Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow ภาษาและวรรณกรรม arrow คำอวยพรวันเกิด
คำอวยพรวันเกิด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ธันยาพร เพ็ชรรัตน์   
อังคาร, 01 ตุลาคม 2013

คำอวยพร

คำอำนวยพร

บท :: ทสส.๕๕

 

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ค่ะ ขอให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีความสุขมาก สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และเป็นเสาหลักให้กับสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต่อไปค่ะ

.

สุไรยา บิลละเตะ

.  

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวงค่ะ

.

ขวัญฤทัย  ชัยเพชร

.

.

   สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ขอให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีความสุขมาก สุขภาพร่างกาายแข็งแรง

.

ปริศนา ยิ้มเจ้ย

.

.

                สุขสันต์วันเกิด ขอให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีแต่ความสุขสมหวังทุกประการ

.

จิราภรณ์  เซ่งชื่นบาน

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะอาจารย์ ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆตลอดปีและตลอดไปนะค่ะ และเป็นอาจารย์ที่คอยมอบความรู้แก่ศิษย์ตลอดไปนะค่ะ

.

วิกานดา  แก้วละเอียด

 

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีเเต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะค่ะ

.

ฐนาวดี  หนูคง

.

.

                เนื่องในวันคล้ายวัยเกิดของอาจารย์รุ่งรัตน์ ก็ขอให้อาจารย์มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และอยู่กับเราไปนานๆ เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับนักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทุกคน

.

พิมพ์มณี  ทศพงษ์

.

.

                เนื่องในวันคล้ายวัยเกิดของอาจารย์รุ่งรัตน์ ลูกศิษย์คนนี้ก็ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆเขามาในชีวิต และขอให้อยู่กับลูกศิษย์ไปนาน ๆคะ

.

วิลัยลักษณ์   เต๊ะสัน

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้อาจารย์รุ่งรัตน์ มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง คิดจะทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นค่ะ

.

นัสตรี  มาลียัน

.

.

                สุขสันวันคล้ายวันเกิดค่ะขอให้ อาจารย์รุ่งรัตน์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตการทำงานพบเจอแต่สิ่งดีๆ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ช่วยปัดเป่าภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ อาจารย์รุ่งรัตน์ ค่ะ

.

สุวรรณี  โสบุญ

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ ขอให้อาจารย์รุ่งรัตน์มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการค่ะ

.

สุภาวิดา  ขุนอำไพ

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ร่างกายสุขภาพ

แข็งแรง

.

อรสา  ธุระวงศ์

.

.

                ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้ อาจารย์รุ่งรัตน์ ทองสกุล มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

.

จินดารัตน์   อินทร์มาก

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ ขอให้อาจารย์สมหวังในทุกเรื่องค่ะและมีความสุขมากๆ

.

วิไลวรรณ  ชัยชู

.

.

                สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะค่ะอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีความสุขความเจริญนะค่ะ

.

ธันยาพร   เพ็ชรรัตน์

.

.

"พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส

แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

ถ้าหากจะคิด ยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง

มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู"

                สุขสันต์วันเกิดนะคะอาจารย์รุ่งรัตน์ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล อภิบาลให้ร่มเย็น มีความสุขกาย มีความสุขใจ มีชื่อเสียงให้ก้องเกริกไกร ขอให้ให้ร่ำรวยหมื่นแสนพันทวี และขอให้อาจารย์มีอายุมั่นขวัญยืนนะคะ

.

กาญจนา  คงษา

.

.

                วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์รุ่งรัตน์ในปีนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยทั่วสากลโลก คุ้มครอง ปกป้อง อาจารย์ และขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เข้ามาแผ้วพาน

.

จีระวรรณ  ชูเลิศ  

.

.

                สุขวาน เกินบรรจบ ครบวันเกิด สุดประเสริฐ เลิศดิถี ศรีสมัย ให้เปี่ยมสุข ทุกวันคืน ชื่นฤทัย ปรารถนา สิ่งใด สมใจพลัน ขออำนาจ คุณพระตรัย รัตนา โปรดจงมา อำนวยชัย ให้สุขสันต์ พร้อมจตุพิพิธพร พระพรอนันต์ อายุยืน ชื่นมั่น นิรันดร์เทอญขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรให้อาจารย์รุ่งรัตน์ ทองสกุล มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางการเงินการงาน และมีความสุขตลอดไป

.

สุริเยศ   อินทรัตน์

.

.

                ขออวยพรให้ท่าน ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล พบเจอแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป ทุกอย่างที่คิดทุกอย่างที่หวัง ก็ขอให้ได้สมปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่น ขวัญยืน

.

เสาวลี  แสงศรีจันทร์

.

.

                ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรให้อาจารย์รุ่งรัตน์ ทองสกุล มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางการเงินการงาน และมีความสุขตลอดไป

                                ขอเดชะ คุณพระศรี รัตนตรัย                           จงคุ้มภัย สารพัด ขจัดผลาญ

อายุมั่น ขวัญยืน ชั่วกาลนาน                                                            มงคลวาร วันเกิด ประเสริฐเอย

.

กัญญา  ขั้วแก้ว

.

.

                                ขอจงสุขสันต์ในวันเกิด                      สิ่งประเสริฐใดกันที่ท่านหมาย

จงบรรจบครบมอบอบใจกาย                                             และสลายทุกข์เข็ญลำเค็ญเทอญ

.

ศศิประภา  ดุมลักษณ์

.

.

                                เวียนมาบรรจบครบอีกครา                วันนี้หนารู้หนอมีความหาย

                เป็นวันดีวันที่สุขทั้งใจกาย                                 สมดั่งหมายปรารถนาทุกสิ่งเทอญ

.

ศศิวรรณ  แสงทอง

.

.

                ขอพรจากสิ่งศักสิทธิ์ อวยพรให้อาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางการเงินการงาน และมีความสุขตลอดไป

.

อรวรรณ  ศิลประพันธ์

.

.

                เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวย อวยชัย ให้ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล มีความสุข สุขภาพกายและใจแข็งแรง สมดังปราถนาทุกประการด้วยเทอญ

.

อังคณา  พลประสิทธิ์

.

.

                ขอพรอันประเสริฐและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อาจารย์มีความสุขคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจงได้มา สมปรารถนาดั่งใจหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงเทอญ

.

วรรณนิศา  มาตุเวส

.

.

 

***

วัฒนธรรม ๒ วัฒน์  วรรณกรรม

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3030
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2892
mod_vvisit_counterทั้งหมด11063909