท่าบิ้งแปลงนา มาเท่าแม่ไก่  ก่ารั่ย : แห.341. ไปเท่าปากปลัก กลับมาเท่าหลักควักกะปิ  ก่ารั่ย : ร่ม.342. ไปเท่าไป กลับมาเกาะจับหัวเอง  ก่ารั่ย : หัวบันได.343. ไปบานแช้ ไม่มีแม่ก่า(ก็)ไม่หลุด  ก่ารั่ย : แห.344. ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น  ก่ารั่ย : ตาย.345. ผักใต้ช่วยเรือ ผักเหนือช่วยฟ้า ผักไม่อายหน้า ผักหญ้ายอกตีน ผักดีมีศีลผักจีนไม่เอา  ก่ารั่ย : ผักกูดผักกาดผักห่มผักเสี้ยนผักชีผักเบี้ย.346. ผักหนึ่งอยู่หนอง ผักสองอยู่นา ผักสามอยู่ป่า ผักสี่อยู่วัดวา  ก่ารั่ย : ผักเป็ดผักคราดผักเสี้ยนผีผักชีกระถิน(กฐิน).347. ผักก่ารั่ย(อะไร)นุ่งขาวห่มขาว  ก่ารั่ย : ผักชี.348. ผักก่ารั่ย(อะไร)อยู่ใกล้ตา  ก่ารั่ย : ผักแว่นใบบัวบก.349. ผักก่ารั่ย(อะไร)อยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ผักชี.350. ผ้าเขียวห่อผ้าขาว ผ้าขาวห่อหวี หวีห่อส้ม  ก่ารั่ย : ส้มโอ.351. ผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งสีแดงตากทั้งวันก่า(ก็)ไม่แห้ง  ก่ารั่ย : ลิ้น.352. ผีก่ารั่ย(อะไร)เข้าวัดได้  ก่ารั่ย : ผีเสื้อ.353. ผูกคอมันแล้วตีหัวมันหลาว  ก่ารั่ย : หลักล่ามวัวควาย.354. ผูกก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่ติด  ก่ารั่ย : ผูกขาด.355. ผู้หญิงชอบขันก่ารั่ย : ขันหมาก.356. ฝนตกเจ็ดห่า หลังคาไม่เปียก  ก่ารั่ย : ใบบอน ใบบัว.357. ฝนตกเปิด ฝนหยุดปิด  ก่ารั่ย : ร่ม.358. ฝนตกไม่ได้ต้อง ฟ้าร้องไม่ได้ยิน ข้าวน้ำไม่ได้กิน แผ่นดินไม่ได้เหยียบ.  ก่ารั่ย : เด็กในครรภ์.359. ฝนตกสิบห่า หลังคาไม่เปียก  ก่ารั่ย : ใบบัว.360. ฝรั่งทำ เจ๊กขาย ไทยเขียน  ก่ารั่ย : เทียนไข.361. ฝ่ายโน้นก่า(ก็)เขา ฝ่ายนี้ก่า(ก็)เขา ตรงกลางว่างเปล่า แต่เดินไม่ได้  ก่ารั่ย : เขาวัวเขาควาย.362. พญาก่ารั่ย(อะไร)ที่ยากจนหนักหนา  ก่ารั่ย : พญาไร้ใบ.363. พระพายไม่ใช่ลม แต่ลูกกลม ๆ เยื่อในกินได้  ก่ารั่ย : บาตร.364. พระหน่อนอนกลาง พระนางนอนริม พระน่อหย็อกคื้นทิ่มพระนางยิ้มแช้  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.365. ภูเก็ตสีทอง พังงาสีขาว นครสีก่ารั่ย : นครสีธรรมราช.366. มดดำขบมดแดง มดหัวแข็งโดดขึ้นโดดลง  ก่ารั่ย : ตีเหล็ก.367. ลูก(มะ)พร้าวซีกเดียว ข้ามทะเลได้  ก่ารั่ย : ดวงจันทร์.368. ลูก(มะ)พร้าวซีกเดียวข้ามทะเลพ้น  ก่ารั่ย : ดวงจันทร์.369. มะก่ารั่ย(อะไร)ใส่น้ำพริก  ก่ารั่ย : มะอึก.370. มัดตีนกันหาย ตัวใหญ่ดังตึกเวลาคึกตกมัน  ก่ารั่ย : ช้าง.371. มัดตีนให้เดิน  ก่ารั่ย : ช้าง.372. มั่นแล้วคลอน  ก่ารั่ย : ขนตา.373. มาก่า(ก็)ลืม  ก่ารั่ย : ลืมตา.374. มากับคน ไม่เห็นตัว แต่มีเสียง  ก่ารั่ย : ผายลม.375. มากับคน ไม่เห็นตัวเห็นตนมีแต่เสียง  ก่ารั่ย : ตด.376. ม้ากับลาได้พ่อ ควายกับหนูได้รั่ย  ก่ารั่ย : คน.377. มาจากเมืองแขกตีไม่แตก ฟันก่า(ก็)ไม่เข้า  ก่ารั่ย : เงา.378. มาจากเมืองจีน ตัดหัวตัดตีน อมคนทั้งเป็น  ก่ารั่ย : ผ้าโสร่ง.379. มาจากเมืองจีน ตัดหัวตัดตีนกินผ้าอาหาร  ก่ารั่ย : หีบใส่ผ้า.380. มาจากเมืองจีน แต่มาถือศีลเมืองไทย  ก่ารั่ย : เทียนไข.381. มาจากเมืองจีน ไม่มือไม่ตีน มีหนวดเส้นเดียว  ก่ารั่ย : ลูกประทัด.382. มาจากเมืองจีน ยกตีนให้คนดู  ก่ารั่ย : งิ้ว.383. มาจากเมืองจีน หัวตัดท้ายตัด  ก่ารั่ย : หีบ.384. มาจากเมืองเทศ มาร้องเวด ๆ ให้เราฟัง  ก่ารั่ย : พระเทศน์.385. มาจากเมืองนอก มีดอก แต่ไม่มีใบ  ก่ารั่ย : ฝน.386. มาจากเมืองพม่า ผมปรกหน้า ฟันซี่เดียว  ก่ารั่ย : สิ่ว.387. มาจากเมืองพม่า โพกหัวด้วยผ้าเช็ดหน้า งอกฟันซี่เดียว  ก่ารั่ย : สิ่ว.388. มาจากเมืองพัทลุง งอกขนในพุงสีเหลืองเหมือนทอง  ก่ารั่ย : ขนุน.389. มาจากเมืองมาร ขนทวารขยุกขยิก  ก่ารั่ย : เงาะ.390. มาจากเมืองลุง งอกขนในพุงให้พ่อลุงบีบ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)นาว.391. มาจากเมืองลุงร้องว่าเจ็บพุง