Skip to content

Phuketdata

default color
Home arrow News arrow มนุษยศาสตร์ arrow LINKถึงพังงา:เอื้อสุนทร
LINKถึงพังงา:เอื้อสุนทร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย อรวี เอื้อสุนทร   
อาทิตย์, 21 สิงหาคม 2011

ฝากรูป   

ประวัติ  


อรวี (จ๊ะเอ๋) เอื้อสุนทร


Orawee Urasoonthon
เกิดวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓
ภูมิลำเนาจังหวัดพังงา
๘๕/๖ ม.๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา ๘๒๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๔๖๕๑๐๒
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , gmail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.    คุณวุฒิ        สถานศึกษา
๒๕๕๖  อนุปริญาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   วิทยาลัยชุมชนพังงา  
๒๕๕๒  ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา
๒๕๕๐  ม.๓  โรงเรียนทับปุดวิทยา
๒๕๔๘  ป.๖ โรงเรียนบ้านทับปุด-โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ผลงาน

รางวัลประกวดร้องเพลง

เพลงที่ประทับใจ :อิ่มอุ่น  ใครหนอ

ชุดภาพ :กีฬาสีคณะวิทยาศาสตร์ (วันแข่งขันเชียหรีดเดอร์) 

ชุดภาพ :ตรุษจีน (ไหว้ก๋ง) 2007

พังงาศึกษา ผลงานการเชื่อมโยง (LINK)

เว็บไซต์จังหวัดพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/
facebook Phangnga http://th-th.facebook.com/Phangnga.Thailand
เกาะสิมิลัน http://www.moohin.com/trips/phang-nga/simiran/
คำขวัญประจำจังหวัดพังงา 

ฐานทัพเรือพังงา http://www.navy.mi.th/pnbase/
ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา http://www.panmai.com/PvFlower/fl_10.shtml
ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=92
ตราประจำจังหวัดพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=91
ตำนานเขารูปช้าง http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=233
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา http://pangngapolice.com/
ธงประจำจังหวัดพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=94
แนวปะการังใหม่ชายฝั่งเขาหลัก http://www.moohin.com/066/pararungnew.shtml
ประเพณี/เทศกาลสำคัญ : งานแห่พระศาลเจ้าหม่าจ้อโป๊ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=235
ประเพณี/เทศกาลสำคัญ : งานอนุรักษ์เต่าทะเล http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=236
ประเพณี/เทศกาลสำคัญ : ประเพณีลอยเรือ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=237
ประเพณี/เทศกาลสำคัญ : ให้ทานไฟ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=234
ประวัติศาสตร์เมืองพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=64
แผนที่พังงา http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/pangnga/data/map.htm
ภาษาท้องถิ่นพังงา http://www.phangngacity.com/phangnga/language.htm
โรงแรมพังงา http://www.relaxzy.com/hotel/hotel-phangnga-khaolak.html
วิทยาลัยชุมชนพังงา http://www.pngcc.ac.th/
ศาลากลางหลังเก่าพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=65
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  http://www.phdc.go.th/
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด http://www.phangngacoop.com/
สำนักงานขนส่ง จังหวัดพังงา http://phangnga.dlt.go.th/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา http://www.phangngaedarea.go.th/
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา http://www.fisheries.go.th/fpo-phangnga/main.php
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/82/
สำนักสหกรณ์จังหวัดพังงา http://webhost.cpd.go.th/phangnga/
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ http://www.thaitambon.com/tambon/totopprovprodt.asp?ProvCode=82
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเกาะยาว : เกาะไข่ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=84
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเกาะยาว : แหลมนกออก http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเกาะยาว : อ่าวล้าน http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=82
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอคุระบุรี : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=232
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอตะกั๋วป่า : น้ำตกโตนช่อฟ้า http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=231
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอตะกั่วป่า : หาดบางสัก http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=230
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอตะกั่วป่า : แหลมประการัง http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=229
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอตะกั่วป่า : อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=90
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอทับปุด : น้ำตกเต่าทอง http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=86
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอทับปุด : วัดบางเหรียง http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอท้ายเหมือง : บ่อน้ำพุร้อนบ้านบ่อดาล http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=89
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอท้ายเหมือง : ศูนย์อนุรักษ์ใต้ทะเลจุฬาภรณ์ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=88
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอท้ายเหมือง : อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=87
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเมืองพังงา : ถ้ำพุงช้าง http://www.hotsia.com/phangnga/1779.shtml
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเมืองพังงา : ถ้ำฤาษีและถ้ำลูกเสือ http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=79
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเมืองพังงา : วนอุทยานสระนางมโนรา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=80
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ อำเภอเมืองพังงา : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา http://123.242.170.139/newweb2011/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=81
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา http://www.phangngapao.go.th/
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ http://www.moohin.com/066/066j008.shtml
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา http://www.moohin.com/066/066h016.shtml

