Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow Search
อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร, ดร. PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2008

อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

 

Ph.D. (Department of BUDDHIST STUDIES, MAGADH UNIVERSITY) December 23rd. 2011

ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร (2541) การบำบัดรักษาโรคของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒๕๕๓-๒๕๕๔ ศึกษา Archaeological remains  of Phuket and Bodhgaya : A cultural study of India and Thailand เสนอมหาวิทยาลัยมคธ Bihar India สำเร็จ การศึกษาเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

Archaeological remains of Phuket and Bodhgaya

: A cultural study of India and Thailand

Chapter (1)   (2)   (3)  (4)   (5)   (6)

 

อ้าอิง หลักฐานสืบค้น


ผลงาน:-

ฐานคลังข้อมูล : Ardaardel-AR

ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร : สถิติผลงานทางวิชาการ วัฒนธรรม

ประเพณีลอยเรือชาวเล

รองเง็งเกาะสิเหร่ - ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นนิรันดร์

ประเพณีนอนหาด

การบำบัดรักษาโรคของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต

ไหว้ครูหมอนังตะลุงป่าตอง (๒๕๔๒)

ไหว้ตายายผีถลาง

คำคนตรัง (2547)

พระผุด(ทอง)หนึ่งเดียวในโลก (2546)

ชวน ผสมทรัพย์ นายหนังฝั่งปละตก (2547)

สถานการณ์สึนามิอันดามัน ๒๕๔๖ (๒๕๔๗)

หลีเป๊ะบอกเล่า (๒๕๔๙)

ผ้าบาติกกะทู้ (๒๕๕๐)

รถโปท้อง (๒๕๕๐)

ชาวเลมอแกล๊นบ้านแหลมหลา (๒๕๕๐)

แหล่งพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน (๒๕๕๑)


(คำค้น)  vi6Iiy9oN liigrH=i
fi"i6h'
ดร.รุ้ง
.
ค้นหาสื่อสาร ดร.รุ้ง

 


 

Sheet DR.Rung 

 

 ภาพครอบครัว "สรรเพ็ชร" "พรหมศิวะพัลลภ" "อุสมา"

ลอยกระทงคงคา น้าหลาน  

ตามรอยกามนิตที่ราชคฤห์นคร:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 

สนธยา ณ ไพศาลี :อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร 

ปฐมเหตุของการเดินทาง:อรุณรัตน์ สรรเพชร

ก้าวแรกที่โกลกัตตา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

อรุณรุ่งที่พุทธคยา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

บันนาส่าหรีมหานทีคงคา:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

เยือนดินแดนถิ่นองคุลีมาล:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

ชาติภูมิมหาบุรุษเอก:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

หยดน้ำตา ณ สาลวโนทยาน:อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร

ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวภูเก็ต : บรรณาธิการ

ไหว้ครูหมอหนังตะลุงป่าตอง

ภาพประกอบพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ พมร

 

ประวัติย่อ

การศึกษา:

2534 อ.ศศ.(ธุรกิจการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏภูเก็ต

2537 ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏภูเก็ต

2541 ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) ม.ทักษิณ

2554 Ph.D. มหาวิทยาลัยมคธ Gaya Bihar India

 

ประวัติการทำงาน

2535  จนท.ฝ่ายรายได้ บริษัท ซิลเวอร์ควีนส์ จำกัด

2536 เลขานุการ บริษัท สถาปนิกแปลนภูเก็ต จำกัด

2537 - ฝ่ายประสานงาน กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ

2541-2542 บัณฑิตอาสา กรมประชาสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต

2543-2544 ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ

2537 - อาจารย์พิเศษรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

2543-2546 อาจารย์พิเศษ โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา โปรแกรมพัฒนาชุมชน รายวิชามานุษยวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีประจำถิ่น

2545 - 2549 นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานศิลปากร ที่ 15 ภูเก็ต

2549 - 2553  ผช.นักวิชาการศึกษา พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ กะทู้ (พมร.กะทู้) เปลี่ยนชื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

ผู้ดำเนินรายการ "เวทีวัฒนธรรม" คลื่น 92.5 MHz จวช.บ้านป่าหล่าย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙

2553-2554 ศึกษาต่อปริญญาเอก Magadh Univercity, Bodh Gaya, BIHAR India

2554 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาเขตท้ายเหมือง

2554 ประสานงานคณะภูเก็จแก้วแสวงบุญทอดผ้าป่า ๙ วัด เมื่อ ๕-๑๖ เมษายน ๒๕๕๔

 