บอกให้แม่บีบ  ก่ารั่ย : มังคุด.392. มาจากลังกามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : สับปะรด.393. มาจากอังกฤษ ไม่มีชีวิต อต่พูดได้  ก่ารั่ย : วิทยุ.394. มาเช้ากลับเย็น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.395. ม้าสามขา พญาขึ้นขี่ สวมหมวกกำมะหยี่ สูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ย  ก่ารั่ย : กาต้มน้ำร้อน.396. ม้าเหล็กยาวยาว วิ่งอ้าว ๆ เร็ว ๆ เสียงดัง  ก่ารั่ย : รถไฟ.397. ม้าก่ารั่ย(อะไร)ไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ม้านั่ง.398. มีเเฉพาะหน้า ไม่มีตา พอถึงเวลาตีได้ตีเอา  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).399. มีขาข้างเดียว ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง  ก่ารั่ย : ร่ม.400. มีขาสองขา อ้าปากงาบ ๆ ทั้งกัดทั้งคาบ ผ้าผ่อนกระจุย  ก่ารั่ย : กรรไกร.401. มีเขาอยู่ใน มีไม้ไผ่อยู่นอก  ก่ารั่ย : กรงเลี้ยงนกเขา.402. มีตารอบตัว มีลูกโตงเตง  ก่ารั่ย : แห.403. มีตาอยู่รอบตัว มีตาอยู่ปลายตีน  ก่ารั่ย : แห.404. มีแต่หัวกับหน้า ถึงเวลาตีเอาตีเอา  ก่ารั่ย : กลอง.405. มีปีกแล้วไม่บิน มีตีนแล้วไม่ย่าง  ก่ารั่ย : บ้าน.406. มีฟันไม่มากฝ่ายละสามสิบซี่ กินคนสัตว์ใหญ่ในปฐพี ยักษ์นี้ตนใด  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).407. มีลูกที่ขา มีตารอบตัว มีหูอยู่บนหัว  ก่ารั่ย : แห.408. มีลูกอยู่ที่ขา มีตาอยู่รอบตัว บนหัวไว้หาง  ก่ารั่ย : แห.409. มีศักดิ์เป็นนก แต่ไม่มีชีวิต  ก่ารั่ย : นกหวีด.410. มีสองขา เกี่ยวกับภักษา แต่ไม่ได้กิน  ก่ารั่ย : ตะเกียบ.411. มีสองขา ใส่ลงสองขา มันก่า(ก็)เป็นสองขา  ก่ารั่ย : กางเกง.412. มีสองหน้า ร้องคับฟ้า เวลาถูกตี  ก่ารั่ย : กลอง.413. มีสองหูปากเดียว เที่ยวกินดินหินทราย  ก่ารั่ย : ปุ้งกี๋.414. มีหน้าสี่หน้า มีตาสองดวง มีห่วงสิบสองวง  ก่ารั่ย : ทิศทั้งสี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดือนสิบสองเดือน.415. มีหูมีงามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : ไซ.416. มีอยู่เพียงเก้า มากขึ้นก่า(ก็)เก้าน้อยลงก่า(ก็)เก้า  ก่ารั่ย : เก้าอี้.417. เมื่อแก่รองนอน เมื่ออ่อนต้มจิ้ม  ก่ารั่ย : ไผ่.418. เมื่อค่ำกวาดเข้า เมื่อเช้ากวาดออก  ก่ารั่ย : คนกวาดขยะ.419. เมืองก่ารั่ย(อะไร)มองไม่เห็น  ก่ารั่ย : เมืองลับแล.420. เมื่อสาวคับแจ เมื่แก่หลวมโพรก  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.421. แม่ก่า(ก็)ไม่ใช้แม่เรา แม่ของเขาเราพลอยเรียกว่าแม่  ก่ารั่ย : แม่ชี.422. แม่(กระ)ต๊าก ลูกแล่น  ก่ารั่ย : ยิงปืน.423. แม่ไก่แดงแทงฝั่ง  ก่ารั่ย : ปลาไหล.424. แม่ไก่แดงแทงพรูร่อง  ก่ารั่ย : คนบ้วนน้ำหมาก.425. แม่ไก่ลายขี้รอบรั้ว  ก่ารั่ย : ควาย.426. แม่ไก่เอาตูดขัน  ก่ารั่ย : ปี่.427. แมงงุมงำไม่รู้แล้ว  ก่ารั่ย : แมงดา.428. แม่ชีอยู่ในวัง สั่งให้ตายก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : คนสั่งน้ำมูก.429. แม่ตะโกนดังปลิ๊ง ลูกวิ่งเข้าป่า  ก่ารั่ย : ปืน.430. แม่นอนหงาย ให้ลูกเล่นขี้  ก่ารั่ย : ครกตำข้าว.431. แม่นางคออ่อน กินก่อนทุกวัน  ก่ารั่ย : จวัก.432. แม่นางอยู่ใน เอามือไปต้องพองขนเฉียว  ก่ารั่ย : ไก่ฟักไข่.433. แม่ปลาช่อนเอาหางเกี่ยวเบ็ด แม่เป็ดเอาไข่ฝาก แม่ไก่เอาก้นขันแม่สาวสวรรค์เอาข้างเดิน  ก่ารั่ย : หอยโข่งปี่เปล.434. แม่ปีบ ลูกแล่นเข้าป่า  ก่ารั่ย : ปืน.435. แม่มันพันตา ฉีกขาให้นกจิก  ก่ารั่ย : ผลมงเคล.436. แมลงก่ารั่ย(อะไร) ไม่มีตอนกลางคืน  ก่ารั่ย : แมลงวัน.437. แม่สอง ลูกห้า  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.438. แม่สองลูกห้า นั่งใต้ฟ้า คอยท่ารับแขก  ก่ารั่ย : บันไดบ้าน.439. แม่ก่ารั่ย(อะไร) ถูกลูกแทง  ก่ารั่ย : กญแจ.440. ไม่(กระ)ทบไม่แท่ง นิ่ง ๆ แน่ง ๆ ดังหวาย  