โรงพยาบาลพังงา http://hospital.moph.go.th/phangnga/
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา http://phangngalocal.go.th/
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา http://www.pga.ago.go.th/
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด http://pngcoop.com/
โครงการชลประทานพังงา http://irrigation.rid.go.th/rid15/png/
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา http://r11.ldd.go.th/pna01/index.html
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา http://www.dit.go.th/phangnga/index.asp?deptid=46
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา http://www2.ect.go.th/home.php?Province=phangnga
โรงเรียนอนุบาลพังงา http://www.aps.ac.th/
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา http://www.dld.go.th/pvlo_pgg/
ข่าวพังงา http://plcpg.blogspot.com/
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา http://www.labour82000.cjb.net/
ไอดิน บูติค รีสอร์ท http://www.idinboutiqueresort.com/
ศาลจังหวัดพังงา http://www.coj.go.th/pngc/autostart.php
โรงเรียนทับปุดวิทยา http://www.tpw.ac.th/
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา http://phangngaplantseedling.go.th/
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา http://secretary.mots.go.th/phangnga/index.php?type=
ทัวว์พังงา http://www.tourphang-nga.com/
สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา http://png.drr.go.th/
พังงามิวสิคดอทคอม http://phangngamusic.igetweb.com/
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา http://phangnga.cad.go.th/main.php?filename=intro
เทศบาลเมืองพังงา http://www.phangngacity.go.th/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 http://www.sesao14.org/
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา http://phangnga.nso.go.th/main.jsp
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา http://www.pngo.moph.go.th/main.php
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา http://www.phangngapao.go.th/
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา http://www.phangngalocal.go.th/
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา http://radio.prd.go.th/phangnga/main.php?filename=index
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา http://www.dol.go.th/lo/phangnga/index.htm
Phangnga FC http://www.phangngafc.com/2011/home.html
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา http://www.pga.ago.go.th/
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา http://pr.prd.go.th/phangnga/main.php?filename=index
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา http://www.phangnga.m-society.go.th/home.html
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา http://www.phangnga.doae.go.th/
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา  http://www.otep-png.org/
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา กระทรวงพลังงาน http://phangnga.energy.go.th/
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา http://webhost.cpd.go.th/phangnga/
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา http://png.nfe.go.th/
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา http://phangnga.excise.go.th/
รหัสไปรษณีย์จังหวัดพังงา http://postcode.narak.com/postcode.php?province=%BE%D1%A7%A7%D2
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา http://wanwichaicafe.bravehost.com/index.htm
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา http://phangnga1.mol.go.th/onestopservice/
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ http://school.obec.go.th/Aokapor/
ศูนย์ข้อมูลการเกษรและสหกรณ์จังหวัดพังงา http://www.moac-info.net/Phangnga/
กศน.อำเภอท้ายเหมือง http://png.nfe.go.th/p/png5/index.php
สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง http://www.thaimuangmuni.go.th/index.php
เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา http://www.thanacity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=109
โรงเรียนอนุบาลพังงา http://www.aps.ac.th/
ประเพณีกินผักพังงา http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/view.asp?id=0685
ประเพณีการเดินเต่า http://www.learners.in.th/blog/5396184/493004

ชุดภาพกีฬาสีคณะวิทยาศาสตร์ (วันเปิดพิธี)  https://picasaweb.google.com/109846167445858438770/MgrvMK#
ชุดภาพตรุษจีน (ไหว้ก๋ง) 2008  https://picasaweb.google.com/109846167445858438770/200802#
ชุดภาพเที่ยวทะเล จ.กระบี่ 2008  https://picasaweb.google.com/109846167445858438770/2008#
ชุดภาพกีฬาสี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (วันแข่งขันเชียหรีดเดอร์)  https://picasaweb.google.com/109846167445858438770/2008#

 

 

***

พังงาศึกษา

พจนสารอันดามัน

มนุษยศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม

ขจรศักดิ์ ชายอีด อาสาสมัครบันทึก phuketdada.net

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 08 มกราคม 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

News

สมุดภาพเหมืองแร่

Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2532
mod_vvisit_counterเมื่อวาน9824
mod_vvisit_counterทั้งหมด10919027