Skip to content

Phuketdata

default color
Home
ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 09 สิงหาคม 2009

ปริศนาคำทายจากบ้านป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต 

 

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
รวบรวมจาก www.phuketculture.com

เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

ก่ารั่ย หมาย อะไรเอ่ย?

 

 

เลขข้อ. คำทาย : คำเฉลย.

1. กดหัวท้องป่อง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

2. กดหัวท้ายป่อง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

3. กดหัวพุงโป่ง  ก่ารั่ย : แสะ(สาแหรก).

4. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าถูดิน  ก่ารั่ย : หอย.5. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าเถือกไถบนดิน  ก่ารั่ย : หอย. 6. ท้าย(ก้น)ชี้ฟ้า หน้าไถดิน  ก่ารั่ย : หอย. 7. (กระ)ชากปาก  ก่ารั่ย : ตกเบ็ด. 8. กลม ๆ เท่าด้าม มีดพร้า ไม่ถ่างขา แยงไม่เข้า  ก่ารั่ย : คนนุ่งผ้าโจง(กระ)เบน. 9. กลม ๆ เท่ารัง(ตัว)ต่อเจ้าของมองไม่เห็น  ก่ารั่ย : ศีรษะ. 10. กลมเกลี้ยงคล้ายพระจันทร์ชอบดันแต่พุงสาว ๆ  ก่ารั่ย : (กระ)ด้ง. 11. กลมเกลี้ยงเยี่ยงพระจันทร์ ดันพุงสาวสาว  ก่ารั่ย : (กระ)ด้ง.12. กลมเหมือนพระจันทร์ คนตั้งพันมองไม่เห็น  ก่ารั่ย : ไข่แดง.