ก่ารั่ย : หวาย.441. ไม่กล้า กินหญ้าอ้อมจอมปลวก  ก่ารั่ย : คนตัดผม.442. ไม่ใช่ของราษฎร์ไม่ใช่ของหลวง โชติช่วงชัชวาลย์  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.443. ไม่ใช่เทวดา มีถึงสามตาอยู่บนต้นไม้  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).444. ไม่ถึงฤดูไม่เข้า ไม่ถึงคราวไม่ออก  ก่ารั่ย : พระเข้าพรรษาพระออกพรรษา.445. ไม่ถึงฤดูไม่เข้า ไม่ถึงคราวไม่ออก  ก่ารั่ย : พระเข้าพรรษาพระออกพรรษา.446. ไม้เท้ากายสิทธิ์ สะกิดเข้าป่าหาไม่เจอ  ก่ารั่ย : เข็ม.447. ไม้ไผ่ทั้งกอ หาข้อไม่พบ  ก่ารั่ย : ผม.448. ไม่มี(กระ)ดูก ไม่มีก้าง ตั้งอยู่กลางนา  ก่ารั่ย : ดินที่ไถแล้ว.449. ไม่มีขา แต่ขึ้นต้นไม้ได้  ก่ารั่ย : งู.450. ไม่มีแข้งไม่ตีน ไปมาใช้ปาก  ก่ารั่ย : หอย.451. ไม่มีคอ ไม่มีแขน ปากแบน กินจุ มีหู แต่ไม่มีหาง  ก่ารั่ย : กะทะ.452. ไม่มีต้น มีแต่ใบ คนชอบคลำ  ก่ารั่ย : ใบหู.453. ไม่มีปาก ไม่มีฟัน กินข้าวทุกวัน ได้มากกว่าคน  ก่ารั่ย : หม้อข้าว.454. ไม่มีปีก ไม่มีใบ แต่บินไป ได้รอบ ๆ เมือง  ก่ารั่ย : รองเท้า.455. ไม่มีฟัน กินคนทุกวัน แต่ไม่มีปาก  ก่ารั่ย : หวี.456. ไม่มีเมีย ไม่มีลูก ไม่มีข้าวปลูก แต่มีข้าวกิน  ก่ารั่ย : พระ.457. ไม่รู้แก่เฒ่า กิน(มะ)พร้าวเป็นอาหาร  ก่ารั่ย : เหล็กขูด(กระต่ายขูดมะพร้าว).458. ยกให้เป็นชี แต่ไม่ถือศีล  ก่ารั่ย : กล้วยบวชชี.459. ยอดศีลยอดทานได้แก่ก่ารั่ย : ยอดอ้อยต้องตัดต้องสินจึงเอาไปปลูกก้อนเส้าเป็นยอดของหมอตำแยแม่ทาน.460. ยักขาพาเว  ก่ารั่ย : แร้วดักสัตว์ สัตว์แกว่งไปแกว่งมาตามกำลังของแร้วที่ตวัดขึ้น.461. ยักษ์หนึ่งสองตา ตาหนึ่งว่างตาหนึ่งหรี่ มีสิบสองปาก มีฟันไม่มากฝ่ายละสามสิบซี่ กินคนสัตว์ใหญ่ในปฐพี ยักษ์นี้ตนใด  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).462. ยักษ์ก่ารั่ย(อะไร)ไม่กินคน : ยักคิ้ว.463. ย่าของเขา แต่เราเรียกว่าย่า  ก่ารั่ย : ย่าหมู ฝรั่ง.464. ยามเช้าเดินสองขา ยามกลางวันเดินสองขา ยามเย็นเดินสามขา  ก่ารั่ย : วัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่.465. ยามฝนแห้ง ยามแล้งเปียก  ก่ารั่ย : ผักลูก(มะ)ขาม.466. ยาว ๆ เท่าคอม้า เวลาไปไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.467. ยิ่งกลัวยิ่งใกล้ ยิ่งอยากได้ ยิ่งไกล  ก่ารั่ย : อายุ.468. ยิ่งต่อยิ่งสั้น  ก่ารั่ย : บุหรี่.469. ยิ่งตัดยิ่งยาว ยิ่งต่อยิ่งสั้น  ก่ารั่ย : ทางถนน บุหรี่.470. ยิ่งเป่ายิ่งปูด  ก่ารั่ย : ลูกโปร่ง.471. ยิ่งหันยิ่งไกล  ก่ารั่ย : หู.472. ยืนตีนเดี่ยว เหนี่ยวกินลม  ก่ารั่ย : ว่าว.473. ยืนอยู่ริมถนน กิน(กระ)ดาษทุกวัน  ก่ารั่ย : ถังขยะ.474. ยุ่งเหมือนใบบัว มีตัวอยู่กลาง  ก่ารั่ย : แมงมุม.475. รอยยาวแต่เท้ากลม  ก่ารั่ย : เกวียน.476. รักก่า(ก็)จูบ ไม่รักก่า(ก็)จูบ  ก่ารั่ย : หอยจุ๊บแจง.477. รั้วคนอื่นมองเห็น รั้วตัวเองมองไมม่เห็น  ก่ารั่ย : พัน.478. รุ้งริ้งแร้ง ตักน้ำแกงมาใส่รุ้งริ้ง  ก่ารั่ย : ขนมจีน.479. รูปร่างเหมือนเห็ด ขึ้นข้างจอมปลวก  ก่ารั่ย : ใบหู.480. รูปร่างใหญ่บินไวกว่านก ขี้ตกอยู่กลางหาว  ก่ารั่ย : เครื่องบินทิ้งระเบิด.481. เรากลืนมันเราอยู่ มันกลืนเราเราตาย  ก่ารั่ย : น้ำ.482. เรื่อม้าเมืองหนึ่ง ไม่ใช่ทั่วดาวดึงสาสร้าง  ก่ารั่ย : หมากรุก.483. เรือสองล่ำขี่ได้คนเดียวเที่ยวได้รอบโลก  ก่ารั่ย : รองเท้า.484. แรกเกิดพี่เล็ก น้องใหญ่นานไปพี่ใหญ่น้องเล็ก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).485. แรกซื้อสีดำใช้ไปสีแดง หมดแรงเป็นสีเทาต้องเอาไปเททิ้ง  ก่ารั่ย : ถ่าน.486. แรกลีบ เหยียบถีบเป็นเม็ด เวลาเด็ดเป็นรวง  ก่ารั่ย : ข้าว.487. แร้งก่า(ก็)ไม่ใช่แร้ง แกว่ง ๆ อยู่ใต้เขา  ก่ารั่ย : ใบหูวัว.488. แร้งไม่ใช่แร้ง บินแกว่งอยู่ชายเขา  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.489. ลวดไม่ใช่ลวด