PESONAL BACKGROUND

Name-Surname:   Miss Arunrat Sanphet

Date of birth:        22nd May 1966                                    

Place of birth:       Palian District, Trang Province

Address:                55/143 Moo 1, National Housing Village 2,   Srisoonthorn Sub-district,  Thalang District, Phuket Province 83110

Tel: 081-5362126, 081-5353187

Email:                     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

Education Background

1991                       Associate Degree of Arts (Tourism Industry), Rajabhat Phuket Institute

1994                       Bachelor Degree of Arts (Community Development), Rajabhat Phuket Institute

1998                       Master of Liberal (Thai Studies), Thaksin University                                

Dissertation of Liberal Arts (Thai Studies) 

Arunrat Sanphet (1998) Treatment of Sea Gypsies in Phuket

2011                      Ph.D.  Magadh University, Bodhgaya, Bihar, INDIA

 

Work Experience

1992                       Revenue Officer, Silver Queens Co., Ltd.

1993                       Secretary, Architect Plan Phuket Co., Ltd.1994                       Coordinator, Phuket History Studies Group

1998 – 1999        Voluntary Graduate, Phuket Welfare Office, Department of Public Welfare

2000 – 2001           Researcher Assistant, Phuket History Studies Group

1995 – 2005         Special Instructor of Thai Arts and Culture, Phuket Technical College2001 – 2005         Special Instructor of Culture Studies Program in Community Development for Principle                              of Anthropology,  Local Wisdom and Local Tradition

2002 – 2006           Culture Scholar, 15th Fine Arts Office in Phuket, Office of Archeology, Fine Arts Department2006 – Present        Educator Assistant, Phuket Mining Museum, Education   Division, Muang  Kath Municipality, Phuket Province

2006                       Host of “Culture Scene” FM 92.5 MHz Baan Pa Lai ArticlesBoating culture of Sea Gypsies
Ronggeng dance – eternal change
Beach nap culture Treatment of Sea Gypsies in Phuket

A Wai to master of Shadow Play at Patong (1999)

A Wai to Thalang grand parent spirits (2004)

Trang People Words (2003)

Chuang Pasonsap – shadow play performer at Pla Tok (2004)

Rising (Golden) Buddha Image Stories from Li Pe (2006)

 http://munasunma.diaryclub.comBatik cloth at Kathu (2007)

Po Tong car (2007)Mogan sea gypsies at Baan Laem La (2007)

Lao Eia Chao Shrine (2007)

Buddhist morality source - Buddha Enlightment Place (2008)

 http://munasunma.diary.diaryclub.com , www.phuketdata.net

Primary cause of journey

First step at Calcutta

A Dawn in Bodh Gaya

Banna Sari the Great River

Visiting Angulimala’s Places

Home Town of Great Man

Tears at Salasanodaya

Paisalee at Night

Tracking Kamanita at Rajgir

Good Morning Benja Khiri Nakhon

Left my Heart in India

Left my Heart in India (end)

ภาพประกอบการสอบปริญญาเอก Ph.D. มหาวิทยาลัยมคธ

เข้าพบที่ปรึกษา ดร.อัลซารี  พระมหาสายัณห์ พระมหาจูม พระมหาโมโต ในพุทธคยา

 

 

ภาพวงดนตรีสรรเพ็ชร คีตพัฒน์ จัตุปัญจ์

พาสาธุชนไปไหว้พระ ๔ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

๖-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

๑๙-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

 

หมายเหตุ : คำค้น

ประวัติอาจารย์รุ่ง, ประวัติอาจารย์รุ้ง, ประวัติอรุณรัตน์, ประวัติย่ออรุณรัตน์
ประวัติและผลงานอาจารย์, อาจารย์รุ้ง, อาจารย์รุ่ง, อาจารย์อรุณรัตน์, ดร.รุ้ง
  
หมายเหตุการบันทึก
ประวัติศาสตร์  บุคคล(ในภูเก็ต)สำคัญ
Arunrat Sanphet โทร. 081 535 3187
Arun India งานทัวร์พ.ศ.2554 Sanphet 01-3 
Wathi Doctor Joom Rung
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 09 กรกฎาคม 2021 )
 
< ก่อนหน้า

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้593
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2260
mod_vvisit_counterทั้งหมด10339204