13. กลมเหมือนพระจันทร์ ยกกันทั้งบ้านก่า(ก็)ไม่ไหว  ก่ารั่ย : บ่อน้ำ.14. กลางคืนกาง กลางวันปิด  ก่ารั่ย : มุ้ง.15. กลางคืนหว่าน กลางคืนเก็บ  ก่ารั่ย : ดาว.16. กลางวันเก็บใส่(กระ)จาด กลางคืนดารดาษเต็มท้องฟ้า  ก่ารั่ย : ดาว.17. กลางวันมีแต่หัว มีหัวตอนกลางคืน  ก่ารั่ย : หมอน.18. กลางวันไม่มีแสง กลางคืนแจ้งดับ  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.19. กวางก่ารั่ย(อะไร)ที่ยกขาอยู่ที่ข้างขวด  ก่ารั่ย : กวางทอง.20. ก้อนกลม ๆ เท่าหนามทองหลาง เหยียบแล้วตีนไม่ติดดิน  ก่ารั่ย : ขี้ไก่.21. ก่อนนอนเจอเสือจำทำอย่างไร  ก่ารั่ย : ใส่ไม้เอกเป็นเสื่อ.22. กายาอยู่ในสระ กลิ่นอยู่ที่ตัว  ก่ารั่ย : ขี้เต่า.23. กาก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่มีรัง  ก่ารั่ย : กาฝาก.24. กินข้างบน ขี้ข้างล่าง กินข้าล่างขี้ข้างบน  ก่ารั่ย : ครกโม่แป้ง กบไสไม้.25. กินตางค์ ออกตางค์  ก่ารั่ย : (กระ)เป๋า.26. กินทางพุง แต่ขี้ทางหลัง  ก่ารั่ย : เม่นทะเล.27. กินทีเดียวอิ่มจนตาย  ก่ารั่ย : หมอน.28. กินบ่อย ๆ ตัวผอมนิดเดียว  ก่ารั่ย : ไนปั่นฝ้าย.29. กินเป็นที่ ขี้ถ่ายเป็นแห่งตัวแดง ๆ หากินตอนเช้า  ก่ารั่ย : พระ.30. กินแล้วกินรอด กอดก้นท้ายกันนอน  ก่ารั่ย : ถ้วยชามที่วางคว่ำเรียงกัน.31. กุมพันไม่ใช่ยักษ์เกียรติศักดิ์กินได้ไม่อยากข้าว  ก่ารั่ย : ขนมต้ม.32. เกิดมาทั้งที มีตาอย่างเดียว  ก่ารั่ย : ตาข่าย.33. แกงเขียวหวาน ใส่ก่ารั่ย(อะไร)จึงอร่อย : ใส่ปาก.34. แกงเลียงต้องใส่ก่ารั่ย(อะไร)ก่อน : ใส่สระแอ.35. แกงก่ารั่ย(อะไร)ที่มาจากยายวอด  ก่ารั่ย : แกงหยดหวาย.36. โก้งโค้งกันโมงตึง มือหนึ่งลอก พอน้ำออกอร่อยจังหันหลังให้  ก่ารั่ย : คนหวะยาง(กรีดยางพารา).37. ใกล้ก่า(ก็)ไม่ใกล้ ไกลก่า(ก็)ไม่ไกล มองเห็นอยู่ไร ๆ  ก่ารั่ย : จมูก.38. ไก่ชีตีกันในถ้ำหัวแตกหัวช้ำหาเลือดไม่เจอ  ก่ารั่ย : คั่วข้าวตอก.39. ไก่เถื่อนต้วเดียว กินข้าวหมดไร่ จะเหลือก่ารั่ย : เหลือเชื่อ.40. ไก่ผู้ลาย ขี้(กระ)จายข้างรั้ว  ก่ารั่ย : ตอก.41. ขนมก่ารั่ย(อะไร) ลอกแผ่นออกแผ่น  ก่ารั่ย : ขนมชั้น.42. ขยุก ๆ น้ำเข้า(กระ)เด้า ๆ เขย่า ๆ น้ำออก  ก่ารั่ย : คนบ้วนปาก.43. ของเขาให้ เอาก่า(ก็)ได้ ไม่เอาก่า(ก็)ได้  ก่ารั่ย : เส้นด้าย.44. ขันสีฟ้า ยาสีก่ารั่ย : ยาสีฟัน.45. ขากาง ตาเดียว ปากเบี้ยว นิ้ว(กระ)ดิก  ก่ารั่ย : คนยิงปืน.46. ข้างใต้ก่า(ก็)ขน ข้างบนก่า(ก็)ขน (ประ)กบกันทั้งคืน  ก่ารั่ย : ขนตา.47. ข้างนอกตะกั่ว ในครัวเงิน ในเรือนทอง  ก่ารั่ย : ฟองไข่.48. ข้างนอกประตูไม้ ข้างในประตูเหล็ก ผ้าออ้มผืนเล็ก ตากไม่แห้ง  ก่ารั่ย : ริมผีปากฟันลิ้น.49. ข้างนอกไม้ผุ ข้างในไม้แก่น ทุบต่อยถูกแท่งดินสอ พบบ่อน้ำใส  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว.50. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เดื่อ.51. ข้างโน้นก่า(ก็)เขา ข้างนี้ก่า(ก็)เขาเรือสำเภาหลุกหลิกแล่นกลาง  ก่ารั่ย : กลอนประตู.52. ข้างโน่นก่า(ก็)ฟ้า ข้างนี่ก่า(ก็)ฟ้า เรือชะล่าแล่นกลาง  ก่ารั่ย : คนทอผ้า.53. ข้างโน้นก่า(ก็)หัว ข้างนี้ก่า(ก็)หัวแต่เด็กกลัว เด็กจึงร้องให้อุ้ม  ก่ารั่ย : สะพาน.54. ข้างบนกดขยุกขยุก ข้างส่างเป็นทุกข์ ข้างบนดีใจ  ก่ารั่ย : คนสุ่มปลา.55. ขาติดดิน หลังคาถูกแดด  ก่ารั่ย : บ้าน.56. ขาว ๆ ลอดรั้ว จับฉวยหัวติด  ก่ารั่ย : ด้ายเข็ม.57. ขาว ๆ อยู่ในวัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : น้ำมูก.58. ขาวเหมือนผ้า ว่าไม่ฟัง ดังเหมือนปืน  ก่ารั่ย : ลูกไฟลูกดันลูกตูม(มะไฟมะดันมะตูม)59. ขาวเหมือนแม่ชี น้ำใจแสนดี ใครไปหาแล้วสบาย  ก่ารั่ย : พยาบาล.60. ข้าวให้ตอก ข้าวให้ต้ม  ก่ารั่ย : ข้าวตอกข้าวต้ม.61. ข้าวให้ตอก ออกให้ต้ม  ก่ารั่ย : ข้าวตอกข้าวต้ม.62. ขี้ขลาดสิ้นดี ไอ้ตัวอัปรีย์ ขี้อยู่บนหัว  ก่ารั่ย : กุ้ง.63. ขีดไปเขียนไป เขียนได้ดังใจนึก ไม่ต้องเติมหมึก ก่า(ก็)เขียนได้  ก่ารั่ย : ปากกาลูกลื่น.64. ขี้มอดค้าง ขี้ช้างผ่านตลอด  ก่ารั่ย : ใยแมงมุม.65. ขี้อยู่บนหัว ตัวอยู่ในน้ำ  ก่ารั่ย : กุ้ง.66. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบกิน : ขี้เหล็ก.67. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)ที่เด็กชอบ : ขี้เกียจ.68. ขี้ก่ารั่ย(อะไร)พลิกได้ : ดินขี้ไถ่.69. ขึ้นโกร่ง ลงโกร่ง โก้งโค้งกลางหาว ทายสาว ๆ บ่าว ๆอย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาล.70. ขึ้นโกร่งลงโกร่ง โก้งโข่งกลางหาว ทายสาว บ่าวหนุ่มอย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาลโตนด.71. ขึ้นขอน หย่อนปุบ หมาตะครุบแมลงวันโห่หึ่ง  ก่ารั่ย : คนถ่ายอุจจาระ.72. ขึ้นโดร่งลงเกร็ก ทายเด็กเด็กคนแก่อย่าบอก  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาลโตนด.73. ขึ้นต้นพลับ ยิ่งลับยิ่งแล ขึ้นต้นแพยิ่งแลยิ่งลับ  ก่ารั่ย : ลับมีด.74. ขึ้นต้นพลับ ลับลับแลแล ขึ้นต้นแคแลแลลับลับ  ก่ารั่ย : คนลับมีด.75. ขึ้นต้นพลับยิ่งลับยิ่งแล ขึ้นต้นแพยิ่งแลยิ่งลับ  ก่ารั่ย : คนลับมีด.76. ขึ้นต้นอีมีไข้ร้อนรุ่ม เป็นเม็ดเป็นตุ่มเด็กร้องงอแง  ก่ารั่ย : อีสุกอีใส.77. ขึ้นต้นอุมีดอกมีใบ สีสวยสดใสใช้บูชาพระ  ก่ารั่ย : อุบล.78. ขึ้นไม่รอด ลงไม่รอด ฉีกก้นแดง  ก่ารั่ย : ผักไห(มะระ).79. ขุดข้าง ๆ ยิ่งกว้างยิ่งออก  ก่ารั่ย : บ่อน้ำ.80. ขุนทอง เยี่ยม ๆ มอง ๆ ตกจากหอคอย่น  ก่ารั่ย : ถ่ายอุจจาระ.81. เขาเดินมาหลังคาเป่าปี่  ก่ารั่ย : จิ้งหรีด.82. เขาสี่ยอด ทอดสะพานข้างบน ข้างใต้ชักยนต์ ข้างบนชักครัก ไอ้โง่เดินหน้าไอ้บ้าเดินหลัง  ก่ารั่ย : คนไถนาด้วยควายคู่.83. เขาก่ารั่ย(อะไร)ติดหัว : เขาวัวเขาควาย.84. เข้าก่ารั่ย(อะไร)ที่ไสวสว่าง  ก่ารั่ย : เข้าไต้เข้าไฟ.85. เขียวขาวแดงพากันเข้าถ้ำ แล้วไหลออกมา  ก่ารั่ย : กินหมากบ้วนหมาก.86. เขียวชอุมพุ่มไสว ไม่มีใบแต่มีเม็ด  ก่ารั่ย : ฝน.87. เขียวสะอื้น คลื่นสะเด็ด มีแต่เม็ด ไม่มีใบ  ก่ารั่ย : สาหร่ายองุ่น.88. แขกแท้ไม่มีไทยปนสุกสองหน คนชอบกิน  ก่ารั่ย : กล้วยแขก.89. ไข่ดิบฟองละ ๕๐ สตางค์ ต้มสุกแล้ว กี่สตางค์  ก่ารั่ย : ยี่สิบห้าสตางค์.90. ไข่ก่ารั่ย(อะไร)อยู่สูงสุด  ก่ารั่ย : ไข่ดาว.91. คชชะ  ก่ารั่ย : คดคือ"ตัก" "ชะ" คือ(กระ)ชาก ตักแล้ว(กระ)ชาก.92. คนจับไม่ได้ เพราะไม่ตน ถ้ามันจับคนหน้ามืดตามัว  ก่ารั่ย : ลม.93. คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช่ไม่ได้เห็น  ก่ารั่ย : โลง.94. คนสามแสน หามแก่นไม้ประดู่  ก่ารั่ย : กิ้งกือ.95. คนก่ารั่ย(อะไร) กินแต่น้ำอย่างเดียว  ก่ารั่ย : คนโท.96. ครกก่ารั่ย(อะไร)เหาะได้  ก่ารั่ย : ครกวิเศษ.97. คล้ายเรือสองลำ ทำไว้พอดี ขี่ได้คนเดียว เที่ยวได้รอบโลก  ก่ารั่ย : รองเท้า.98. ควายตายใต้ต้น(มะ)เขือแว้ง ใครไปก็แช่งใครมาก่าแช่ง  ก่ารั่ย : อุจจาระ.99. ควายตายใต้ต้น(มะ)เขือ ใครไปก็เถือใครมาก็เถือ  ก่ารั่ย : หินลับมีด.100. ควายทั้งคอก ขี้ออกกองเดียว  ก่ารั่ย : ปลักขี้กรา(น้ำครำ).101. คว่ำก่า(ก็)แล่นได้ หงายก่า(ก็)แล่นดี  ก่ารั่ย : จิ้งจก.102. คว่ำอันหงายอัน ดันกันหน้าเปรอะ  ก่ารั่ย : ขนมครก.103. คอยาว ปากอ้า ไม่มีหัว ในตัวเต็มด้วยน้ำ  ก่ารั่ย : คนโท.104. คันเบ็ดเจ็ดคันข้าทุ่งพญาแมน ใครทายได้จะให้หัวแหวน  ก่ารั่ย : รุ้ง.105. คันเบ็ดเจ็ดทุ่ง ข้ามคุ้งพญาแมน ใครทายจะได้แหวน  ก่ารั่ย : รุ้งกินน้ำ.106. คันไม่ต้องเกา  ก่ารั่ย : คันนา.107. คั่วแล้วแกงกินแล้ว ยังแต่ลูกแก้ว ปล้ำอยู่โคลงเคลง  ก่ารั่ย : รูปหนังตะลุงทำจากหนังวัวหนังควาย.108. ค่างก่า(ก็)ไม่ใช่ค่าง ขี้ไม่ล้าง แต่หางออกบนหัว  ก่ารั่ย : เจ๊กไว้ผมเปีย.109. คางยาวทนร้อน  ก่ารั่ย : ทัพพี.110. คาบ ๆ หัน ๆ  ก่ารั่ย : คนกินข้าวโพด.111. โคสองตัวเดินตามหลังกัน  ก่ารั่ย : โคลาโคล่า.112. จักษุชู ศีรษะ ม้วน คงคาเป็นที่เล่น ธรณีเป็นที่นอน  ก่ารั่ย : ปู.113. จับได้เอาให้ตาย จับไม่ได้เลี้ยงไว้บนสูง  ก่ารั่ย : เหา.114. จับแล้วร้อง วางแล้วหยุด  ก่ารั่ย : คนเป่าแคน.115. จับหางปั่น ยิงฟันขาว  ก่ารั่ย : ใช้ขนไก่แยงหู.116. จ้างคนแก่ที่พับหูข้างเดียวไว้เฝ้าบ้าน  ก่ารั่ย : ประตู.117. จ้างแม่เฒ่าพับหูมื้อเดียว  ก่ารั่ย : ประตู.118. จีนขายหมู หูเป็นหนอน  ก่ารั่ย : จักรรีดยางพารา.119. จีนทำอย่างไรจึงจน  ก่ารั่ย : ตัดสระดี.120. เจ็ดคุ้งพญาแขวน เจ็ดแคว้นพญานา เหาะลอยข้ามฟ้า สาว่าพญาเจ็ดสี  ก่ารั่ย : รุ้ง.121. เจ้าคมข่มเจ้าแบนทั้งเจ็บทั้งแค้น เจ้าแบนไม่ว่า(กระ)ไร  ก่ารั่ย : จอบ.122. ฉีกแกรกแยกเข้ารูน้อย อรักอร่อยเบี้ยวปากเบี้ยวคอ  ก่ารั่ย : ฉีกก้านดอกหญ้าฉีกตีนกายอนู.123. ฉีกขาเอาน้ำเข้าเขย่าเขย่าเอาน้ำออก เสร็จข้างในแล้วมาล้างข้างนอก  ก่ารั่ย : แปรงฟันล้างปาก.124. ฉีกริมทิ่ม่รู ถูกแม่อีหนู นั่งตาคูสิบคูสิบหรือกริบตา  ก่ารั่ย : ยอนหู.125. ชักคำถลำแดง  ก่ารั่ย : เหล็กไฟตบ ตะบันไฟ.126. ชักดำ ถลำเข้าไปแดง  ก่ารั่ย : คนตีเหล็ก.127. ช้างก่า(ก็)ไม่ใช่ช้าง ควายก่า(ก็)ไม่ใช่ควาย เวลาตาย(กระ)ดูกกองก่าเอ(เยอะแยะ)  ก่ารั่ย : บ้านร้าง.128. ช้างสาวลอยมา มีอต่งาไม่มีงวง  ก่ารั่ย : ไซ.129. ชายก้มหญิงเงย หญิงเผยชายปิด  ก่ารั่ย : คนเพาะกล้าข้าวไร่.130. ชาวจีนพลัดตกลงคูใบหูแดง  ก่ารั่ย : เต้าหู้ยี้แดง.131. ชื่อเป็นขดอยู่ในพุง และเรืองรุ่งอยู่บนฟ้า ตัวเล็กไร้บาทาเลื้อยช้าช้าอยู่บนดิน  ก่ารั่ย : ไส้เดือน.132. ชื่อเป็นหน้าสัตว์ คนมาจัดในแจกัน  ก่ารั่ย : ดอกหน้าวัว.133. ชื่อเหมือนคนตาย มีปีกบินได้ หากินกับดอกไม้  ก่ารั่ย : ผีเสื้อ.134. ชื่อใหญ่แต่ตัวเล็ก  ก่ารั่ย : นกเขา.135. ชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่า  ก่ารั่ย : กระต่าย.136. ชื่อก่ารั่ย(อะไร) มีทั้งกลิ่นทั้งสี : เหม็นเขียว.137. เช้า ๆ สีข้าวโป่ง ตะวันโด่งสีข้าวยุบ  ก่ารั่ย : พระสะพายบาตร.138. เช้าโกร่ง เย็นโกร่ง ขึ้นโก้งโค้ง บนเวหา  ก่ารั่ย : คนขึ้นตาล.139. เช้ามาเย็นกลับ นอนไม่หลับกลับมาหลาว  ก่ารั่ย : แสงแดด.140. ซี่เดียวแทนฟัน หั่นไม้ทั้งท่อน  ก่ารั่ย : กบไสไม้.141. ซื้อมาเฉพาะตัว ไม่ตบหัวไม่ยอมกิน  ก่ารั่ย : สิ่ว.142. เณรติ้วไปเที่ยวทั่วข้านทั่วเมือง ไปแล้วกลับมา เพื่อนก่า(ก็)ยังเรียกว่าเณรติ้ว  ก่ารั่ย : นิ้วตีน.143. ดอกก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบและเกลียด  ก่ารั่ย : ดอกเบี้ย.144. ด้ามยาวเท่าศอก ตัดหัวตัดท้ายเหลือขนาดวา  ก่ารั่ย : ขวาน ตัด.145. ดำขี่แดง แดงร้องขี้มูกโป่ง  ก่ารั่ย : หุงข้าว.146. ดำมิดหมี ตีไม่ตาย  ก่ารั่ย : เงา.147. ดำมิดหมียิ่งตียิ่งกัด ดำมิดมัดยิ่งกัดยิ่งกิน  ก่ารั่ย : สิ่ว.148. ดำแล้วขาว ยาวแล้วสั้น มั่นแล้วคลอน หย่อนแล้วตึง  ก่ารั่ย : ผมตาฟันหู.149. ดำเหมือนกา บินมาเมื่อหน็อก ปีกสี่ตีนหก บินผล็อกเข้ารู  ก่ารั่ย : แมลงภู่.150. ดำเหมือนหมี ตีไม่ตาย  ก่ารั่ย : เงา.151. ดินแผ่น ดินก้อน ดินช้อน ดินติดดิน ดินปิดดิน  ก่ารั่ย : หม้อดินวางบนก้อนเส้าดินติดดินบนดิน.152. ดีใจก่า(ก็)กิน เสียใจก่า(ก็)กิน  ก่ารั่ย : เหล้า สุรา.153. ดูเปลือกไม่น่าถูกต้อง ฉีกดูท้องขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : ทุเรียน.154. เด็ก ๆ นุ้งผ้า โตใหญ่ขึ้นมาเอาผ้าโพกหัว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เขือ.155. เด็ก ๆ นุ่งผ้าขาว สาว ๆ นุ่งผ้าเขียว แก่ ๆ นุ่งผ้าแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).156. เด็กดำนอนในมุ้งขาวอยู่ในเรือนปั้นหยาหลังคาเขียว  ก่ารั่ย : ฝ้าย.157. เด็กน้อยจับไส้ลอดขอม  ก่ารั่ย : เข็มเย็บผ้า.158. เด็กน้อยตีกลองข้างมุ้ง  ก่ารั่ย : ยุง.159. เด็กน้อยพายเรือลอดพุ่ม  ก่ารั่ย : คนทอผ้า.160. เด็กนุ่งขาว สาวนุ่งเขียวแก่ทีเดียวนุ่งแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).161. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินซกเซ็กอยู่ในห้อง  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).162. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่ข้างฝา  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).163. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่ชายคา  ก่ารั่ย : ฝน.164. เด็กไม่ใช่เด็ก เดินต๊กแต๊กอยู่บนเรือน  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).165. เดินเช้าจนค่ำไม่เห็นรอย พอเดินหนอยๆเห็นรอยยังค่ำ  ก่ารั่ย : เรือ.166. เดินมากะย่องกะแย่ง ตัวเท่าแข้งขี้ทั้งเรือน  ก่ารั่ย : สุนัข.167. เดินมาหยก ๆ ยกธงข้าง ๆ แม่ทองสาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.168. เดินหน้า เอาหลังไป  ก่ารั่ย : กรรเชียงเรือ.169. เดือนห้าฟก เดือนหกดำ เอามือคลำแล้วขาว ยาวแล้วสั้น  ก่ารั่ย : หน่อไม้.170. เดือนก่ารั่ย(อะไร)ที่มีวันที่ ๒๘  ก่ารั่ย : มีทุกเดือน.171. ตกไม่ดัง ไม่ฝังก่าบายใจ(ก็สบายใจ)  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.172. ตกใส่ทั้งตัวไม่กลัวเจ็บ  ก่ารั่ย : ฝน.173. ต้นเตี้ยเรี่ยต่ำ รสล้ำร้อนเหลือ  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).174. ต้นที่ชอบทำให้คนร้องไห้  ก่ารั่ย : จาก.175. ต้นเท่าเข็ม ทั้งเก่า(ก็)บทั้งเล็มก่า(ก็)ไม่เต็มกำมือ  ก่ารั่ย : สาย สาหร่าย.176. ต้นเท่าเข็ม ทั้งเก่า(ก็)บทั้งเล็มก่า(ก็)ไม่หมด  ก่ารั่ย : หญ้าเจ้าชู้.177. ต้นเท่าเข็ม ปลายเต็มแม่น้ำ  ก่ารั่ย : แห.178. ต้นเท่าแขนใบแหลมเสี้ยว  ก่ารั่ย : อ้อย.179. ต้นเท่าครก ใบปรกดิน ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน  ก่ารั่ย : จาก.180. ต้นเท่าครก ลูกดกเต็มคอ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.181. ต้นเท่าครก ลูกดกหน่วยเดียว  ก่ารั่ย : สับปะรด.182. ต้นเท่าครก ลูกดกหมื่นแสน  ก่ารั่ย : ต้นลาน.183. ต้นเท่าครกใบดกลูกดำ  ก่ารั่ย : ตาลโตนด.184. ต้นเท่าครกใบปรกดิน  ก่ารั่ย : ตะไคร้.185. ต้นเท่าครกใบหกวา ต้นเท่าขาใบวาเดียว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว หมาก.186. ต้นเท่าครกลูกดกเป็นแสน  ก่ารั่ย : ต้นหยีลูกหยี.187. ต้นเท่าเทียน ใบเท่าถาด  ก่ารั่ย : บัว.188. ต้นเท่านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน เก่า(ก็)บลูกมากิน ว่ามันเลี้ยนเลี้ยน  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวนกคุ่ม.189. ต้นเท่านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน เอาต้นไปกินต้องแกง  ก่ารั่ย : ตะไคร้.190. ต้นเท่านิ้วก้อย พญาห้าร้อยนั่งก่า(ก็)ไม่หัก  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).191. ต้นเท่าใบหอกเก็บดอกไปขาย  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.192. ต้นเท่าลำเรื่อใบห่อเกลือไม่มิดเม็ด ต้นเท่าตีนเป็ดห่อมิดเม็ดทีเดียว  ก่ารั่ย : ต้นสน ต้นดีปลี(พริกขี้หนู).193. ต้นเท่าลำหวาย เก็บฝักไปขาย ดอกไว้บูชา  ก่ารั่ย : บัว.194. ต้นเท่าลำหวาย ใบ(กระ)จายเต็มน้ำ  ก่ารั่ย : แห.195. ต้นเท่าลำหวาย ปลายเท่าตีนช้าง  ก่ารั่ย : บัว.196. ต้นเท่าสาย(กระจับ)ปิ้ง แตกกิ่งราร่า  ก่ารั่ย : สาหร่าย.197. ต้นเท่าสาย(กระจับ)ปิ้ง ลูกวิ่งเสียงช่า  ก่ารั่ย : แห.198. ต้นเท่าสายพาน ดอกบานเวหา  ก่ารั่ย : ว่าว.199. ต้นเท่าหม้อ มีลูกช่อเดียว  ก่ารั่ย : กล้วย.200. ต้นเป็นไฟ ใบเป็นยา  ก่ารั่ย : ต้นอัคคีทวาร.201. ต้นไม้ที่ไม่เคยถอย  ก่ารั่ย : บุก พืชจำพวกบอน.202. ต้นสามเหลี่ยมใบเทียมดอก ใครทายออกได้เบี้ยเงินงาม  ก่ารั่ย : กก.203. ต้นสี่บาท พาดริมรั้ว  ก่ารั่ย : เถาว์ตำลึง.204. ต้นสูงพ้นหลังคา ลูกแข็งหนักหนา ข้างในมีน้ำ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.205. ต้นเหลี่ยมลูกเหลี่ยม  ก่ารั่ย : งา.206. ต้นก่ารั่ย(อะไร)ที่ดักจับปลาได้  ก่ารั่ย : ไทรไซ.207. ต้นก่ารั่ย(อะไร)มีสองกอ  ก่ารั่ย : กก.208. ต้นก่ารั่ย(อะไร)หลบหลีกไม่พ้น  ก่ารั่ย : ต้นโดน.209. ตอนใช้ต้องทิ้ง ตอนไม่ใช้เก็บไว้ทูนหัว  ก่ารั่ย : สมอเรือ.210. ตอนไปสองคนเมื่อมืดฟ้ามัวฝน กลับมาคนเดียว  ก่ารั่ย : เงา.211. ตอนเล็ก ๆ ว่ายน้ำไปมา พอใหญ่ขึ้นตลิ่งนอนกินตัวแมง แข้งขามี  ก่ารั่ย : กบ.212. ตะไกรไม่ใช่ตะไกร ตะขาบเตโชเนียน ขนหางขดเหี้ยนซ่อนเศียรอยู่ใต้โลมา  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.213. ตั้งไม่ยก ตกไม่แตก (กระ)แทกไม่หัก  ก่ารั่ย : บ่อน้ำดวงอาทิตย์น้ำ.214. ตัดโคนก่า(ก็)ไม่ตาย ตัดปลายก่า(ก็)ไม่เน่า  ก่ารั่ย : ผม.215. ตัดหน้าตัดหลังเลือวาเดียว  ก่ารั่ย : ควายหวาย.216. ตัดหัวตัดหาง ตรงกลางกินคนทั้งเมือง  ก่ารั่ย : ผ้าถุง.217. ตัดหัวผ่าอก ทำคอน้องให้ฟกเป็นถุง ตัดหัวชาวลุง ทำลูกใส่ท้องน้อง  ก่ารั่ย : เสื้อ.218. ตัว(กระ)จิดริด ทำแผลงฤทธิ์กับพระจันทร์  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.219. ตัว(กระ)จิริด ออกฤทธิ์กับพระจันทร์  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.220. ตัวจริงอยู่ที่ปลบา บางเวลาอยู่ที่คน  ก่ารั่ย : หางโจง(กระ)แบน.221. ตัวดำฟันขาว หางยาวที่สุด ขึ้นป่า ป่าทรุด  ก่ารั่ย : ขวาน.222. ตัวดำเหมือนกา บนมาเหมือนนก ตีนสี่ปีกหก เข้ารูน้ำแห้ง  ก่ารั่ย : แมลงภู่.223. ตัวเท่ากำปั้น ท้ายเต่งตึง ก้นงอน ๆ ไม่มีรู  ก่ารั่ย : หอยโข่ง.224. ตัวเท่าเข็ม กินมันเต็มถ้วย  ก่ารั่ย : หิต.225. ตัวเท่าหีด หริ่ง ๆ หรีด ๆ งอกหางสองเส้น  ก่ารั่ย : เข็มเย็บผ้า.226. ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นถ่าน ก้นวานเป็นยาง  ก่ารั่ย : ดินสอ.227. ตัวแม่ติดแข็ง ไม่แยงไม่ออก  ก่ารั่ย : กญแจ.228. ตัวยาวเป็นวา ทาสีเหลือง คนทั้งเมืองชอบกิน  ก่ารั่ย : หมี่.229. ตัวลายเหมือนแม่ไก่ฟักไม่ทักแล้วไม่ออก  ก่ารั่ย : ตัวหนังสือ.230. ตัวหลังอยู่บนฟ้า ตัวหน้าอยู่ในป่า  ก่ารั่ย : ไก่ฟ้า.231. ตัวอยู่นา ตาอยู่บ้าน  ก่ารั่ย : ตาปู.232. ตัวอยู่นา ตาอยู่ไร่  ก่ารั่ย : ตาปู.233. ตัวอยู่ในน้ำ หัวลากไม้ กายอยู่ในป่า ชื่ออยู่บนฟ้า คนเอามาทำเพลง  ก่ารั่ย : จระเข้.234. ตัวอยู่ในป่า ตาอยู่บนต้นไม้ ขี้ของมันกินได้ หางอยู่เมืองจีน  ก่ารั่ย : หนูเห็ดหูหนูขนมขี้หนูหางเปียหนูของเจ๊ก.235. ตัวก่ารั่ย(อะไร)มีนิสัยชอบทักคน  ก่ารั่ย : จิ้งจก.236. ตัวก่ารั่ย(อะไร)มีนิสัยชอบห้ามคน  ก่ารั่ย : จิ้งจก.237. ตาเฒ่าหลังโก่ง อยู่ดงกินสัตว์  ก่ารั่ย : แร้วดักสัตว์.238. ตาเป็นไฟ ใจเป็นเหล็ก  ก่ารั่ย : เหล็กไฟเช็ค.239. ตาแป๊ะหลังโก่ง ลงน้ำไม่(กระ)เพื่อม  ก่ารั่ย : เบ็ด.240. ตาแป๊ะหลังโก่ง ลงน้ำไม่ขุ่น  ก่ารั่ย : เบ็ด.241. ตาแป๊ะหลังโก่ง ส่งลูกเข้าป่า  ก่ารั่ย : ธนู.242. ตาไม่ใช่ตา ใครไปใครมาก่า(ก็)ไม่ทายทัก  ก่ารั่ย : ตาตุ่ม.243. ตายหลายคน ศพโลงเดียว  ก่ารั่ย : กล่องและไม้ขีดไฟ.244. ตาก่ารั่ย(อะไร)กินดิน  ก่ารั่ย : จอบ.245. ตาก่ารั่ย(อะไร)ที่หลวงให้  ก่ารั่ย : ตาหลวง.246. ต่ำกว่าดิาน เอาไม้สอยกิน  ก่ารั่ย : น้ำในบ่อ.247. ต่ำเตี้ยต่ำต้อย ไม่ได้สอย สอยไม่ได้  ก่ารั่ย : คนแคะเขี่ยไต้.248. ต่ำเตี้ยใบเรี่ยติดดิน เก็บลูกมากิน มัน ๆ หวานๆ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวนกคุ่ม.249. ต่ำเท่าต่ำต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : คางคก.250. ต่ำม้อต้อ ขุดถมสามปีก่า(ก็)ไม่มิด  ก่ารั่ย : เงา.251. ตีนเดียวยืนยันกับนางธรณี ปีกหางยาวรีร่อนบ็อนเวหาเกิดลูกออกมาหน้าเหมือนวานร  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.252. ตีนเดี่ยวเหนี่ยวปากถ้ำ สี่ตีนปล้ำแพ้ตีนเดียว  ก่ารั่ย : กับดักหนูและหนู.253. ตีนถึงหัวดำเหมือนถ่าน ยามร้องขานเรียกชื่อตัว ไม่ว่าเพศเมียหรือเพศผัว คนเรียกกันทั่วว่าอีก่ารั่ย : หลากา(เป็นคำด่า).254. ตีนเป๋อ ชอบกินแขนงไผ่  ก่ารั่ย : ช้าง.255. ตีนเหมือนเป็ด เห็ดเหมือนกวางไม่มีหางแม้แต่น้อย  ก่ารั่ย : กบ.256. ตึกทำด้วย(กระ)ดาษ ใจอาฆาตตายเพราะคนแหย่  ก่ารั่ย : มดแดง.257. ตึกสามชั้น ป้องกันวารี ดวงมณีอยู่ใน ธงชัยอยู่บน  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.258. เตี้ยติดพื้น ไม่ขึ้นไม่ได้กิน  ก่ารั่ย : เหล็กขูด(กระต่ายขูดมะพร้าว).259. โตงเตงโตงยา ไม่เปิดผ้าดูไม่เห็น  ก่ารั่ย : พระบิณฑบาต.260. ใต้โคนรก ลูกดกลูกเดียว  ก่ารั่ย : สับปะรด.261. ถอดพล็อกแดงแฉ แก่รูโหว่  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.262. ถึงเป็นของเราก่า(ก็)ไม่ใช่ของเรา นกก่ารั่ย : นกเขา.263. ถือไม้เอกเป็นคน ถือไม้โทชอบกลกลายเป็นสัตว์  ก่ารั่ย : ช่างช้าง.264. ทองไม่ใช่ทองแท้ ทองแต้แร่อยู่ในดิน  ก่ารั่ย : ขมิ้น.265. ทางไม่ใช่ทาง เขาเรียกว่าทาง  ก่ารั่ย : ทาง(มะ)พร้าว.266. ท่านไม่สั่งก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : คนสั่งน้ำมูก.267. ทาแป้งสีขาว (กระ)โดดอาบน้ำขึ้นมาสีแดง  ก่ารั่ย : กล้วยแขก.268. ทำการงานตั้งแต่เช้าจนตะวันบ่ายไม่ได้หยุด  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.269. ทิ่ม ๆ แล้วจุก ลุกแล้วแยง ถึงแฉงตะแกรงแล้วเด็ดแสร็จแล้วล้าง  ก่ารั่ย : คนทำขนมจีน.270. ทุบตีเพื่อนแล้ว ล่ามคอผูกไว้หลาว  ก่ารั่ย : หลักล่ามวัวควาย.271. นกก่า(ก็)ไม่ใช่นกกาก่า(ก็)ไม่ใช่กา บินมาใต้เขา  ก่ารั่ย : ใบหูวัว.272. นกกาเหว่าตาแดง น้ำแห้งตาย  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.273. นกกาเหว่าบินหลันผลัดปีกทุกวัน ขึ้นสวรรค์ไม่ได้  ก่ารั่ย : ปลีกล้วย.274. นกคุมปากเหล็ก ตัวเล็กเสียงใหญ่  ก่ารั่ย : ปืน.275. นกตัวขาว ๆ ปีกไม่ได้เรื่องหรือปีกใช้ไม่ได้ หรือปีกไม่(กระ)พือ  ก่ารั่ย : เครื่องบิน.276. นกมีหู หนูมีปีก  ก่ารั่ย : ค้างคาว.277. นกไม่ใช่นกเต้นหยก ๆ อยู่ข้างบ้าน  ก่ารั่ย : จั่นลูก(มะ)พร้าว.278. นกไม่ใช่นกเที่ยวโกหกอยู่ข้างทาง  ก่ารั่ย : จั่นลูก(มะ)พร้าว.279. นกก่ารั่ย(อะไร)บินได้เป็นหลาหลา  ก่ารั่ย : นกบินหลา นกกางเขน.280. นกก่ารั่ย(อะไร)บินไม่ได้ แต่ร้องได้  ก่ารั่ย : นกหวีด.281. นกก่ารั่ย(อะไร)มีบรรดาศักดิ์  ก่ารั่ย : นกขุนทอง.282. นกก่ารั่ย(อะไร)ร้องเหมือนชื่อ  ก่ารั่ย : กา.283. น้องเล็กพี่ใหญ่ นานไปพี่ใหญ่น้องเล็ก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).284. นอนคว่ำเห็นลาย นอนหงายเห็นตับ  ก่ารั่ย : ลายเสื่อตับจาก.285. นั่งขอนหย่อนขาด นั่งหาดสาดเอา  ก่ารั่ย : ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ.286. นั่งนอนอยู่ดีดีขี้เล็ด บีบแล้วยังโดนเช็ด บ่นว่าเผ็ดแต่เอาไปใช้  ก่ารั่ย : ยาสีฟัน.287. นั่งนี่ ชี้โน่น  ก่ารั่ย : คนตกเบ็ด.288. นั่งบนขอนหย่อนขาด นั่งชายหาดสาดเอาสาดเอา  ก่ารั่ย : นั่งถ่ายอุจจาระนั่งถ่ายปัสสาวะ.289. นั่งยอง ๆ (กระ)เด้า ๆ เข้าไม่เข้าเอามือคลำดู  ก่ารั่ย : คับมีด.290. นั่งแล้ว เข่าสูงกว่าตัว  ก่ารั่ย : ตั๊กแตน.291. นางน้องอยู่ในหนาม ทึ้งสวยทั้งงามเอาออกมาไม่ได้  ก่ารั่ย : เงาใน(กระ)จก.292. นางในกอหวายชักให้ตายก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : เงาใน(กระ)จก.293. นางอยู่ในห้อง ใครไปต้อง พองขนร้องเฉียว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.294. นางอยู่ในห้อง เอามือไปต้อง พองขนเฉียว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.295. นารีมีรู เม็ดสีชมพูคารูนารี  ก่ารั่ย : ตุ้มหู.296. นารีสีชมพู อยู่ในรูนารี  ก่ารั่ย : ตุ้มหู.297. นาก่ารั่ย(อะไร)ที่คนชอบใช้  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).298. น้ำบ่อน้อย คนตั้งร้อยวิดก่า(ก็)ไม่แห้ง  ก่ารั่ย : น้ำลาย.299. น้ำก่ารั่ย(อะไร) กินไม่หมด  ก่ารั่ย : น้ำลาย.300. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ตกก่า(ก็)ไม่ลง  ก่ารั่ย : น้ำค้าง.301. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ไม่รู้ตก  ก่ารั่ย : น้ำค้าง.302. น้ำก่ารั่ย(อะไร)ใส่ตะกร้า  ก่ารั่ย : น้ำแข็ง.303. น้ำก่ารั่ย(อะไร)เอามาทำเม็ด  ก่ารั่ย : น้ำทะลเอามาทำเกลือ.304. เนาขกเกาะหางทน พอเห็นคามน ไปบิน  ก่ารั่ย : นกเขา เกาะหนทาง คนมา บินไป.305. เนื้อแยงเนื้อ น้ำเพรื่ออร่อยมาก ๆ  ก่ารั่ย : เด็กดูดนมแม่.306. เนื้อแยงรูเนื้อ เมื่อน้ำขาวออกเพรื่อ อร่อยมาก ๆ  ก่ารั่ย : เด็กดูดนมแม่.307. โน่นเขา นี่เขา เรือสำเภาวิ่งกลาง  ก่ารั่ย : น้ำมูกไหล.308. บังก่ารั่ย(อะไร)ไม่รู้หลวม  ก่ารั่ย : บังคับ.309. บานเท่า(กระ)ด้ง หุบลงเท่าสากตำข้าว  ก่ารั่ย : ร่ม.310. บ้านเมืองเราก่ารั่ย(อะไร)ครอบคลอง  ก่ารั่ย : สะพาน.311. บิดหางร้องโอ้ก  ก่ารั่ย : หน่อไม้.312. บินมาเหมือนนกสองมือกุมอก นาก่า(ก็)ไม่ใช่นา  ก่ารั่ย : แมงดานา.313. แบกหอกขึ้นเขา แบกสำเภาลงท่า  ก่ารั่ย : เม่นเต่า.314. แบน ๆ เท่าใบพุทรากินเจ็ดวันไม่หมดสิ้น  ก่ารั่ย : สิ้น.315. โบสถ์ไหน ไม่มีพระ  ก่ารั่ย : ใบโตนด ใบตาล.316. ใบกาก่ารั่ย(อะไร) กินได้  ก่ารั่ย : ใบกาหยี ใบมะม่วงหิมพานต์.317. ใบเป็นจักร ลูกรักรอบคอ  ก่ารั่ย : ลอกอ(มะละกอ).318. ใบสามเหลี่ยมใบเทียมดอก ใครทายออกได้เมียงาม  ก่ารั่ย : กก.319. ใบอยู่นอก ดอกอยู่หน้าบ้าน  ก่ารั่ย : คลื่น.320. ประตูปิด หลังคาเผย  ก่ารั่ย : คอกควาย.321. ปลายแหลมแถมไส้  ก่ารั่ย : ดินสอ.322. ปลาก่ารั่ย(อะไร) ไม่มีเนื้อไม่มีตัว มีแต่น้ำ  ก่ารั่ย : น้ำปลา.323. ปลาก่ารั่ย(อะไร)ไม่อยู่ในน้ำ  ก่ารั่ย : ปลาเค็ม.324. ปลาก่ารั่ย(อะไร)เล็กที่สุด  ก่ารั่ย : ปลาป่น.325. ปักษาไม่ใช่ปักษี เกิดลูกทุกที เอาอัคคีเข้าช่วย  ก่ารั่ย : ปืน.326. ปั้นแล้วจุกลุกแล้วแยง เข้าถึงแฉงแกว่งแล้วล้าง  ก่ารั่ย : คนทำขนมจีน.327. ป้าวแข้ง แหนงเดียว  ก่ารั่ย : แป้งข้าว เหนียวแดง.328. ป่าก่ารั่ย(อะไร)ที่คนไม่ชอบ  ก่ารั่ย : ป่าช้า.329. เป็นต้นคู่กับหลุม ดังตุ้ม ๆ หลุดถูกทิ่ม ทิ่มมันนุ่มนิ่มทิ่มตำอยู่กับคลุม  ก่ารั่ย : ครกตำพริกและสาก.330. เป่าแตรหลังงอก่า(ก็)ไม่ดัง แต่เกือบชักตาตั้งทุกที  ก่ารั่ย : คนนัดยานัตถุ์.331. เปิดผ้าเห็นผม เปิดผมเห็นเม็ด เปิดเม็ดเห็นรู  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.332. แปดตีน สามหัว สามทวาร หางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.333. แปดตีนเดินมา หลังคามุง(กระ)เบื้อง  ก่ารั่ย : ปู.334. แปดตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.335. แปดตีนเดินมาเหมือนคนเมาเหล้า  ก่ารั่ย : ปู.336. แปดตีนปีนหู  ก่ารั่ย : ปูหิน.337. แปดตีนยืนยันมั่นนางธรณี สองหางชี้ สี่หูผึ่ง  ก่ารั่ย : สุนัขผสมพันธุ์.338. แปดหูสองขา กรรมแต่ไหนหนา จึงเอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.339. แปดหูสองขา น่ารักหนักหนา เอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.340. ไปเท่าบิ้งแปลงนา มาเท่าแม่ไก่  ก่ารั่ย : แห.341. ไปเท่าปากปลัก กลับมาเท่าหลักควักกะปิ  ก่ารั่ย : ร่ม.342. ไปเท่าไป กลับมาเกาะจับหัวเอง  ก่ารั่ย : หัวบันได.343. ไปบานแช้ ไม่มีแม่ก่า(ก็)ไม่หลุด  ก่ารั่ย : แห.344. ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น  ก่ารั่ย : ตาย.345. ผักใต้ช่วยเรือ ผักเหนือช่วยฟ้า ผักไม่อายหน้า ผักหญ้ายอกตีน ผักดีมีศีลผักจีนไม่เอา  ก่ารั่ย : ผักกูดผักกาดผักห่มผักเสี้ยนผักชีผักเบี้ย.346. ผักหนึ่งอยู่หนอง ผักสองอยู่นา ผักสามอยู่ป่า ผักสี่อยู่วัดวา  ก่ารั่ย : ผักเป็ดผักคราดผักเสี้ยนผีผักชีกระถิน(กฐิน).347. ผักก่ารั่ย(อะไร)นุ่งขาวห่มขาว  ก่ารั่ย : ผักชี.348. ผักก่ารั่ย(อะไร)อยู่ใกล้ตา  ก่ารั่ย : ผักแว่นใบบัวบก.349. ผักก่ารั่ย(อะไร)อยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ผักชี.350. ผ้าเขียวห่อผ้าขาว ผ้าขาวห่อหวี หวีห่อส้ม  ก่ารั่ย : ส้มโอ.351. ผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งสีแดงตากทั้งวันก่า(ก็)ไม่แห้ง  ก่ารั่ย : ลิ้น.352. ผีก่ารั่ย(อะไร)เข้าวัดได้  ก่ารั่ย : ผีเสื้อ.353. ผูกคอมันแล้วตีหัวมันหลาว  ก่ารั่ย : หลักล่ามวัวควาย.354. ผูกก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่ติด  ก่ารั่ย : ผูกขาด.355. ผู้หญิงชอบขันก่ารั่ย : ขันหมาก.356. ฝนตกเจ็ดห่า หลังคาไม่เปียก  ก่ารั่ย : ใบบอน ใบบัว.357. ฝนตกเปิด ฝนหยุดปิด  ก่ารั่ย : ร่ม.358. ฝนตกไม่ได้ต้อง ฟ้าร้องไม่ได้ยิน ข้าวน้ำไม่ได้กิน แผ่นดินไม่ได้เหยียบ.  ก่ารั่ย : เด็กในครรภ์.359. ฝนตกสิบห่า หลังคาไม่เปียก  ก่ารั่ย : ใบบัว.360. ฝรั่งทำ เจ๊กขาย ไทยเขียน  ก่ารั่ย : เทียนไข.361. ฝ่ายโน้นก่า(ก็)เขา ฝ่ายนี้ก่า(ก็)เขา ตรงกลางว่างเปล่า แต่เดินไม่ได้  ก่ารั่ย : เขาวัวเขาควาย.362. พญาก่ารั่ย(อะไร)ที่ยากจนหนักหนา  ก่ารั่ย : พญาไร้ใบ.363. พระพายไม่ใช่ลม แต่ลูกกลม ๆ เยื่อในกินได้  ก่ารั่ย : บาตร.364. พระหน่อนอนกลาง พระนางนอนริม พระน่อหย็อกคื้นทิ่มพระนางยิ้มแช้  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.365. ภูเก็ตสีทอง พังงาสีขาว นครสีก่ารั่ย : นครสีธรรมราช.366. มดดำขบมดแดง มดหัวแข็งโดดขึ้นโดดลง  ก่ารั่ย : ตีเหล็ก.367. ลูก(มะ)พร้าวซีกเดียว ข้ามทะเลได้  ก่ารั่ย : ดวงจันทร์.368. ลูก(มะ)พร้าวซีกเดียวข้ามทะเลพ้น  ก่ารั่ย : ดวงจันทร์.369. มะก่ารั่ย(อะไร)ใส่น้ำพริก  ก่ารั่ย : มะอึก.370. มัดตีนกันหาย ตัวใหญ่ดังตึกเวลาคึกตกมัน  ก่ารั่ย : ช้าง.371. มัดตีนให้เดิน  ก่ารั่ย : ช้าง.372. มั่นแล้วคลอน  ก่ารั่ย : ขนตา.373. มาก่า(ก็)ลืม  ก่ารั่ย : ลืมตา.374. มากับคน ไม่เห็นตัว แต่มีเสียง  ก่ารั่ย : ผายลม.375. มากับคน ไม่เห็นตัวเห็นตนมีแต่เสียง  ก่ารั่ย : ตด.376. ม้ากับลาได้พ่อ ควายกับหนูได้รั่ย  ก่ารั่ย : คน.377. มาจากเมืองแขกตีไม่แตก ฟันก่า(ก็)ไม่เข้า  ก่ารั่ย : เงา.378. มาจากเมืองจีน ตัดหัวตัดตีน อมคนทั้งเป็น  ก่ารั่ย : ผ้าโสร่ง.379. มาจากเมืองจีน ตัดหัวตัดตีนกินผ้าอาหาร  ก่ารั่ย : หีบใส่ผ้า.380. มาจากเมืองจีน แต่มาถือศีลเมืองไทย  ก่ารั่ย : เทียนไข.381. มาจากเมืองจีน ไม่มือไม่ตีน มีหนวดเส้นเดียว  ก่ารั่ย : ลูกประทัด.382. มาจากเมืองจีน ยกตีนให้คนดู  ก่ารั่ย : งิ้ว.383. มาจากเมืองจีน หัวตัดท้ายตัด  ก่ารั่ย : หีบ.384. มาจากเมืองเทศ มาร้องเวด ๆ ให้เราฟัง  ก่ารั่ย : พระเทศน์.385. มาจากเมืองนอก มีดอก แต่ไม่มีใบ  ก่ารั่ย : ฝน.386. มาจากเมืองพม่า ผมปรกหน้า ฟันซี่เดียว  ก่ารั่ย : สิ่ว.387. มาจากเมืองพม่า โพกหัวด้วยผ้าเช็ดหน้า งอกฟันซี่เดียว  ก่ารั่ย : สิ่ว.388. มาจากเมืองพัทลุง งอกขนในพุงสีเหลืองเหมือนทอง  ก่ารั่ย : ขนุน.389. มาจากเมืองมาร ขนทวารขยุกขยิก  ก่ารั่ย : เงาะ.390. มาจากเมืองลุง งอกขนในพุงให้พ่อลุงบีบ  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)นาว.391. มาจากเมืองลุงร้องว่าเจ็บพุง บอกให้แม่บีบ  ก่ารั่ย : มังคุด.392. มาจากลังกามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : สับปะรด.393. มาจากอังกฤษ ไม่มีชีวิต อต่พูดได้  ก่ารั่ย : วิทยุ.394. มาเช้ากลับเย็น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.395. ม้าสามขา พญาขึ้นขี่ สวมหมวกกำมะหยี่ สูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ย  ก่ารั่ย : กาต้มน้ำร้อน.396. ม้าเหล็กยาวยาว วิ่งอ้าว ๆ เร็ว ๆ เสียงดัง  ก่ารั่ย : รถไฟ.397. ม้าก่ารั่ย(อะไร)ไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ม้านั่ง.398. มีเเฉพาะหน้า ไม่มีตา พอถึงเวลาตีได้ตีเอา  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).399. มีขาข้างเดียว ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง  ก่ารั่ย : ร่ม.400. มีขาสองขา อ้าปากงาบ ๆ ทั้งกัดทั้งคาบ ผ้าผ่อนกระจุย  ก่ารั่ย : กรรไกร.401. มีเขาอยู่ใน มีไม้ไผ่อยู่นอก  ก่ารั่ย : กรงเลี้ยงนกเขา.402. มีตารอบตัว มีลูกโตงเตง  ก่ารั่ย : แห.403. มีตาอยู่รอบตัว มีตาอยู่ปลายตีน  ก่ารั่ย : แห.404. มีแต่หัวกับหน้า ถึงเวลาตีเอาตีเอา  ก่ารั่ย : กลอง.405. มีปีกแล้วไม่บิน มีตีนแล้วไม่ย่าง  ก่ารั่ย : บ้าน.406. มีฟันไม่มากฝ่ายละสามสิบซี่ กินคนสัตว์ใหญ่ในปฐพี ยักษ์นี้ตนใด  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).407. มีลูกที่ขา มีตารอบตัว มีหูอยู่บนหัว  ก่ารั่ย : แห.408. มีลูกอยู่ที่ขา มีตาอยู่รอบตัว บนหัวไว้หาง  ก่ารั่ย : แห.409. มีศักดิ์เป็นนก แต่ไม่มีชีวิต  ก่ารั่ย : นกหวีด.410. มีสองขา เกี่ยวกับภักษา แต่ไม่ได้กิน  ก่ารั่ย : ตะเกียบ.411. มีสองขา ใส่ลงสองขา มันก่า(ก็)เป็นสองขา  ก่ารั่ย : กางเกง.412. มีสองหน้า ร้องคับฟ้า เวลาถูกตี  ก่ารั่ย : กลอง.413. มีสองหูปากเดียว เที่ยวกินดินหินทราย  ก่ารั่ย : ปุ้งกี๋.414. มีหน้าสี่หน้า มีตาสองดวง มีห่วงสิบสองวง  ก่ารั่ย : ทิศทั้งสี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดือนสิบสองเดือน.415. มีหูมีงามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : ไซ.416. มีอยู่เพียงเก้า มากขึ้นก่า(ก็)เก้าน้อยลงก่า(ก็)เก้า  ก่ารั่ย : เก้าอี้.417. เมื่อแก่รองนอน เมื่ออ่อนต้มจิ้ม  ก่ารั่ย : ไผ่.418. เมื่อค่ำกวาดเข้า เมื่อเช้ากวาดออก  ก่ารั่ย : คนกวาดขยะ.419. เมืองก่ารั่ย(อะไร)มองไม่เห็น  ก่ารั่ย : เมืองลับแล.420. เมื่อสาวคับแจ เมื่แก่หลวมโพรก  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.421. แม่ก่า(ก็)ไม่ใช้แม่เรา แม่ของเขาเราพลอยเรียกว่าแม่  ก่ารั่ย : แม่ชี.422. แม่(กระ)ต๊าก ลูกแล่น  ก่ารั่ย : ยิงปืน.423. แม่ไก่แดงแทงฝั่ง  ก่ารั่ย : ปลาไหล.424. แม่ไก่แดงแทงพรูร่อง  ก่ารั่ย : คนบ้วนน้ำหมาก.425. แม่ไก่ลายขี้รอบรั้ว  ก่ารั่ย : ควาย.426. แม่ไก่เอาตูดขัน  ก่ารั่ย : ปี่.427. แมงงุมงำไม่รู้แล้ว  ก่ารั่ย : แมงดา.428. แม่ชีอยู่ในวัง สั่งให้ตายก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : คนสั่งน้ำมูก.429. แม่ตะโกนดังปลิ๊ง ลูกวิ่งเข้าป่า  ก่ารั่ย : ปืน.430. แม่นอนหงาย ให้ลูกเล่นขี้  ก่ารั่ย : ครกตำข้าว.431. แม่นางคออ่อน กินก่อนทุกวัน  ก่ารั่ย : จวัก.432. แม่นางอยู่ใน เอามือไปต้องพองขนเฉียว  ก่ารั่ย : ไก่ฟักไข่.433. แม่ปลาช่อนเอาหางเกี่ยวเบ็ด แม่เป็ดเอาไข่ฝาก แม่ไก่เอาก้นขันแม่สาวสวรรค์เอาข้างเดิน  ก่ารั่ย : หอยโข่งปี่เปล.434. แม่ปีบ ลูกแล่นเข้าป่า  ก่ารั่ย : ปืน.435. แม่มันพันตา ฉีกขาให้นกจิก  ก่ารั่ย : ผลมงเคล.436. แมลงก่ารั่ย(อะไร) ไม่มีตอนกลางคืน  ก่ารั่ย : แมลงวัน.437. แม่สอง ลูกห้า  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.438. แม่สองลูกห้า นั่งใต้ฟ้า คอยท่ารับแขก  ก่ารั่ย : บันไดบ้าน.439. แม่ก่ารั่ย(อะไร) ถูกลูกแทง  ก่ารั่ย : กญแจ.440. ไม่(กระ)ทบไม่แท่ง นิ่ง ๆ แน่ง ๆ ดังหวาย  ก่ารั่ย : หวาย.441. ไม่กล้า กินหญ้าอ้อมจอมปลวก  ก่ารั่ย : คนตัดผม.442. ไม่ใช่ของราษฎร์ไม่ใช่ของหลวง โชติช่วงชัชวาลย์  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.443. ไม่ใช่เทวดา มีถึงสามตาอยู่บนต้นไม้  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).444. ไม่ถึงฤดูไม่เข้า ไม่ถึงคราวไม่ออก  ก่ารั่ย : พระเข้าพรรษาพระออกพรรษา.445. ไม่ถึงฤดูไม่เข้า ไม่ถึงคราวไม่ออก  ก่ารั่ย : พระเข้าพรรษาพระออกพรรษา.446. ไม้เท้ากายสิทธิ์ สะกิดเข้าป่าหาไม่เจอ  ก่ารั่ย : เข็ม.447. ไม้ไผ่ทั้งกอ หาข้อไม่พบ  ก่ารั่ย : ผม.448. ไม่มี(กระ)ดูก ไม่มีก้าง ตั้งอยู่กลางนา  ก่ารั่ย : ดินที่ไถแล้ว.449. ไม่มีขา แต่ขึ้นต้นไม้ได้  ก่ารั่ย : งู.450. ไม่มีแข้งไม่ตีน ไปมาใช้ปาก  ก่ารั่ย : หอย.451. ไม่มีคอ ไม่มีแขน ปากแบน กินจุ มีหู แต่ไม่มีหาง  ก่ารั่ย : กะทะ.452. ไม่มีต้น มีแต่ใบ คนชอบคลำ  ก่ารั่ย : ใบหู.453. ไม่มีปาก ไม่มีฟัน กินข้าวทุกวัน ได้มากกว่าคน  ก่ารั่ย : หม้อข้าว.454. ไม่มีปีก ไม่มีใบ แต่บินไป ได้รอบ ๆ เมือง  ก่ารั่ย : รองเท้า.455. ไม่มีฟัน กินคนทุกวัน แต่ไม่มีปาก  ก่ารั่ย : หวี.456. ไม่มีเมีย ไม่มีลูก ไม่มีข้าวปลูก แต่มีข้าวกิน  ก่ารั่ย : พระ.457. ไม่รู้แก่เฒ่า กิน(มะ)พร้าวเป็นอาหาร  ก่ารั่ย : เหล็กขูด(กระต่ายขูดมะพร้าว).458. ยกให้เป็นชี แต่ไม่ถือศีล  ก่ารั่ย : กล้วยบวชชี.459. ยอดศีลยอดทานได้แก่ก่ารั่ย : ยอดอ้อยต้องตัดต้องสินจึงเอาไปปลูกก้อนเส้าเป็นยอดของหมอตำแยแม่ทาน.460. ยักขาพาเว  ก่ารั่ย : แร้วดักสัตว์ สัตว์แกว่งไปแกว่งมาตามกำลังของแร้วที่ตวัดขึ้น.461. ยักษ์หนึ่งสองตา ตาหนึ่งว่างตาหนึ่งหรี่ มีสิบสองปาก มีฟันไม่มากฝ่ายละสามสิบซี่ กินคนสัตว์ใหญ่ในปฐพี ยักษ์นี้ตนใด  ก่ารั่ย : นากา(นาฬิกา).462. ยักษ์ก่ารั่ย(อะไร)ไม่กินคน : ยักคิ้ว.463. ย่าของเขา แต่เราเรียกว่าย่า  ก่ารั่ย : ย่าหมู ฝรั่ง.464. ยามเช้าเดินสองขา ยามกลางวันเดินสองขา ยามเย็นเดินสามขา  ก่ารั่ย : วัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่.465. ยามฝนแห้ง ยามแล้งเปียก  ก่ารั่ย : ผักลูก(มะ)ขาม.466. ยาว ๆ เท่าคอม้า เวลาไปไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.467. ยิ่งกลัวยิ่งใกล้ ยิ่งอยากได้ ยิ่งไกล  ก่ารั่ย : อายุ.468. ยิ่งต่อยิ่งสั้น  ก่ารั่ย : บุหรี่.469. ยิ่งตัดยิ่งยาว ยิ่งต่อยิ่งสั้น  ก่ารั่ย : ทางถนน บุหรี่.470. ยิ่งเป่ายิ่งปูด  ก่ารั่ย : ลูกโปร่ง.471. ยิ่งหันยิ่งไกล  ก่ารั่ย : หู.472. ยืนตีนเดี่ยว เหนี่ยวกินลม  ก่ารั่ย : ว่าว.473. ยืนอยู่ริมถนน กิน(กระ)ดาษทุกวัน  ก่ารั่ย : ถังขยะ.474. ยุ่งเหมือนใบบัว มีตัวอยู่กลาง  ก่ารั่ย : แมงมุม.475. รอยยาวแต่เท้ากลม  ก่ารั่ย : เกวียน.476. รักก่า(ก็)จูบ ไม่รักก่า(ก็)จูบ  ก่ารั่ย : หอยจุ๊บแจง.477. รั้วคนอื่นมองเห็น รั้วตัวเองมองไมม่เห็น  ก่ารั่ย : พัน.478. รุ้งริ้งแร้ง ตักน้ำแกงมาใส่รุ้งริ้ง  ก่ารั่ย : ขนมจีน.479. รูปร่างเหมือนเห็ด ขึ้นข้างจอมปลวก  ก่ารั่ย : ใบหู.480. รูปร่างใหญ่บินไวกว่านก ขี้ตกอยู่กลางหาว  ก่ารั่ย : เครื่องบินทิ้งระเบิด.481. เรากลืนมันเราอยู่ มันกลืนเราเราตาย  ก่ารั่ย : น้ำ.482. เรื่อม้าเมืองหนึ่ง ไม่ใช่ทั่วดาวดึงสาสร้าง  ก่ารั่ย : หมากรุก.483. เรือสองล่ำขี่ได้คนเดียวเที่ยวได้รอบโลก  ก่ารั่ย : รองเท้า.484. แรกเกิดพี่เล็ก น้องใหญ่นานไปพี่ใหญ่น้องเล็ก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).485. แรกซื้อสีดำใช้ไปสีแดง หมดแรงเป็นสีเทาต้องเอาไปเททิ้ง  ก่ารั่ย : ถ่าน.486. แรกลีบ เหยียบถีบเป็นเม็ด เวลาเด็ดเป็นรวง  ก่ารั่ย : ข้าว.487. แร้งก่า(ก็)ไม่ใช่แร้ง แกว่ง ๆ อยู่ใต้เขา  ก่ารั่ย : ใบหูวัว.488. แร้งไม่ใช่แร้ง บินแกว่งอยู่ชายเขา  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.489. ลวดไม่ใช่ลวด ด้ายไม่ใช่ด้าย เป็นของกินได้ ชาวจีนชอบ  ก่ารั่ย : หมี่.490. ล่วงก่ารั่ย(อะไร)ที่ไม่พอดี  ก่ารั่ย : ล่วงเกิน.491. ลักก่ารั่ย(อะไร) ไม่ถูกจับ  ก่ารั่ย : ลักยิ้ม.492. ลั่นไม่แหก แตกไม่ดัง ขึ้นไม่ยก ตกไม่ตั้ง  ก่ารั่ย : ฟ้าลั่น,ดินแตกระแหง,ดวงอาทิตย์,ฝน.493. ลุกโข ตะโจต่างพระพักตร์ลูกรักรอบหน้า สัญญาพระเจ้า  ก่ารั่ย : กลองในวัด.494. ลุ่มตุ้มต้ำ เที่ยวยันค่ำ ไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.495. ลุ้มตุ้มตู แล่นลงรู ปิดหางไม่มิด  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.496. ลูกกินใบ  ก่ารั่ย : ลูกไก่บิน.497. ลูกชั่วสันดานเล่นทวารแม่  ก่ารั่ย : กุญแจ.498. ลูกที่ชอบจากแม่  ก่ารั่ย : ลูกจาก.499. ลูกที่ชอบอยู่ไกลต้น  ก่ารั่ย : จาก.500. ลูกที่ไม่ชอบอยู่ใกล้ต้น  ก่ารั่ย : ลูกจาก.501. ลูกเท่าช้างออกลูกทาง(กระ)หม่อม นางผมหอมออกลูกทางข้าง  ก่ารั่ย : ข้าวโพด.502. ลูกไปเที่ยว แม่อยู่บ้าน  ก่ารั่ย : กุญแจ.503. ลูกมันไกววี แม่มันอ้วนพีลุ้นตุ้น  ก่ารั่ย : ไนปั่นฝ้าย.504. ลูกอยู่ในพุงทั้งพ่อทั้งแม่ ไม่ชั่งหาญให้ม้วยไม่รู้ลูกหญิงหรือชาย  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว.505. ลูกก่ารั่ย(อะไร) ชอบ่นก้นแม่  ก่ารั่ย : ลูกกุญแจ.506. ลูกก่ารั่ย(อะไร)ชอบเล่นก้นแม่  ก่ารั่ย : ลูกไขกุญแจ.507. ลูกินได้ ใบกันร้อน  ก่ารั่ย : จาก.508. เล็ก ๆ คดแหง่ แก่ ๆ คดหงก พอชักดังพล็อก แดงแช้  ก่ารั่ย : ฝักลูก(มะ)ขาม.509. เล็ก ๆ ตัวขาว พอสาว ตัวเขียว แก่ทีเดียวตัวแดง  ก่ารั่ย : ดีปลี(พริกขี้หนู).510. เล็ก ๆ นุ่งผ้า โตใหญ่ขึ้นมาเปล่าเปลือย  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)เขือ.511. เล็ก ๆ ลูกใหญ่กว่าแม่ ครั้นเฒ่าครั้นแก่ แม่ใหญ่กว่าลูก  ก่ารั่ย : กาหยี(มะม่วงหิมพานต์).512. เล็กก่า(ก็)วา ใหญ่ก่า(ก็)วา  ก่ารั่ย : ไม้พะวา.513. โลงศพเดียว คนตายมาก  ก่ารั่ย : กล่องและไม้ขีดไฟ.514. วัดที่ไหนที่น้ำท่วมไม่ถึง  ก่ารั่ย : วัดดอน.515. วับ ๆ แวบ ๆ แปลบ ๆ เข้าตา  ก่ารั่ย : ฟ้าแลบ.516. เวลาจะใช้ต้องเอาตีนเหยียบ  ก่ารั่ย : รองเท้า.517. เวลาใช้ต้องโยนมันทิ้งเรื่องจริงไม่อิงนิยาย  ก่ารั่ย : ถึงตักน้ำในบ่อ.518. เวลาไม่ใช้เก็บไว้บนหัว เวลาใช้ต้องโยนทุ่ม(ทิ้ง)  ก่ารั่ย : สมอเรือ.519. เวลาเรายืนมัรนอนเวลาเรานอนมันยืน  ก่ารั่ย : ฝ่าเท้า.520. ส้มแป้นแก้ว ปอกแล้วใส่ขันสองใบ  ก่ารั่ย : นัยน์ตา.521. สองข้างขาว