ด้ายไม่ใช่ด้าย เป็นของกินได้ ชาวจีนชอบ  ก่ารั่ย : หมี่.490. ล่วงก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่พอดี  ก่ารั่ย : ล่วงเกิน.491. ลักก่ารั่ย(อะไร) ไม่ถูกจับ  ก่ารั่ย : ลักยิ้ม.492. ลั่นไม่แหก แตกไม่ดัง ขึ้นไม่ยก ตกไม่ตั้ง  ก่ารั่ย : ฟ้าลั่น,ดินแตกระแหง,ดวงอาทิตย์,ฝน.493. ลุกโข ตะโจต่างพระพักตร์ลูกรักรอบหน้า สัญญาพระเจ้า  ก่ารั่ย : กลองในวัด.494. ลุ่มตุ้มต้ำ เที่ยวยันค่ำ ไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.495. ลุ้มตุ้มตู แล่นลงรู ปิดหางไม่มิด  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.496. ลูกกินใบ  ก่ารั่ย : ลูกไก่บิน.497. ลูกชั่วสันดานเล่นทวารแม่  ก่ารั่ย : กุญแจ.498. ลูกที่ชอบจากแม่  ก่ารั่ย : ลูกจาก.499. ลูกที่ชอบอยู่ไกลต้น  ก่ารั่ย : จาก.500. ลูกที่ไม่ชอบอยู่ใกล้ต้น  ก่ารั่ย : ลูกจาก.501. ลูกเท่าช้างออกลูกทาง(กระ)หม่อม นางผมหอมออกลูกทางข้าง  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.502. ลูกไปเที่ยว แม่อยู่บ้าน  ก่ารั่ย : กุญแจ.503. ลูกมันไกววี แม่มันอ้วนพีลุ้นตุ้น  ก่ารั่ย : ไนปั่นฝ้าย.504. ลูกอยู่ในพุงทั้งพ่อทั้งแม่ ไม่ชั่งหาญให้ม้วยไม่รู้ลูกหญิงหรือชาย  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว.505. ลูกก่ารั่ย(อะไร) ชอบ่นก้นแม่  ก่ารั่ย : ลูกกุญแจ.506. ลูกก่ารั่ย(อะไร)ชอบเล่นก้นแม่  ก่ารั่ย : ลูกไขกุญแจ.507. ลูกินได้ ใบกันร้อน  ก่ารั่ย : จาก.508. เล็ก ๆ คดแหง่ แก่ ๆ คดหงก พอชักดังพล็อก แดงแช้  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.509. เล็ก ๆ ตัวขาว พอสาว ตัวเขียว แก่ทีเดียวตัวแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).510. เล็ก ๆ นุ่งผ้า โตใหญ่ขึ้นมาเปล่าเปลือย  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เขือ.511. เล็ก ๆ ลูกใหญ่กว่าแม่ ครั้นเฒ่าครั้นแก่ แม่ใหญ่กว่าลูก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).512. เล็กก่า(ก็)วา ใหญ่ก่า(ก็)วา  ก่ารั่ย : ไม้พะวา.513. โลงศพเดียว คนตายมาก  ก่ารั่ย : กล่องและไม้ขีดไฟ.514. วัดที่ไหนที่น้ำท่วมไม่ถึง  ก่ารั่ย : วัดดอน.515. วับ ๆ แวบ ๆ แปลบ ๆ เข้าตา  ก่ารั่ย : ฟ้าแลบ.516. เวลาจะใช้ต้องเอาตีนเหยียบ  ก่ารั่ย : รองเท้า.517. เวลาใช้ต้องโยนมันทิ้งเรื่องจริงไม่อิงนิยาย  ก่ารั่ย : ถึงตักน้ำในบ่อ.518. เวลาไม่ใช้เก็บไว้บนหัว เวลาใช้ต้องโยนทุ่ม(ทิ้ง)  ก่ารั่ย : สมอเรือ.519. เวลาเรายืนมัรนอนเวลาเรานอนมันยืน  ก่ารั่ย : ฝ่าเท้า.520. ส้มแป้นแก้ว ปอกแล้วใส่ขันสองใบ  ก่ารั่ย : นัยน์ตา.521. สองข้างขาว ตรงกลางดำ สองข้างต่ำ ตรงกลางสูง  ก่ารั่ย : ขนเม่น.522. สองข้างขาว ตรงกลางดำ สองข้างต่ำ ตรงกลางสูง สองมือคลำ ตรงกลางกลวงสองข้างพ่วง ตรงกลางกิ่ว  ก่ารั่ย : ขนเม่นเสาธงทับตะโพนสากตำข้าว.523. ส่องข้างต่ำตรงกลางสูง  ก่ารั่ย : เสาธง.524. สองข้างอ้วน ตรงกลางผอมกิ่ว  ก่ารั่ย : สากตำข้าว.525. สองข้าพ่วง ตรงกลางกลวง  ก่ารั่ย : ทับหนังตะลุง.526. สองมือต่างชัก สองตีนถีบดิน  ก่ารั่ย : คนกรีดยางพารา.527. สองไม่ยอมตรง คนลุ่มหลงดูสนุก  ก่ารั่ย : ยี่เก.528. สองเศียร สี่บาทา ยืนขวางหน้าภูเก็ต  ก่ารั่ย : ท้าวเทพกษัติตรีท้าวศรีสุนทร [.529. สองเศียรสี่บาทายืนขวางหน้าเมืองภูเก็ต  ก่ารั่ย : อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร.530. สองหนำ สามหนำ เข้าหนำเดียว  ก่ารั่ย : ข้าวเหนียวดำ.531. สองามือคลำหน้า ตรงกลางกลวง  ก่ารั่ย : ทับหนังตะลุง.532. สัตว์ในศาสนา  ก่ารั่ย : ตัวเรือด.533. สัตว์ป่ามาอยู่บ้านกินอาหารแล้วไม่กลืน  ก่ารั่ย : กระต่ายขูดมะพร้าว.534. สัตว์ไม่มีตีนเดินได้ สัตว์ไม่มีไส้กินคน สัตว์ไม่มีขนบินได้  ก่ารั่ย : งูปลิงเรือบิน.535. สัตว์สองตีน หัวมันสิบแสน  ก่ารั่ย : แร้ง นกตระกรุม.536. สัตว์สี่ตีนกินสัตว์ตีนเดียว สัตว์หน้าเขียวกินสัตว์หน้าทนเต่ากินเห็ดเป็ดกินหอย ต้นทายปลายบอก ใครทายไม่ออก โง่  ก่ารั่ย : เต่ากินเห็ดเป็ดกินหอย.537. สัตว์หัวลงดิน ข้าวน้ำไม่กิน แผ่นดินไม่เหยียบ  ก่ารั่ย : ค้างคาว.538. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร) สร้างบ้านสร้างเมืองใหญ่ไม่เบา เหมือนภูเขาลูกเล็ก ๆ  ก่ารั่ย : ปลวก.539. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร) หัวหกลงดินตีนชี้ฟ้า  ก่ารั่ย : ค้างคาว.540. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร)รถทับไม่ตาย  ก่ารั่ย : ม้าลาย.541. สั่น ๆ แล้วขว้างทิ้ง  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.542. สับพัง  ก่ารั่ย : คนใช้จอบพันต้นกล้วยหรือสับต้นกล้วยให้พัง.543. สัปป่า ทับป่า วาตา ยักขา พาเว  ก่ารั่ย : ตั้งแร้วไว้ดักสัตว์ห่างกันวาละหนึ่งแร้ว แร้วตวัดขาสัตว์.544. สามเกลอ เห่อแต่เดินไปรอบ ๆ  ก่ารั่ย : เข็มนากา(นาฬิกา).545. สามขาเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : คนแก่.546. สามขาเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : คนแก่.547. สามคนล่ามทึ้ง ไม่โกรธไม่ขึ้งนั่งหน้างอ  ก่ารั่ย : เตาไฟสมัยโบราณ.548. สามคนล่ามทึ้ง ไม่โกรธไม่ขึ้งนั่งหน้างอ  ก่ารั่ย : เตาไฟสมัยโบราณ.549. สามตีนเดินมาหลังคามุงฝ้าย  ก่ารั่ย : คนแก่.550. สามตีนเดินมาหลังคามุงฝ้าย  ก่ารั่ย : คนแก่.551. สามทับ สี่เขียว บ้านเดียวสามล้อ  ก่ารั่ย : ชื่อที่บ้านพรุจำปาคือ สามล้อล้อจ่าย ล้อกิ้ว ล้อกิว.552. สามทับ สี่เขียว บ้านเดียวสามล้อ  ก่ารั่ย : ชื่อที่บ้านพรุจำปาคือ สามล้อล้อจ่าย ล้อกิ้ว ล้อกิว.553. สายยานโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนกล่อมเด็กไกวเปล.554. สายยานโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนกล่อมเด็กไกวเปล.555. สาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.556. สาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.557. สาวสาวชาวนารำไปรำมา อิ่มหมีพีมัน  ก่ารั่ย : คนตำข้าว.558. สาวสาวชาวนารำไปรำมา อิ่มหมีพีมัน  ก่ารั่ย : คนตำข้าว.559. สิบขา ตาติดตัว ไม่มีหัวไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ปู.560. สิบขา ตาติดตัว ไม่มีหัวไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ปู.561. สิบตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.562. สิบตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.563. สิบนิ้วจิ้มฟาด ตี(กระ)ดาษเสียงดังแกล็ก ๆ  ก่ารั่ย : พิมพ์ดีด.564. สิบนิ้วจิ้มฟาด ตี(กระ)ดาษเสียงดังแกล็ก ๆ  ก่ารั่ย : พิมพ์ดีด.565. สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ข้าวน้ำไม่กิน แผ่นดินไม่เหยียบ  ก่ารั่ย : ค้างคาว.566. สิบหูสองขา น่ารักหนักหนา เอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.567. สิบหูสองขา ไปวัดไปวา เอาขาใส่หู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.568. สี่ขานุ่ง(กระ)โปรงสั้น  ก่ารั่ย : รถยนต์.569. สี่ขุนก้อนเกลือ นิเหมือนใต้ ทำดานใกล้ใกล้เคียงกัน  ก่ารั่ย : ชื่อท่านขุนที่บ้านเหรียงคือ ขุนชำนิ ขุนพิมล ขุนธรรมราช ขุนดานลีนานนท์.570. สี่คนซ้อม สองคนฝัด คนหนึ่งหาผัก คนหนึ่งไล่ไก่  ก่ารั่ย : ช้าง.571. สี่ด้านสี่มุมตีนคลุมรอบตัว ยกตีนข้ามหัวแล้วตัวสบาย  ก่ารั่ย : มุ้ง.572. สี่ตีนกินกก หกตีนกินไอ้หัวแขวนหัวมากกว่าแสนกินหัวไม่มี  ก่ารั่ย : เต่ากินกกแมงวันกินหัวควายที่แขวนไว้ นก(กระ)ทุงหัวล้านกินปู.573. สี่ตีนกินน้ำบ่อสูง  ก่ารั่ย : (กระ)รอก.574. สี่ตีนเขื่อง ๆ ไม่มุง(กระ)เบื้องแต่มุงเข็ม  ก่ารั่ย : เม่น.575. สี่ตีนชอบกินหญ้า หลังคามุงดาว  ก่ารั่ย : กวางดาว.576. สี่ตีนชี้ฟ้า หกหูสามหน้า สามทวารหางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.577. สี่ตีนชี้ฟ้า อ้าปากกินคน  ก่ารั่ย : มุ้ง.578. สี่ตีนเดินดง สองพระองค์ร้องไห้  ก่ารั่ย : ควายลากเกวียน.579. สี่ตีนเดินมา สามหน้าหางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.580. สี่ตีนเดินมา หลังคามุง(กระ)เบื้อง  ก่ารั่ย : เต่า.581. สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม  ก่ารั่ย : เม่น.582. สี่ตีนเดินมา หลังคายกธง  ก่ารั่ย : สุนัข.583. สี่ตีนเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : กระต่าย.584. สี่ตีนยืนยัน ถึงพื้นมั่นธรณี อ้าปากหางหมุนวี ข้าวออกมาก ๆ  ก่ารั่ย : ครกสีข้าว.585. สี่ตีนลงดิน สี่ตีนชี้ฟ้า หกหูสามหน้า หกตาสามหาง  ก่ารั่ย : คนจีนถักผมเปีย.586. สี่ตีนแล่นมา หลังคามุงเหล็ก  ก่ารั่ย : รถยนต์.587. สี่ตีนสี่เท้า กินข้าว กินช้าง สัตว์ไม่อยู่ล่างอยู่ปลายพฤกษา  ก่ารั่ย : ลิง.588. สี่ตีนหางห้า นาวาสอง ลอยล่องเข้ามาในสากล โพกหัวมิดชิด เหน็บกริชติดบนนายสองคนตัวหัวไม่มี  ก่ารั่ย : กุ้ง.589. สี่ตีนหาม สามคนแบ่ง สองคนพัด คนหนึ่งปัดแส้  ก่ารั่ย : ช้าง.590. สี่ตีนเหยียบพื้นธรณี สองตีนขยี้หน้าผาก นามกรไม่เหมือนแม่  ก่ารั่ย : แมงวัน.591. สี่มุมสี่แง่ สี่แคร่จตุรัสผู้คนแออัด ผลัดกันกินวุ่นวาย  ก่ารั่ย : หมากรุก.592. สี่แล้วสอง สองแล้วสาม แล้วไปแล้วไม่กลับมา  ก่ารั่ย : วัยเด็กคลานวัยหนุ่มวัยแก่ถือไม้เท้าตาย.593. สี่สายโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนไกวเปลกล่อมเด็ก.594. สี่หางเสี้ยวซี้อัมพร เท้าปักดินดอน คนตัดรอนตายง่าย  ก่ารั่ย : ไผ่หน่อไม้.595. สี่เหลียมจตุรัต ยังมีสัตย์สี่ตัว ใครทายผิดเอาเป็นลูกใครทายถูกเอาเป็นผัว  ก่ารั่ย : จีวรพระในพระพุทธศาสนาที่มีอริยสัจ ๔.596. สี่เหลี่ยมเสียงดังตู้แช่ ยิ่งแลดูยิ่งมัน  ก่ารั่ย : โทรศัพท์.597. สีก่ารั่ย(อะไร) ทำให้เกิดสงคราม  ก่ารั่ย : สีดา.598. สีก่ารั่ย(อะไร) พระรามชอบ  ก่ารั่ย : สีดา.599. สุกก่า(ก็)ไม่หอม งอมก่า(ก็)ไม่หล่น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.600. สุกแคะสุกยิ่ง สุกคารังสุกคารู  ก่ารั่ย : ขนมครก.601. สุกทีหนึ่งกินไม่ได้ สุกไหม้กินดี สุกสองทีกินได้  ก่ารั่ย : ข้าวเปลือกมังคุดข้าวหุง.602. สุกในปล้อง  ก่ารั่ย : ข้าวหลาม.603. สุกไม่รู้หอม งอมไม่รู้หล่น สุกคาต้น กินไม่ได้  ก่ารั่ย : ดาว.604. สุกไม่หอม งอมไม่หล่น สุกสอง หนจึงกินได้  ก่ารั่ย : ข้าว.605. สุกหอม งอมไม่หล่นแห้งคาบต้นไม้  ก่ารั่ย : บวบหอม.606. สุกหัวแดงท้ายดำ  ก่ารั่ย : ลูกแดงตากำ.607. สุกเหลืองอร่ามได้ความหรือไม่ได้ความคือเข้าท่าไม่เข้าท่าก่า(ก็)ไม่หล่น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.608. สูงเท่าช้างเกิดลูกทางหัว สูงเท่าวัวเกิดลูกทางข้าง  ก่ารั่ย : กล้วยข้าวโพด.609. สูงเทียมปลายปุด สูงสุดตาแล  ก่ารั่ย : คิ้ว.610. สูงเยี่ยมเทียบฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว  ก่ารั่ย : ภูเขา.611. สูงลี่สูงลิ่ว แต่อยู่ใต้หญ้า  ก่ารั่ย : ภูเขา.612. สูงเสียบฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว  ก่ารั่ย : ภูเขา.613. สูงเอยสูงสุด สูงเทียมมนุษย์ยอดกุดหยุดปอด  ก่ารั่ย : ยอดปุด.614. สูงเอยสูงสุด สูงเทียมมนุษย์ยอดกุดหยุดปอด  ก่ารั่ย : ยอดปุด.615. เสาสองเสา จากสองแผ่น โยกไปโยกมา  ก่ารั่ย : ไก.616. เสาสองเสาจากสองตับ นอนไม่หลับ ลุกขึ้นร้องเพลง  ก่ารั่ย : ไก่ขัน.617. เสียงหวาน ดังกังวานอยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ระฆัง.618. เสี้ยวเหมือนใบพลูตรงกลางมีรู ข้าง ๆ มีขน  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.619. เสื้อตัวหนึ่งร้อยบาท ซื้อมาพันตัว กี่บาท  ก่ารั่ย : ร้อยบาท.620. ใส่แว่นเกี่ยวกับก่ารั่ย : เกี่ยวกับใบหู.621. ใส่เสื้อเขียวนอนคนเดียว กางมุ้งขาวจั๊วะ  ก่ารั่ย : ฝรั่ง.622. ไส้ยาวกว่าตัว บนหัวติดไฟ  ก่ารั่ย : เทียนไข.623. หกพระบาทผาดโผนขึ้นบนเวหา โผล่ลงมายังพื้นปฐพี