ตรงกลางดำ สองข้างต่ำ ตรงกลางสูง  ก่ารั่ย : ขนเม่น.522. สองข้างขาว ตรงกลางดำ สองข้างต่ำ ตรงกลางสูง สองมือคลำ ตรงกลางกลวงสองข้างพ่วง ตรงกลางกิ่ว  ก่ารั่ย : ขนเม่นเสาธงทับตะโพนสากตำข้าว.523. ส่องข้างต่ำตรงกลางสูง  ก่ารั่ย : เสาธง.524. สองข้างอ้วน ตรงกลางผอมกิ่ว  ก่ารั่ย : สากตำข้าว.525. สองข้าพ่วง ตรงกลางกลวง  ก่ารั่ย : ทับหนังตะลุง.526. สองมือต่างชัก สองตีนถีบดิน  ก่ารั่ย : คนกรีดยางพารา.527. สองไม่ยอมตรง คนลุ่มหลงดูสนุก  ก่ารั่ย : ยี่เก.528. สองเศียร สี่บาทา ยืนขวางหน้าภูเก็ต  ก่ารั่ย : ท้าวเทพกษัติตรีท้าวศรีสุนทร [.529. สองเศียรสี่บาทายืนขวางหน้าเมืองภูเก็ต  ก่ารั่ย : อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร.530. สองหนำ สามหนำ เข้าหนำเดียว  ก่ารั่ย : ข้าวเหนียวดำ.531. สองามือคลำหน้า ตรงกลางกลวง  ก่ารั่ย : ทับหนังตะลุง.532. สัตว์ในศาสนา  ก่ารั่ย : ตัวเรือด.533. สัตว์ป่ามาอยู่บ้านกินอาหารแล้วไม่กลืน  ก่ารั่ย : กระต่ายขูดมะพร้าว.534. สัตว์ไม่มีตีนเดินได้ สัตว์ไม่มีไส้กินคน สัตว์ไม่มีขนบินได้  ก่ารั่ย : งูปลิงเรือบิน.535. สัตว์สองตีน หัวมันสิบแสน  ก่ารั่ย : แร้ง นกตระกรุม.536. สัตว์สี่ตีนกินสัตว์ตีนเดียว สัตว์หน้าเขียวกินสัตว์หน้าทนเต่ากินเห็ดเป็ดกินหอย ต้นทายปลายบอก ใครทายไม่ออก โง่  ก่ารั่ย : เต่ากินเห็ดเป็ดกินหอย.537. สัตว์หัวลงดิน ข้าวน้ำไม่กิน แผ่นดินไม่เหยียบ  ก่ารั่ย : ค้างคาว.538. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร) สร้างบ้านสร้างเมืองใหญ่ไม่เบา เหมือนภูเขาลูกเล็ก ๆ  ก่ารั่ย : ปลวก.539. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร) หัวหกลงดินตีนชี้ฟ้า  ก่ารั่ย : ค้างคาว.540. สัตว์ก่ารั่ย(อะไร)รถทับไม่ตาย  ก่ารั่ย : ม้าลาย.541. สั่น ๆ แล้วขว้างทิ้ง  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าว.542. สับพัง  ก่ารั่ย : คนใช้จอบพันต้นกล้วยหรือสับต้นกล้วยให้พัง.543. สัปป่า ทับป่า วาตา ยักขา พาเว  ก่ารั่ย : ตั้งแร้วไว้ดักสัตว์ห่างกันวาละหนึ่งแร้ว แร้วตวัดขาสัตว์.544. สามเกลอ เห่อแต่เดินไปรอบ ๆ  ก่ารั่ย : เข็มนากา(นาฬิกา).545. สามขาเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : คนแก่.546. สามขาเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : คนแก่.547. สามคนล่ามทึ้ง ไม่โกรธไม่ขึ้งนั่งหน้างอ  ก่ารั่ย : เตาไฟสมัยโบราณ.548. สามคนล่ามทึ้ง ไม่โกรธไม่ขึ้งนั่งหน้างอ  ก่ารั่ย : เตาไฟสมัยโบราณ.549. สามตีนเดินมาหลังคามุงฝ้าย  ก่ารั่ย : คนแก่.550. สามตีนเดินมาหลังคามุงฝ้าย  ก่ารั่ย : คนแก่.551. สามทับ สี่เขียว บ้านเดียวสามล้อ  ก่ารั่ย : ชื่อที่บ้านพรุจำปาคือ สามล้อล้อจ่าย ล้อกิ้ว ล้อกิว.552. สามทับ สี่เขียว บ้านเดียวสามล้อ  ก่ารั่ย : ชื่อที่บ้านพรุจำปาคือ สามล้อล้อจ่าย ล้อกิ้ว ล้อกิว.553. สายยานโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนกล่อมเด็กไกวเปล.554. สายยานโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนกล่อมเด็กไกวเปล.555. สาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.556. สาวน้อยร้อยชั่ง นั่งสูงกว่ายืน  ก่ารั่ย : สุนัข.557. สาวสาวชาวนารำไปรำมา อิ่มหมีพีมัน  ก่ารั่ย : คนตำข้าว.558. สาวสาวชาวนารำไปรำมา อิ่มหมีพีมัน  ก่ารั่ย : คนตำข้าว.559. สิบขา ตาติดตัว ไม่มีหัวไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ปู.560. สิบขา ตาติดตัว ไม่มีหัวไม่มีหาง  ก่ารั่ย : ปู.561. สิบตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.562. สิบตีนเดินมา หลังคามุงสังกะสี  ก่ารั่ย : ปู.563. สิบนิ้วจิ้มฟาด ตี(กระ)ดาษเสียงดังแกล็ก ๆ  ก่ารั่ย : พิมพ์ดีด.564. สิบนิ้วจิ้มฟาด ตี(กระ)ดาษเสียงดังแกล็ก ๆ  ก่ารั่ย : พิมพ์ดีด.565. สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ข้าวน้ำไม่กิน แผ่นดินไม่เหยียบ  ก่ารั่ย : ค้างคาว.566. สิบหูสองขา น่ารักหนักหนา เอาขาแยงหู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.567. สิบหูสองขา ไปวัดไปวา เอาขาใส่หู  ก่ารั่ย : ปิ่นโต.568. สี่ขานุ่ง(กระ)โปรงสั้น  ก่ารั่ย : รถยนต์.569. สี่ขุนก้อนเกลือ นิเหมือนใต้ ทำดานใกล้ใกล้เคียงกัน  ก่ารั่ย : ชื่อท่านขุนที่บ้านเหรียงคือ ขุนชำนิ ขุนพิมล ขุนธรรมราช ขุนดานลีนานนท์.570. สี่คนซ้อม สองคนฝัด คนหนึ่งหาผัก คนหนึ่งไล่ไก่  ก่ารั่ย : ช้าง.571. สี่ด้านสี่มุมตีนคลุมรอบตัว ยกตีนข้ามหัวแล้วตัวสบาย  ก่ารั่ย : มุ้ง.572. สี่ตีนกินกก หกตีนกินไอ้หัวแขวนหัวมากกว่าแสนกินหัวไม่มี  ก่ารั่ย : เต่ากินกกแมงวันกินหัวควายที่แขวนไว้ นก(กระ)ทุงหัวล้านกินปู.573. สี่ตีนกินน้ำบ่อสูง  ก่ารั่ย : (กระ)รอก.574. สี่ตีนเขื่อง ๆ ไม่มุง(กระ)เบื้องแต่มุงเข็ม  ก่ารั่ย : เม่น.575. สี่ตีนชอบกินหญ้า หลังคามุงดาว  ก่ารั่ย : กวางดาว.576. สี่ตีนชี้ฟ้า หกหูสามหน้า สามทวารหางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.577. สี่ตีนชี้ฟ้า อ้าปากกินคน  ก่ารั่ย : มุ้ง.578. สี่ตีนเดินดง สองพระองค์ร้องไห้  ก่ารั่ย : ควายลากเกวียน.579. สี่ตีนเดินมา สามหน้าหางเดียว  ก่ารั่ย : คนหามหมู.580. สี่ตีนเดินมา หลังคามุง(กระ)เบื้อง  ก่ารั่ย : เต่า.581. สี่ตีนเดินมา หลังคามุงเข็ม  ก่ารั่ย : เม่น.582. สี่ตีนเดินมา หลังคายกธง  ก่ารั่ย : สุนัข.583. สี่ตีนเดินมาหลังคามุงสำลี  ก่ารั่ย : กระต่าย.584. สี่ตีนยืนยัน ถึงพื้นมั่นธรณี อ้าปากหางหมุนวี ข้าวออกมาก ๆ  ก่ารั่ย : ครกสีข้าว.585. สี่ตีนลงดิน สี่ตีนชี้ฟ้า หกหูสามหน้า หกตาสามหาง  ก่ารั่ย : คนจีนถักผมเปีย.586. สี่ตีนแล่นมา หลังคามุงเหล็ก  ก่ารั่ย : รถยนต์.587. สี่ตีนสี่เท้า กินข้าว กินช้าง สัตว์ไม่อยู่ล่างอยู่ปลายพฤกษา  ก่ารั่ย : ลิง.588. สี่ตีนหางห้า นาวาสอง ลอยล่องเข้ามาในสากล โพกหัวมิดชิด เหน็บกริชติดบนนายสองคนตัวหัวไม่มี  ก่ารั่ย : กุ้ง.589. สี่ตีนหาม สามคนแบ่ง สองคนพัด คนหนึ่งปัดแส้  ก่ารั่ย : ช้าง.590. สี่ตีนเหยียบพื้นธรณี สองตีนขยี้หน้าผาก นามกรไม่เหมือนแม่  ก่ารั่ย : แมงวัน.591. สี่มุมสี่แง่ สี่แคร่จตุรัสผู้คนแออัด ผลัดกันกินวุ่นวาย  ก่ารั่ย : หมากรุก.592. สี่แล้วสอง สองแล้วสาม แล้วไปแล้วไม่กลับมา  ก่ารั่ย : วัยเด็กคลานวัยหนุ่มวัยแก่ถือไม้เท้าตาย.593. สี่สายโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้  ก่ารั่ย : คนไกวเปลกล่อมเด็ก.594. สี่หางเสี้ยวซี้อัมพร เท้าปักดินดอน คนตัดรอนตายง่าย  ก่ารั่ย : ไผ่หน่อไม้.595. สี่เหลียมจตุรัต ยังมีสัตย์สี่ตัว ใครทายผิดเอาเป็นลูกใครทายถูกเอาเป็นผัว  ก่ารั่ย : จีวรพระในพระพุทธศาสนาที่มีอริยสัจ ๔.596. สี่เหลี่ยมเสียงดังตู้แช่ ยิ่งแลดูยิ่งมัน  ก่ารั่ย : โทรศัพท์.597. สีก่ารั่ย(อะไร) ทำให้เกิดสงคราม  ก่ารั่ย : สีดา.598. สีก่ารั่ย(อะไร) พระรามชอบ  ก่ารั่ย : สีดา.599. สุกก่า(ก็)ไม่หอม งอมก่า(ก็)ไม่หล่น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.600. สุกแคะสุกยิ่ง สุกคารังสุกคารู  ก่ารั่ย : ขนมครก.601. สุกทีหนึ่งกินไม่ได้ สุกไหม้กินดี สุกสองทีกินได้  ก่ารั่ย : ข้าวเปลือกมังคุดข้าวหุง.602. สุกในปล้อง  ก่ารั่ย : ข้าวหลาม.603. สุกไม่รู้หอม งอมไม่รู้หล่น สุกคาต้น กินไม่ได้  ก่ารั่ย : ดาว.604. สุกไม่หอม งอมไม่หล่น สุกสอง หนจึงกินได้  ก่ารั่ย : ข้าว.605. สุกหอม งอมไม่หล่นแห้งคาบต้นไม้  ก่ารั่ย : บวบหอม.606. สุกหัวแดงท้ายดำ  ก่ารั่ย : ลูกแดงตากำ.607. สุกเหลืองอร่ามได้ความหรือไม่ได้ความคือเข้าท่าไม่เข้าท่าก่า(ก็)ไม่หล่น  ก่ารั่ย : ดวงอาทิตย์.608. สูงเท่าช้างเกิดลูกทางหัว สูงเท่าวัวเกิดลูกทางข้าง  ก่ารั่ย : กล้วยข้าวโพด.609. สูงเทียมปลายปุด สูงสุดตาแล  ก่ารั่ย : คิ้ว.610. สูงเยี่ยมเทียบฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว  ก่ารั่ย : ภูเขา.611. สูงลี่สูงลิ่ว แต่อยู่ใต้หญ้า  ก่ารั่ย : ภูเขา.612. สูงเสียบฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว  ก่ารั่ย : ภูเขา.613. สูงเอยสูงสุด สูงเทียมมนุษย์ยอดกุดหยุดปอด  ก่ารั่ย : ยอดปุด.614. สูงเอยสูงสุด สูงเทียมมนุษย์ยอดกุดหยุดปอด  