เอานางธรณีไปทำแท่นในเอานางขึ้นหนอนไปซ่อนไว้ใน เช้าไปค่ำมาเฝ้าชมดรทัย  ก่ารั่ย : แมลงหม่าร่าทำรังฟักไข่.624. หญ้าขึ้นบนเขา (กระ)เจาขึ้นไข่ ยกมือขึ้นบีบ นก(กระ)จิบขี้ไหล  ก่ารั่ย : เหา.625. หญิงนอนหงาย ชายนอนคว้าม เทดาค้าวส่าม เยี่ยวแตกเยี่ยวแตน  ก่ารั่ย : คนผ่าลูก(มะ)พร้าว.626. หญิงนอนหงาย ชายนอนคว่ำ เอากาบ(มะ)พร้าวรอง ลูกหินสี สำสีเช็ด  ก่ารั่ย : คนเลื่อยพัน.627. หนังหุ้มขน ขนหุ้ม(กระ)ดูก (กระ)ดูกหุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มน้ำ น้ำชูแก้ว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.628. หนังหุ้มขน ขนหุ้ม(กระ)ดูก (กระ)ดูกหุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มน้ำ น้ำหุ้มแก้วแก้วชูเทียน  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).629. หน้างอคอ่อน กินก่อนทุกวัน  ก่ารั่ย : จวัก.630. หน้าแล้งอยู่ถ้ำ หน้าน้ำอยู่ทุ่ง  ก่ารั่ย : ข้าวเปลือก.631. หน้าสั้นฟันขาว หางยาวที่สุด ใครทายถูกไม่ใช่ลูกมนุษย์  ก่ารั่ย : จอบ.632. หน้าเหมือนคน ชอบซุกซนอยู่บนต้นไม้  ก่ารั่ย : ลิง.633. หนำเดียวอยู่ในนาใครไปใครมาก่า(ก็)ว่าหนำเดียว  ก่ารั่ย : เหนียวดำ.634. หนุนหมอนนอนหงาย ผู้ชายอยู่บน ชักขึ้นชักลง ให้ตรงเส้นดำ  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.635. ห่อแบนเท่าห่อเกลือ ไปเมืองเหนือก่า(ก็)ถึง  ก่ารั่ย : เท้า.636. ห่อแบนเท่าห่อเกลือ ไปเมืองเหนือก่า(ก็)ถึง  ก่ารั่ย : เท้า.637. ห้อยบนปลายหลัก ตักก่า(ก็)เต็ม ไม่ตักก่า(ก็)เต็ม  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).638. ห้อยบนปลายหลัก ตักก่า(ก็)เต็ม ไม่ตักก่า(ก็)เต็ม  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).639. หันหน้าเข้าหากันทั้งชักทั้งดันจนเหงื่อไหล  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.640. หันหน้าเข้าหากันทั้งชักทั้งดันจนเหงื่อไหล  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.641. หัวเขียว กลิ่นออกเดี๋ยวเดียวบินเดี่ยวสู้มา  ก่ารั่ย : แมลงวัน.642. หัวเขียว กลิ่นออกเดี๋ยวเดียวบินเดี่ยวสู้มา  ก่ารั่ย : แมลงวัน.643. หัวดำหัวแดง วิ่งชนกำแพงไฟแลบออกมา  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.644. หัวดำหัวแดง วิ่งชนกำแพงไฟแลบออกมา  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.645. หัวแดงท้ายเปียกขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : บุหรี่.646. หัวแดงท้ายเปียกขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : บุหรี่.647. หัวถูข้าง เสียงดังขวูชี่  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.648. หัวถูข้าง เสียงดังขวูชี่  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.649. หัวมดอดน้ำ  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.650. หัวมดอดน้ำ  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.651. หัวสองหัว ตัวอันเดียว  ก่ารั่ย : ไม้คานหาบ.652. หัวสองหัว ตัวอันเดียว  ก่ารั่ย : ไม้คานหาบ.653. หัวเหน็บกริช ก้นบิดเรือยนต์  ก่ารั่ย : กุ้ง.654. หัวเหน็บกริช ก้นบิดเรือยนต์  ก่ารั่ย : กุ้ง.655. หัวก่ารั่ย(อะไร)อยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ผักชี.656. ห้างมุดหัว หัวมุดหาง หางมุดหู  ก่ารั่ย : เข็มขัด.657. ห้าสิบตัวสามหาง ห้าสิบสตางค์สสามหัว  ก่ารั่ย : (กระ)เทียมดอง.658. หีบน้อยใส่ผ้าเหลืองกุญแจไขทั้งเมืองก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : ไข่ไก่ไข่เป็ด.659. หีบใหญ่ใส่ผ้าเหลือง คนทั้งเมืองจับก่า(ก็)ไม่ติด  ก่ารั่ย : แดด.660. หึ่ง ๆ ดุจภุมรา เอกบาทาจเรจเร  ก่ารั่ย : ลูกข่าง.661. หุบเท่า(กระ)บอก ออกเท่า(กระ)ด้ง  ก่ารั่ย : ร่ม.662. หูสองหู ตัวอยู่กลาง  ก่ารั่ย : กะทะ.663. หูก่ารั่ย(อะไร) ผู้ชายใช้แต่งกาย  ก่ารั่ย : หูกระต่าย.664. เห็ดขึ้นข้างจอมปลวก ขึ้นได้สองดอก  ก่ารั่ย : ใบหู.665. เห็ดงอกบนภูเขาเขียว กินคนเดียว แต่เมาทั้งเมือง  ก่ารั่ย : จันทรคราส,จันทรุปราคา".666. เห็นคว้าง ๆ อยู่ช้างเขาใครไปเอาโดนขวิด  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.667. เห็นตัวไม่ไหว้ เห็นขี้เห็นใส้จึงไหว้ตัวสั่น  ก่ารั่ย : เทียนไข.668. เหล็กแดงแยงในดิน สามเดือนได้กิน  ก่ารั่ย : ขมิ้น.669. เหล็กแดงแยงไว้ที่ชั้นเก็บของ  ก่ารั่ย : ขมิ้น.670. เหล็กแดงแยงไว้ในดินบางคนกินบางคนไม่กิน  ก่ารั่ย : ปลาไหล.671. เหวี่ยงออกไปเท่าปิ้งแปลงนาดังกลับมาเท่าแม่ไก่  ก่ารั่ย : แห.672. อยู่ ๆ ปักจ้อง ไม่ต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : ไก่ขี้.673. อยู่ ๆ ปักโด่จ้อง ไม่ต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : ไก่ขี้.674. อยู่ข้างหน้า สุดตาแลเห็น  ก่ารั่ย : จมูก.675. อยู่ดินกินหญ้า อยู่ฟ้ากินลม อยู่เลกินตม  ก่ารั่ย : ม้าดาวม้าปูม้า.676. อยู่ใต้ระหว่างขา ราคาเป็นหมื่น  ก่ารั่ย : รถจักยานยนต์.677. อยู่น้ำเป็นปลา อยู่สุขศาสาเป็นคน  ก่ารั่ย : หมอ.678. อยู่นี่เถิดหนา แม่ล่าไปก่อน  ก่ารั่ย : บวช ฟักทอง.679. อยู่ในน้ำเป็นเพื่อนปลา  ก่ารั่ย : จอกแหน.680. อยู่ในป่า พ่อตาน่าเกลียด  ก่ารั่ย : เงาะ.681. อยู่ในร่มเท่าแข้ง อยู่กลางแจ้งเท่า(กระ)ด้ง  ก่ารั่ย : ร่ม.682. อยู่ในหนาม ไม่ง้างไม่เห็น  ก่ารั่ย : ทุเรียน.683. อยู่ในหนาม ไม่งามก่า(ก็)หอม  ก่ารั่ย : ทุเรียน.684. อยู่ในห้อง พอเอามือถูกต้องพองขนวาว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.685. อยู่บนหัวอยู่ในขน  ก่ารั่ย : เหา.686. อยู่ฟ้ากินลม มีให้ชมเป็นฤดู  ก่ารั่ย : ว่าว.687. ออกจากบ้านหัวเราะ กลับมาน้ำตาไหลร่วงพราก  ก่ารั่ย : แห.688. ออกลูกแล้วำม่กลับ  ก่ารั่ย : ปืน.689. อ้อยทั้งต้น หวานสุดตรงไหน  ก่ารั่ย : หวานที่สิ้น.690. ก่ารั่ย(อะไร)ห่อใบ(กระ)พ้อ ชอบตั้งหม้อ เที่ยวหามัน  ก่ารั่ย : ไต้.691. ก่ารั่ยเอ่ยก่ารั่ย(อะไร)อ้า มาจากเมืองพม่าเอาผ้าแดงโพกหัว  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.692. ก่ารั่ย(อะไร)เอ่ยก่ารั่ย(อะไร)อ้า มาจากเมืองพม่าเอาผ้าแดงโพกหัว  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.693. อาก่า(ก็)ไม่ใช่อาเรา อาของเขา เราพลอยเรียกว่าอา  ก่ารั่ย : อาทิตย์.694. อ้ายดำปูว่อขุดบ่อปลายไม้ ใครยื่นเปะถังตักน้ำให้ อ้ายดำปูว่อ  ก่ารั่ย : แมลงภู่.695. อีลุ่มอีล่ำ เดินทางกลางค่ำไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.696. อีลุ้มอีล้ำ เดินยังค่ำ ไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.697. อีลุ้มอีล่ำ เที่ยวยันค่ำไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.698. อีหลัดผลัดปีกทุกวัน ขึ้นสวรรค์ไม่ได้  ก่ารั่ย : ปลีกกล้วย.699. อีหลุมเท่า มีตารอบตัว  ก่ารั่ย : สับปะรด.700. เอวบางร่างน้อย ชอบทำรังห้อยอยู่ใต้ชายคา  ก่ารั่ย : แมงหมาร่า.701. ไอ้ขาวนอนปลัก ไม่ผลักไม่ลุกขึ้น  ก่ารั่ย : ครกตำข้าว.702. ไอ้ขาวเมืองตรัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : น้ำมูก.703. ไอ้ขาวอยู่วัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : สั่งน้ำมูก.704. ไอ้เขียวหาเรียวชี้ฟ้า คนทั้งพาราพึ่งหน้าไอ้เขียว  ก่ารั่ย : ใบเตยหอม.705. ไอ้โง่อยู่หน้า ไอ้บ้าอยู่หลัง  ก่ารั่ย : คนไถนา.706. ไอ้หัวโล้น (กระ)โดดน้ำตั้งแต่เช้า  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.707. เฮฮาเฮฮามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : ลูกตะกร้อ.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 09 สิงหาคม 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3329
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9824
mod_vvisit_counterทั้งหมด10919824