ก่ารั่ย : ยอดปุด.615. เสาสองเสา จากสองแผ่น โยกไปโยกมา  ก่ารั่ย : ไก.616. เสาสองเสาจากสองตับ นอนไม่หลับ ลุกขึ้นร้องเพลง  ก่ารั่ย : ไก่ขัน.617. เสียงหวาน ดังกังวานอยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ระฆัง.618. เสี้ยวเหมือนใบพลูตรงกลางมีรู ข้าง ๆ มีขน  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.619. เสื้อตัวหนึ่งร้อยบาท ซื้อมาพันตัว กี่บาท  ก่ารั่ย : ร้อยบาท.620. ใส่แว่นเกี่ยวกับก่ารั่ย : เกี่ยวกับใบหู.621. ใส่เสื้อเขียวนอนคนเดียว กางมุ้งขาวจั๊วะ  ก่ารั่ย : ฝรั่ง.622. ไส้ยาวกว่าตัว บนหัวติดไฟ  ก่ารั่ย : เทียนไข.623. หกพระบาทผาดโผนขึ้นบนเวหา โผล่ลงมายังพื้นปฐพี เอานางธรณีไปทำแท่นในเอานางขึ้นหนอนไปซ่อนไว้ใน เช้าไปค่ำมาเฝ้าชมดรทัย  ก่ารั่ย : แมลงหม่าร่าทำรังฟักไข่.624. หญ้าขึ้นบนเขา (กระ)เจาขึ้นไข่ ยกมือขึ้นบีบ นก(กระ)จิบขี้ไหล  ก่ารั่ย : เหา.625. หญิงนอนหงาย ชายนอนคว้าม เทดาค้าวส่าม เยี่ยวแตกเยี่ยวแตน  ก่ารั่ย : คนผ่าลูก(มะ)พร้าว.626. หญิงนอนหงาย ชายนอนคว่ำ เอากาบ(มะ)พร้าวรอง ลูกหินสี สำสีเช็ด  ก่ารั่ย : คนเลื่อยพัน.627. หนังหุ้มขน ขนหุ้ม(กระ)ดูก (กระ)ดูกหุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มน้ำ น้ำชูแก้ว  ก่ารั่ย : ลูก(มะ)พร้าวงอก.628. หนังหุ้มขน ขนหุ้ม(กระ)ดูก (กระ)ดูกหุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มน้ำ น้ำหุ้มแก้วแก้วชูเทียน  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).629. หน้างอคอ่อน กินก่อนทุกวัน  ก่ารั่ย : จวัก.630. หน้าแล้งอยู่ถ้ำ หน้าน้ำอยู่ทุ่ง  ก่ารั่ย : ข้าวเปลือก.631. หน้าสั้นฟันขาว หางยาวที่สุด ใครทายถูกไม่ใช่ลูกมนุษย์  ก่ารั่ย : จอบ.632. หน้าเหมือนคน ชอบซุกซนอยู่บนต้นไม้  ก่ารั่ย : ลิง.633. หนำเดียวอยู่ในนาใครไปใครมาก่า(ก็)ว่าหนำเดียว  ก่ารั่ย : เหนียวดำ.634. หนุนหมอนนอนหงาย ผู้ชายอยู่บน ชักขึ้นชักลง ให้ตรงเส้นดำ  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.635. ห่อแบนเท่าห่อเกลือ ไปเมืองเหนือก่า(ก็)ถึง  ก่ารั่ย : เท้า.636. ห่อแบนเท่าห่อเกลือ ไปเมืองเหนือก่า(ก็)ถึง  ก่ารั่ย : เท้า.637. ห้อยบนปลายหลัก ตักก่า(ก็)เต็ม ไม่ตักก่า(ก็)เต็ม  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).638. ห้อยบนปลายหลัก ตักก่า(ก็)เต็ม ไม่ตักก่า(ก็)เต็ม  ก่ารั่ย : ลูกพร้าว(ผลมะพร้าว).639. หันหน้าเข้าหากันทั้งชักทั้งดันจนเหงื่อไหล  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.640. หันหน้าเข้าหากันทั้งชักทั้งดันจนเหงื่อไหล  ก่ารั่ย : คนเลื่อยไม้.641. หัวเขียว กลิ่นออกเดี๋ยวเดียวบินเดี่ยวสู้มา  ก่ารั่ย : แมลงวัน.642. หัวเขียว กลิ่นออกเดี๋ยวเดียวบินเดี่ยวสู้มา  ก่ารั่ย : แมลงวัน.643. หัวดำหัวแดง วิ่งชนกำแพงไฟแลบออกมา  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.644. หัวดำหัวแดง วิ่งชนกำแพงไฟแลบออกมา  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.645. หัวแดงท้ายเปียกขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : บุหรี่.646. หัวแดงท้ายเปียกขี้เปียกมาก  ก่ารั่ย : บุหรี่.647. หัวถูข้าง เสียงดังขวูชี่  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.648. หัวถูข้าง เสียงดังขวูชี่  ก่ารั่ย : ไม้ขีดไฟ.649. หัวมดอดน้ำ  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.650. หัวมดอดน้ำ  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.651. หัวสองหัว ตัวอันเดียว  ก่ารั่ย : ไม้คานหาบ.652. หัวสองหัว ตัวอันเดียว  ก่ารั่ย : ไม้คานหาบ.653. หัวเหน็บกริช ก้นบิดเรือยนต์  ก่ารั่ย : กุ้ง.654. หัวเหน็บกริช ก้นบิดเรือยนต์  ก่ารั่ย : กุ้ง.655. หัวก่ารั่ย(อะไร)อยู่ในวัด  ก่ารั่ย : ผักชี.656. ห้างมุดหัว หัวมุดหาง หางมุดหู  ก่ารั่ย : เข็มขัด.657. ห้าสิบตัวสามหาง ห้าสิบสตางค์สสามหัว  ก่ารั่ย : (กระ)เทียมดอง.658. หีบน้อยใส่ผ้าเหลืองกุญแจไขทั้งเมืองก่า(ก็)ไม่ออก  ก่ารั่ย : ไข่ไก่ไข่เป็ด.659. หีบใหญ่ใส่ผ้าเหลือง คนทั้งเมืองจับก่า(ก็)ไม่ติด  ก่ารั่ย : แดด.660. หึ่ง ๆ ดุจภุมรา เอกบาทาจเรจเร  ก่ารั่ย : ลูกข่าง.661. หุบเท่า(กระ)บอก ออกเท่า(กระ)ด้ง  ก่ารั่ย : ร่ม.662. หูสองหู ตัวอยู่กลาง  ก่ารั่ย : กะทะ.663. หูก่ารั่ย(อะไร) ผู้ชายใช้แต่งกาย  ก่ารั่ย : หูกระต่าย.664. เห็ดขึ้นข้างจอมปลวก ขึ้นได้สองดอก  ก่ารั่ย : ใบหู.665. เห็ดงอกบนภูเขาเขียว กินคนเดียว แต่เมาทั้งเมือง  ก่ารั่ย : จันทรคราส,จันทรุปราคา".666. เห็นคว้าง ๆ อยู่ช้างเขาใครไปเอาโดนขวิด  ก่ารั่ย : ใบหูควาย.667. เห็นตัวไม่ไหว้ เห็นขี้เห็นใส้จึงไหว้ตัวสั่น  ก่ารั่ย : เทียนไข.668. เหล็กแดงแยงในดิน สามเดือนได้กิน  ก่ารั่ย : ขมิ้น.669. เหล็กแดงแยงไว้ที่ชั้นเก็บของ  ก่ารั่ย : ขมิ้น.670. เหล็กแดงแยงไว้ในดินบางคนกินบางคนไม่กิน  ก่ารั่ย : ปลาไหล.671. เหวี่ยงออกไปเท่าปิ้งแปลงนาดังกลับมาเท่าแม่ไก่  ก่ารั่ย : แห.672. อยู่ ๆ ปักจ้อง ไม่ต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : ไก่ขี้.673. อยู่ ๆ ปักโด่จ้อง ไม่ต้องใส่ค้าง  ก่ารั่ย : ไก่ขี้.674. อยู่ข้างหน้า สุดตาแลเห็น  ก่ารั่ย : จมูก.675. อยู่ดินกินหญ้า อยู่ฟ้ากินลม อยู่เลกินตม  ก่ารั่ย : ม้าดาวม้าปูม้า.676. อยู่ใต้ระหว่างขา ราคาเป็นหมื่น  ก่ารั่ย : รถจักยานยนต์.677. อยู่น้ำเป็นปลา อยู่สุขศาสาเป็นคน  ก่ารั่ย : หมอ.678. อยู่นี่เถิดหนา แม่ล่าไปก่อน  ก่ารั่ย : บวช ฟักทอง.679. อยู่ในน้ำเป็นเพื่อนปลา  ก่ารั่ย : จอกแหน.680. อยู่ในป่า พ่อตาน่าเกลียด  ก่ารั่ย : เงาะ.681. อยู่ในร่มเท่าแข้ง อยู่กลางแจ้งเท่า(กระ)ด้ง  ก่ารั่ย : ร่ม.682. อยู่ในหนาม ไม่ง้างไม่เห็น  ก่ารั่ย : ทุเรียน.683. อยู่ในหนาม ไม่งามก่า(ก็)หอม  ก่ารั่ย : ทุเรียน.684. อยู่ในห้อง พอเอามือถูกต้องพองขนวาว  ก่ารั่ย : แม่ไก่ฟักไข่.685. อยู่บนหัวอยู่ในขน  ก่ารั่ย : เหา.686. อยู่ฟ้ากินลม มีให้ชมเป็นฤดู  ก่ารั่ย : ว่าว.687. ออกจากบ้านหัวเราะ กลับมาน้ำตาไหลร่วงพราก  ก่ารั่ย : แห.688. ออกลูกแล้วำม่กลับ  ก่ารั่ย : ปืน.689. อ้อยทั้งต้น หวานสุดตรงไหน  ก่ารั่ย : หวานที่สิ้น.690. ก่ารั่ย(อะไร)ห่อใบ(กระ)พ้อ ชอบตั้งหม้อ เที่ยวหามัน  ก่ารั่ย : ไต้.691. ก่ารั่ยเอ่ยก่ารั่ย(อะไร)อ้า มาจากเมืองพม่าเอาผ้าแดงโพกหัว  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.692. ก่ารั่ย(อะไร)เอ่ยก่ารั่ย(อะไร)อ้า มาจากเมืองพม่าเอาผ้าแดงโพกหัว  ก่ารั่ย : (ตะ)เกียง.693. อาก่า(ก็)ไม่ใช่อาเรา อาของเขา เราพลอยเรียกว่าอา  ก่ารั่ย : อาทิตย์.694. อ้ายดำปูว่อขุดบ่อปลายไม้ ใครยื่นเปะถังตักน้ำให้ อ้ายดำปูว่อ  ก่ารั่ย : แมลงภู่.695. อีลุ่มอีล่ำ เดินทางกลางค่ำไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : หิ่งห้อย.696. อีลุ้มอีล้ำ เดินยังค่ำ ไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.697. อีลุ้มอีล่ำ เที่ยวยันค่ำไม่เห็นรอย  ก่ารั่ย : เรือ.698. อีหลัดผลัดปีกทุกวัน ขึ้นสวรรค์ไม่ได้  ก่ารั่ย : ปลีกกล้วย.699. อีหลุมเท่า มีตารอบตัว  ก่ารั่ย : สับปะรด.700. เอวบางร่างน้อย ชอบทำรังห้อยอยู่ใต้ชายคา  ก่ารั่ย : แมงหมาร่า.701. ไอ้ขาวนอนปลัก ไม่ผลักไม่ลุกขึ้น  ก่ารั่ย : ครกตำข้าว.702. ไอ้ขาวเมืองตรัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : น้ำมูก.703. ไอ้ขาวอยู่วัง ไม่สั่งไม่ออก  ก่ารั่ย : สั่งน้ำมูก.704. ไอ้เขียวหาเรียวชี้ฟ้า คนทั้งพาราพึ่งหน้าไอ้เขียว  ก่ารั่ย : ใบเตยหอม.705. ไอ้โง่อยู่หน้า ไอ้บ้าอยู่หลัง  ก่ารั่ย : คนไถนา.706. ไอ้หัวโล้น (กระ)โดดน้ำตั้งแต่เช้า  ก่ารั่ย : (กระ)บวย.707. เฮฮาเฮฮามีตารอบตัว  ก่ารั่ย : ลูกตะกร้อ.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 09 สิงหาคม 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สมุดภาพเหมืองแร่

Polls

ชื่อใด (หรือคำใด) สื่อได้ชัดคม รู้เป้าหมายได้มากกว่า
 

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้494
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1238
mod_vvisit_counterทั้งหมด10732451